/s0001_0001.djvu

			NOWA KSIĄZKA
		

/s0002_0001.djvu

			WCI, 


.u.
 


. 
WA KSIĄZKA 


ROCZNIK I 


1 


9 


3 


4 


R E D A K T O R 


DR STANISŁAW LAM 


\

" 
f'  


NAKŁADEM KSIĘGARNI WYDAWNICZEJ 
T R Z A S K I, E V E R T A i M I C H A L S K I E G Q 
WARSZAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13 (GMACH HOTELU EUROPEJSKłEGO)
		

/s0003_0001.djvu

			l':t BIL t I......'n: I\A 

 C!.::;i . :.. . .. " . 't' WOJE'v\ODZKA. 
.i,. 
., W CHEł.MIE 
.-. Nr 
(bq6f 


Drukarnia Narodowa w Krakowie 


to 


s 


, 
S 


p 


I 


S 


T 


R 


E 


Współpracownicy 
Skorowidz 


ARTYKUŁY WSTĘPNE 
Prof. Dr. Al. Briickner: Krytyka i krytycy 
Dyr. .Jan Lorentowicz: Polska powieść współczesna 
Dyr. Dr. Marjan Kukiel: Rewizjonizm w historji - 
Dyr. Dr. Stefan Rygiel: Bibljografja i czytelnik . 
Dr. Tadeusz Pini: W stulecie "Pana Tadeusza" . 
Prof. Dr. Sto Estreicher: Powrót do średniowiecza 
Dyr. Jan Lorentowicz: Nasze przekłady literackie 


KRONIKA 
str. 31, 85, 130, 177, 226, 278, 315, 365, 409, 461. 


cl 


BIBLJOGRAFJA 
str. 35, 88, 135, 184, 231, 285, 319, 372, 412, 46 


c 


I 


Str. 


VI 
. VIII 


1 
57 
. 105 
.201 
. . 249 
. . 297 
.345 


BIBLJOGRAFJA 
rozpraw naukowych, literackich i utworów beletrystycznych w prasie 
str. 46, 100, 146, 195, 243, 293, 338, 386, 434, 485. 


POLEMIKI 


str. 182, 230, 464.
		

/s0004_0001.djvu

			, 
WSPO.ŁPRACOWNICY 


Babiński Jul5an 129, 274, 275, 303 
Bagiński Henryk płk. dypl. inż. 441 
Birkenmajer Józef dr. prof. 155, 172, 175, 
458 
Briickner Aleksander dr. prof. Uniw. BerI. 8, 
11,12,62,70,80,124,153,163, 210,257,445, 
446 
Bystroń Jan St. dr. prof. Uniw. Warsz. 9, 18, 
111, 116, 157,352 
Chmaj Ludwik dr. 356 
Chrzanowski Ignacy prof. Uniw. Jagiell. 161, 
397 
Cieszyński Franciszek Ksawery dr. med. 314, 
460 
Cieszyński Nikodem ks. 64, 111, 207 
Cywiński Stanisław dr. prof. Uniw. St. Bat. 
115, 221, 353, 355, 398 
Czachowski Kazimierz 162, 213, 361, 445, 456 
CzekaIski Eustachy 124 
Czuruk Otton pułk. dypl. inż. 30 
Dąbrowski Stanisław prof. 313 
Dembiński Bronisław dr. prof. Uniw. Pozn. 
306 
Dobrowolski-Nałęcz Marceli dr. 126 
fi Dominikiewicz Mieczysław dr. prof. 113, 276 
Drogoszewski Aureli prof. 66, 176, 215, 311, 
457 
Dubanowicz Edward dr. prof. Uniw. J. K. 264 
Dzikowski Stanisław 23, 24, 25, 114, 123, 125, 
168, 173 
Estreicher Stanisław dr. prof. Uniw. Jagiell. 
63, 297 
Fischer Adam dr. prof. Uniw. Jana Kazimierza 
396 
Galle Henryk prof. 225,268, 269, 359, 361, 402 
Gołąbek Józef dr. doc. Uniw. Warsz. 257, 353 
Gorzuchowski Stanisław dr. prof. 209, 210 
Grabowski Jan dr. prof. 22, 23, 79, 122, 123, 
.267, 311, 357, 453, 454 
Grabowski Tadeusz dr. prof. Uniw. Pozn. 363, 
398, 443 
Gumowski M. dr. dyr. Muzeum Wielkopol. 274 
Hahn Wiktor dr. prof. Uniw. Lubel. 12, 65, 
154, 258, 272, 363, 446 
Halecki Oskar dr. prof. Uniw. Warsz. 72, 399 
Hartleb Kazimierz dr. dyr. Muzeum Przemysł. 
Artyst. we Lwowie 261, 305, 448 
Hulka-Laskowski Paweł 10, 19, 29, 79, 80, 125, 
354, 358 
Inglot Stefan dr. doc. Uniw. Warsz. 17, 74, 
128, 400 
Jankowski Józef 208, 302 
Jarosławski Mieczysław dr. 81 
Jarosz Mieczysław adw. 277 
Koczorowski Stanisław Piotr 116, 268, 444 
Kollis Władysław inż. 314 


