polski   English  

Collection

Library

Collection Description : Old prints

Number of publications in collection: 22

Frequently read publications

  1. Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego [157]
  2. Chwała z krzyza ktorey y sobie y nam nabył Jezus ukrzyżowany [135]
  3. [Modlitewnik] [132]
  4. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa : Panowanie Piastów. T.3 [125]
  5. [Biblia] [118]
  6. Vita Beatae Cunegundis, Regiae Hungariae Principis, Ac deinde Reginae Poloniae, et Patronae Polonico Idiomate a Martino Francovicz, Custode Sandecensi, ex Variis Authoribus olim collecta, nunc vero in brevius compendium redacta, ad Regni nativi Hungariae decus et utilitatem latinitate donata per Franciscum Petrykovski, Abbatem B.M.V. de Paroszlo, Custodem et Officialem Sandecensem Praepositum in Vetere Sandecz, & Igloviae Parochum Cum Licentia Superiorum, Anno Vita Christi 1743 [81]
  7. Artykuły Prawa Maydeburskiego ktore zowią Speculum Saxonum z łacińskiego iezyka na Polski przełozone y znowu drukowane Roku Pańskiego 1629 [63]
  8. Portret Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana z Siećina na Kraśniczynie Karola z Biberszteynow Hrabie Krasickiego, Kasztelana Chełmskiego, własnymi Rodowitości, Cnót Pańskich Kolorami Odmalowany, a Jasnie Wielmozney Jey Mosci Pani Eleonorze z Rzewuskich Hrabiney Krasickiey, Kasztelanowey Chełmskiey, Iaśnie Wielmożn: pozostałemu potomstwu. I. OO. I. WW. zkolligowanym Familiom; za memoryał wiekopomney pamięci przy solennych exeqviach [59]
  9. Porządek sądowy spraw mieyskich Prawa Maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616 [51]
  10. Alexandri ab Alexandro, Iurisperiti Neapolitani Genialium Dierum Libri Sex, Varia ac recondita eruditione referti: Nunc postremum infinitis mendis, guibus antes squallebat liber pulchrrimus, quanat fieri potuit diligentia perpurgati, atque in pristinum nitorem restituti [49]

More...

Recently added

Loading...