polski   English  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Edition description

Historya o Początku Odszczepieństwa Kościoła Anglikańskiego y wejSciu do niego Herezyi Kalwińskiey y innych Sekt ; Z Mikołaja Sansera, Edwarda Rychtona y z inszych po nich następujących Pisarzow Dziejow Angielskich Zebrana y Opisana przez x. Jana Poszakowskiego Soc Jesu Theologa. Łaskawą Promocye Wielmożnego Jmći Pana Jana Chreptowicza Stolnika Województwa Nowogrodzkiego, Starosty Zoszelskiego do Druku podana. Y ta to iest częsc wtora Historyi Kalwinskiey O Progressie y rozszerzeniu siętey Sekty w Krolestwach Wielkiey Brytanny.

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!