Kołaczkowski Stefan dr. doc. Uniw. Jagiel!. 
10 
Konopczyński Władysław dr. prof. Uniw. Jag. 
164, 219 
Kostrzewski Józef dr. prof. Uniw. Pozn. 15, 
211, 304 
Króliński Kazimierz prof. 19, 76, 121, 122, 170, 
222, 265, 266, 309 
Kukiel Marjan dr. doc. Uniw. Jagiell. 105 
Lehr-Spławiński Tadeusz dr. prof. Uniw. Jag. 
212, 304 
Lepecki Mieczysław Bogdan kpt. 303 
Lewak Adam dr. dyr. BibI. Raperswylskiej 5, 
13 
Lewicki Kazimierz dr. 13, 393 
Lorentowicz Jan dyr. 26, 27, 28, 57, 68, 81, 
82, 83, 84, 161, 168, 172, 174, 213, 223, 225. 
268,271,272,345,351, 357, 404, 407, 456 
Loria Stanisław dr. prof. Uniw. Jana Kazi 
mierza 156, 255 
Łempicki Zygmunt dr. prof. Uniw. Warsz. 396 
Łoziński Emanuel dr. dyr. 401 
Machnicki Janusz dyr. 75 
Mączewski Przemysław dr. 270, 405, 455 
Mole Woj sław dr. prof. Uniw. Jagiel!. 407 
MuszaIski Edward dr. adwokat 167, 262, 308, 
451 
Niemojewski Lech dr. prof. Polit. Warsz. 364 
Niewiadomski St. prof. 312 
Olszewicz Bolesław dr. 7, 157 
Ossendowski Fel'dynand Antoni 395 
Parandowski Jan 171 
Patkowski Aleksander 217, 218, 256 
Pawłowski Bronisław dr. doc. Uniw. Warsz. 
16, 216 
Pełczyński J. J. dr. 219, 450 
Peretiatkowicz Antoni dr. prof. Uniw. Pozn. 
75, 263 
Pini Tadeusz dr. prof. 249, 258 
Popławski Mieczysław prof. Uniw. Lube!. 69, 
114 
Porębski Eugenjusz inż. 169 
Rygiel Stefan dr. dyr. Bib!. Uniw. Warsz. 21, 
110, 154, 201, 214, 261, 301 
Rytel Aleksander dr. med. 408 
Siedlecki Franciszek 29, 273 
Sinko Tadeusz dr. prof. Uniw. Jagiell. 15, 160, 
360 
Skałkowski Adam M. dr. prof. Uniw. Pozn. 73, 
165, 216, 447 ł 
Sobociński Bolesław dr. 207, 254, 351, 393, 394, 
441 
Stankiewicz Zygmunt prof. 23, 129, 177 
Stecki Jan 119, 120, 166, 221, 275, 451 
Stołyhwo Kazimierz dr. prof. Uniw. Jagiel!. 
127 


