Title : Lirnik wioskowy : dodatek do „Drużyny", poświęcony chórom śpiewaczym, muzyce swojskiej i teatrom amatorskim 1919 nr 1

Lirnik wioskowy : dodatek do „Drużyny", poświęcony chórom śpiewaczym, muzyce swojskiej i teatrom amatorskim 1919 nr 1