1934 


NOWA KSIĄtKA 


VII 


Suchodolski Bogdan dr. prof. 21, 112, 156, 
212, 222, 402 
Szczerbowski Adam dyr. 170 
Szeruda Jan prof. Uniw. Warsz. 20 
Szober Stanisław dr. prof. Uniw. Warsz. 159 
Szpotański Stanisław 83 
Szyjkowski Marjan dr. prof. Uniw. w Pradze 
67, 126, 254 
świętochowski Ryszard inż. 6, 63, 209, 256 
Taszycki Witold dr. prof. Uniw. Jana Kazim. 
158, 443 
Taylor Edward dr. prof. Uniw. Pozn. 166, 220, 
354 
Tokarz Wacław dr. prof. Uniw. Warsz. 354 
Treter Mieczysław dr. doc. Uniw. Warsz. 459 
Truchim Stefan dr. 69, 205, 452 


Tymieniecki Kazimierz dr. prof. 447 
Tyszkowski Kazimierz dr. 77, 163, 260, 449 
Ułaszyn Henryk dr. prof. Uniw. Pozn. 78, 309 
Wasylewski Stanisław dr. 67, 118 
Wierczyński Stefan dr. dyr. Bib!. Uniw. 
w Poznaniu 206 
Winiarski Bogdan dr. prof. Uniw. - Pozn. 401 
Witkowski Stanisław dr. prof. Uniw. Jana 
Kazimierza 406 
Włoch Władysław dr. 76, 120,265 
W oroniecki Edward dr. 312, 359 
Zawodziński Karol W. 224, 270, 362, 403, 404, 
454, 457 
Zieleniewski-Gleyden K. 308 
Złotorzycka Marja 117 
Żmigrodzki Zygmunt 452 


. I 


"
		

/s0005_0001.djvu

			, 


s 


K 


o 


R 


o 


w 


I 


D 


A 


(Gwiazdka przed numerem oznacza sprawozdanie o książce) 


Aasgrim..iln Br. E. 88 
ABC o morzu 414 
Abżóltowski S. płk. 97 
Ackermann L. 239 
Acta Societati. Botanicorum, 
t. X, z. 3, 89 
Adamani. F., ob. Rocz. Chem. 
321 
Adamczewski S., ob. Roczn. 
Lit. 323 
Adatniecki W. 138, 419 
- ob. W służbie bez. pra- 
cy 335 
Adamowicze Bole.ław i Józef 
373 
Adams H. 427 
Adamski Stanislaw 473 
Adamski W. ks. 44 
Adler A. 35, 237 
Adler Maks 138 
Adolph W. 41, 141 
Adolphowa K. 324 
- ob. Księga Pamiątk. 324 
Adwentowicz K. 291 
Adwentowski K., ob. Gayów- 
na D. 330 
Agenda Kupca 483 
Ajnenkiel E. 374 
- ob. Rocznik Łódzki 135 
Akademja G6rnicza w Kra- 
kowie 474 
Aker J., ob. Zasady tech. 
ustaw. 328 
Akt ofiarowania się Miłości 
Najlitościwszej 35 
Akta kościoła ostrogskiego, 
ob. Hoffman J. 469 
JUbert Ignacy 414 
JUberti K. 239, * 357 
Album karykatur politycz- 
nych 44 . 
Album Legjonów Polskich 44 
Aleksandrowicz K. 184, 184 
Alexander Arno 478 
Allan 338 
AlIerhand M. prof. dr. 92, 187 
Allerhand MaUtycy 470 
Almanach fotografiki pol- 
skiej I, *129, 143 
Almanach polskiego handlu 
zagranicznego 193, 194, 
241, 292, 336 
polski uzdrowisk 
383 
Almanach wiadomości poży- 
tecznych t. I, 292 
Alter W. 328 
Aldanow M. A. 42 
Ambros M., ob. Aten. Wil. 372 
Ambroziewicz W. *401 
Ameisenowa Z. 319 

ers-Kuller Jo van 191, 
Analiza najważniejszych che- 
mikaljów, cz. II 143 
Anderman dr. 430 
Andersen H. 380 
Andersen O., ob. Ruchreg. 415 
Andrade C. E. N. da 321 
Andre L. 95, *358 
Andrusiak Mikołaj 468 
Andruszewski J., ob. Rocznik 
Łódzki 135 
Andrzejowski Z. 427 
Ankieta naftowa 336 
Ankieta w sprawie opracowa- 
nia historji Polskich Dru- 
żyn Strzeleckich 97 


Annuaire Statistique Petit 
de la Pologne 1934, 434 
Anstey F. 42 
Antoniewicz J. ks. 320 
Antoniewicz W. 185 
- ob. Balticoslavica 135 
Antoniewski S. dr. 336 
- ob. Prace polityki zboż. 337 
Antonow T. dr. 322 
Ant05zka, ob. Skamieniały 
rycerz 238 
Antropogeograficzny atlas Pol- 
ski 467 
Apostolstwo wmisji wewnętrz- 
nej 231 
Araszkiewicz F. 91 
Archivum Neophilologicum 
I z. 2, 1934, 323 
Archutowski J. ks. prof. 231 
Arcimowicz W. dr. 374 
Arciszewski-Rola Stan. 193 
Arct M. 137 
Arctowski H., ob. Zbiór 
prac 467 
Argus 286 
Aricha J. 239 
Arkin B., ob. Prawo o wierzy- 
telnościach 376 
Arlen M. 239, 427 
Arnau F. 427 
Arnekker E. 336 
- ob. Drobny przemysł 144 
Arnold Stanisław 145 
Arnold St., Leśniewski Cz., 
Pohoska H. 138 
Arnsztajnowa Fr. i Czecho- 
wicz J. 141, *402 
Araenjew M., ob. Z piśmien- 
nictwa ros. 91 
Aseńko J. 336, 483 
Ateneum Wileńskie 372 
Auderska Halina 475 
Auerbach M. 137 
Auerbach M. i Dąbrowski K. 
330 
Auffray A. 184 
Augustyn Św. 88 
Austen J. 142 
Awdiejenko A. 427 


B 


B. B. 184 
B. J. 42 
Babecki J. dr. 97 
Baczyńska St. 141 
Badania nad opłacalnością 
gospodarstw włościańskich 
144, 337 
Badania nad rozrodczością 
w Polsce 375 
Badian J., ob. Acta S. Bot. 89 
Badowska J. 239, *359 
Baiński Jan 187 
Bakal Br. 42 
Bal A. inż. 144, 241, 337 
Balawelder R. 185 
Balawender K. 427 
Baldensperger F., ob. Z za- 
gadnień 186 
Balicki A. E., ob. Szkoła han- 
dlowa 424 
- ob. U progu 424 
Balicki J. i Maykowski Stan. 
330, 379 
Balken-Neuman J. dr. 470 
Ballantyne R. M. 475, 476 
BaIticoslavica 135 
Ba1zac 290, 478 
Ba1zer O. *12, 91, 187 


Banach K. 140, 381 
Banach S., Sierpiński W., 
Stożek W. 330 
Banach S. i Stożek W. 379 
Bandrowski J. 41, 478 
Bankowski J. dr. (Marek) 468 
Bar A., ob. Grabowski M. 468 
Bar L. dr. 235 
Baran J. 475 
- ob. Kwast W. 379 
Baran S., ob. Sprawozdanie 
414 
Baranowski R. adw. 187 
Barański W. inż. 325 
Barbaszowa Marja 476 
Barc1ay F. 239 
Barski C. 189 
Bartel Z. 430 
Barthel Wł. inż., ob. Janu- 
szewski P. 143 
Bartlewicz Jan 482 
Bartóky J. 239 
Baruch 290 
Barycka J. 189 
Barycz H. *69 
Barycz S. 239 
Basiński A., ob. Rocz. Chem. 
t. 14, z. I. 233 
Basseches J. dr. 187,235,375 
- ob. Kodeks podatkowy 470 
Ba.sechesJ. dr. i KorkisJ. 235 
- ob.Ordynaqapodatk.326 
Batowski Z. 192, 429 
Battaglia F. O. 36 
Baudouin de Collrtenay - 
Ehrenkreutzowa C., ob. 
Balticoslavica 135 
Bauer O. 377 
Baum Vicki 239, 381, 478 
Baumbergowa F., ob. Przy- 
chocki 286 
Baumgarten J. dr., ob. Ordy- 
nacja ubezpieczeniowa 471 
BaUffigarten J. i Sasowski S., 
ob. Ordynacja ubezpiecz. 38 
Baunard Mgr. 465 
Bsxter G. 427 
Bąk S., ob. Prace Fil. 417 
Bąk W. 191, 454 
Bąkowski S. *80, 95 
- ob. Kongres Pedag. 378 
Beata M. 381 
Bebel A. 139 
Beciński F. 381 
Bednarski St. ks. 328 
Bednarz J. 422 
Beebe W. Sc. D. 373 
Behr W. dr. 430 
Bekier J. ks. 95, 288, 289, 465 
- ob. Deklamacje 477 
Belcayre Jean de 476 
Bełcikowska A. 381 
Ben-Adam Joseph 233 
BeneSićJ., ob. Z zagadnień 186 
Benisz Adam dr. 468 
Bennet J. *311 
Benni T., ob. Prace Fil. 417 
Benson B. L. 467 
Berent W. 36, 427 
Bereznicki M. 241 
Berezowski C. dr. 419 
- ob. Zasady tech. ustaw. 
328 
Berezowski K. 417 
Bergel R. 323, 478 
Berger Berg 478 
Berger Hugo 186 
Berger Jan 467 
Berger J., ob. Prace Kom. 
Filolog. V 186 


Berger L. 292 
- ob. Mianowski H. 337 
Bergerówna J. 37, *163 
Berka W., ob. P c 20W 
430 
Berkanówna K. 93 
Bernadzikiewicz T. 375 
Be
 G., ob. Z zagadnien 
BertrandL.95 I 
Bessodes M. ks. 465 I 
Beynar L., ob. Księga Pam. 
324 
Bezłuda M. 427 
Bezner I. 37 
Białkowski L., ob. Lubelska 
księga podkomorska 469 
Białkowski M. 483 
Bialobrzeski C. prof. dr. 3 
- ob. Od gwiazdy 35 
Białokur F. dr. 323 
Białynia A. 332 
Bibljofi1 Polski z. I. 88 
Bibljografja bibljografji 465 
Bibljografja druków i p ., 
urzędników 412 
Bi


grafja historji polski. 
Bibljogr. naukoznawcza 321 
Bibljografja prawnicza 465 
Bibljografja Prawnicza H. 
sicka 412 
Bibljoteka Publiczna m. 
Warszawy 184 
Bibljoteki dla dzieci w Pols 
412 
Bibljoteki oświatowe *205 
Bieda S., ob. Kongres Pe. 
378 
Biedrzycki S. prof. inż. 33 
Biegański J. 45 
Biegański Jan mag. i PI 
ska Ida 144 
Biegeleisen L. W. 325,419,470 
Bielak Fr. i Bystroń J. St. 425 
Bielawski Z. ks. dr. 425 
Bielecki A. 96, *170, 478 
Bielecki B. i Krasiński W. 380 
Bielecki T. 421 
Bieniarz J. 332 
Bieniek A. 329 
Bieńkowski-Lada Adam 237 
Bieńkowski-Lada T. dr. 377 
Bier A. 187 
Bierbaum A. O. 412 
Biernacki W. 235, 325, 41
 
Biggets E. D. 427 
Bilans płatniczy Polski za ro1 
1930 235 
Bilek M., ob. Szkoła handlo. 
wa 424 
Biliński J. 41 
Biliński-Legun A. 240, *314 
Bilko L. ks. 35 
Binet-Va1mer 332 
Binns Otwell 478 
Bi
ci
kia
l dr., ob. Rzą- 
Birkenmajer J. 135, 135, 238 
- ob. Rocznik Lit. 323 
Bjorksten E. 425 
Bladowski Edward 478 
Bloch J. 38 
- ob. Spółki 421 
Bloch J. i Kopankiewicz Z. 38 
Bloch Stanisław 482 
Blokdiagram Nr. 1 Grups 
Babiej Góry 36 
BI' Nr. 2. Gorce 
i Beskid wyspowy 36 


. 


1934 


NOWA KSIĄtKA 


IX 


z 


Blokdiagram Nr. 3. Grupa 
Pilska, Wielkiej Rajczy i Ba- 
raniej Góry 36 
Blokdiagram Nr. 4. Beskid 
Śląski i Mały 90 
Blondel M., ob. Z zagadnień 
186 
Blumenthal M., ob. Rocznik 
chem. 321 
Bliith R., ob. Rocz. Lit. 323 
Blaszczyk St. 36 
Błażejewski A. 381, 381. 
Błocki S. *274 
Błogosławieni męczennicy A- 
metyki Południowej 285 
Błok A. 290 
Błotnicki F. ks. 184 
Bobczew S. S., ob. Z zagad- 
nień 186 
Bobek P. 417 
Bobek W. ob. Z zagadnień 186 
Bobinski Witold 483 
Bobrowski J. prof. 241 
Bobrzyński Michał 236 
Bochdan-NiedenthaIAł.414 
Bochenek Jan ks. dr. 231 
Bochenek Leon dr. 191, 191 
Bocheński Z., ob. Prace Ko- 
misji 382 
Bochnak A., ob. Prace Komi- 
sji Hist. Sztuki 382 
- ob. Rocz. Krak. 382 
Boczkowski-Pomian A. 44 
Bodzianowski F. ks. 412 
Boehm W. 383 
Boerman W., ob. Ruch regj. 
415 
Bogdanow M. 332 
Bogdanowicz Szymon 42 
Bogusławski A. 41 
Boguszewska H. 95, *223,239 
- ob. Przedmieście 480 
Bojer J. 96, 142 
Bojko A. 138, 138 
Boncler T., Guca J., Jung E., 
Grzeniewski W. 289 
Bondy Z. de *62, 91 
Bonkowicz-Sittauer J., ob. 
Rocz. Woł. III, 319 
Bonnieres L. De 412 
Boo S. 42 
Borawski W. inż. 430 
Borek Józef inż. 432 
Borkiewkz Adam major 138 
Borkiewicz Seweryn 483 
Borkowski Roman dr. 144 
Borkowski T. J. 242 
Bornholtz T. 380 
Bornstein B. 35 
Borowik J. 140, *157, 187, 
195, 375, 434 
-ob.Światopoglądmorski 184 
Borowski A. ks. dr. 328 
- ob. Małżeństwo a Kościół 
185 
Borowski St. dr. 92, 323 
Borski J. M. 140 
Bortnowska M. 378 
Borucki Stefan 141 
Borzęcka Celina Matka C. R. 
35 
B05ko Jan święty 285 
Bossowski J. J., ob. Przegląd 
Socj. 420 
Bostel Ferdynand 234 
Bostwick Arthur E. 184 
Bouchet R. 96 
Boukołowska E. 474 
Boukołowska E. i Kotarbiński 
M.422 
Bourget P. 427 
Boussenard L. 332 
Bovet P. prof. 474 
Bowkiewicz Jan 321, 414 
Boye Edward dr. 236 
Bożek S., ob. Zagadn. pracy 
kult. I, 237 
Bóbr W. 431  


Bóg - Panem i celem na- 
szym 231 
Bohm B., ob. Karpaty 466 
Bragg William Sir *255, 481 
Brahmer M. 41 
- ob. Rocz. Lit. 323 
- ob. Z . 186 
Brandstaetter R. 42 
Bratkowski W. 99 
Bratro E., ob. Przegl. Ekon. 
z. IX, 235 
Brauki Józef 187, 288 
Braun Jerzy 191, 191, *224, 
*268, 417 
Braun J. dr. adw. 419 
Breit M. 38, *166 
Brems 98 
Brensztein M., 378 417 
- ob. Nauka pol. 319 
Brereton F. S. 331 
Breszko-Breszkowski M. M. 
478 
Breuer S. dr. 234 
Breyer Stanisław 482 
Bridge'iński R. 427 
Brighton Th. S. prof. dr. 
241, 383 
Bringer Rudolf 478 
Broda A. S. 384 
Broniatowski H., ob. W służ- 
bie bezp. pracy 335 
Broniewski W. prof. dr., ob. 
Prace Zakł. Metal. 335 
Bronikowski W. *17, 138 
Bronisława błogosławiona 285 
Bross J. adw. dr. 139 
Bross St. ks., ob. Zbi6r 
ustaw 321 
Bruchna1ska M. 417 
Brun C., ob. Ruch reg. 415 
Bruner M. i Orlow M. 430 
Bruner W., Kopankiewicz Z. 
235 
Bruner W., ob. Nowe ubez- 
pieczenia społeczne 139 
Brunngraber R. 478 
Briickner A., ob. Prace Filog. 
417 
- ob. Rocz. Lit. 323 
Bryła St. prof., ob. Przepisy 
konstrukcyj 291 
Brynerówna H. 332 
Brzechffa St. 332 
Brzeska W. dr. 135, 135 
Brzeski J. ks. 135 
Brzeski Kazimierz 42, 478 
Brzezicki Józef 478 
Brzezińska Landy Joanna 475 
Brzeziński F. *126 
Brzęk G., ob. Sprawozdanie 
414 
Brzękowski J. 44 
Brzoza A. 328 
Brzozowski St. 337, 337 
Brzozy Z., "b. Drobny prze- 
mysł II 144 
Brzósko St. 144 
Brzósko-Guderska J. 337 
Brzuska E. ks., ob. Zywe 
Słowo 88 
Buck P. S. 191, 427 
Buckingham E. 44 
Buczek K., ob. Katalog wy- 
stawy 412 
Buczkowski Fr. i Rudawski L. 
140 
Buczma-Czapliński M. 188 
- ob. Kodeks prawa sp6ł. 326 
Buczowski R. J. 329 
Budka W. 418 
- ob. Wiadom. Nurniz. 418 
Budzik W. ks. 184 
Budzyński E. dr., ob. Pa- 
miętnik Tow. Baln. 384 
Buerger Lisbeth 478 
Bujak Fr. 187 
- ob. Roczniki dziejów 319 
-ob.Światopoglądmorski 184 


Bukowski A. ks. 88 
- ob. Małżeństwo a Kościół 
185 
Bukowski M. 289 
Bulanda E. 323 
Bulas K. dr. 37, *160 
Bulwa D. dr., ob. Nowe 
przepisy 420 
Bulhak J. 334 
- ob. Almanach fotografiki 
pol. 143 
Bunikiewicz W. 142 
Bunin I. 191, 381, 479 
Burakowski T. 184 
Burbianka M., ob. Księga 
Pamiątkowa 324 
Burdecki F. 331,380,426,476 
Burger L. 191 
Burnett Hodgson F. 476 
Bursz, ob. Pod prąd I 189 
Burzyński Zb. 430 
Buttler L., Wysocka J., 232 
Buyno-Arctowa 41, 95 
Biihler C. dr. * 170 
Bychowski Z. dr. 430 
Byczyńska H. 144, 145 
Bykowski L. 288 
Bykowski-Jaksa Cz. 237 
Bykowski-Jaxa L. 94 
- ob. Przeg. Socj. 420 
Bylica Z. 473 
Bystroń J. St. prof. *70, *210, 
240, 288, 322, *395, 418 
- ob. Z zagadnień 186 
- ob. Kongres III Pedag.378 
- ob. Bielak F. 425 
Byszewska Alicja 184 
Bzowski K. 330 


C 
Car S. 92, *167 
Caraman P. *8 
Carco F. 42, 142 
Caro L. 419 
- ob. Przeg. Ekon. z. IX 235 
Carowa S. 35 
Caruk J. 373 
Carherinet F. M. 320 
Cegiełka F. ks. dr. 377 
Celichowski S. 194 
Cennik dopłat na żelazo 481 
Centkiewicz Cz. J. 233, 415, 
466 
Centnerszwer M. 35 
Cervantes 476 
Chajjam Omar *124, 239 
Chałubińska A. i J aniszewskj 
M. 330 
 
Chambers Robert W. 479 
Chankowski H. 143 
Chanson de Roland 425 
Charewiczowa Ł. dr. 287 
Charkiewicz Walerjan 468 
Charszewski X. 328 
Chauvin J. S. 412 
Chełmońskiemu Józefowi w 
hołdzie 240 
Chełmecki T. 332 
Chętnik A. 287, 374 
Chmarzyński Gw. 234 
Chmiel A. 187 
Chmielewski S., ot>. Dziecko 
wsi pol. 190 
Chmielnicki Z. ks. 88 
Chmurski A dr. 92 
Chodak Edmund 476 
Chodasiewicz W., ob. Z pi- 
śmiennictwa rosyjskiego 91 
Chodynicki K. 374, *393 
- ob. Prace Kom. Histor. 
VII 187 
Chodzicki E. dr. 384, 46 
Chodźko - Domaniewska A., 
ob. Przychocki 286 
Chojnacki P. ks. dr. 35, 466 
Cholewiński Witold 466 
Choromański M. *23. 42, 455 


Choromański Z. ks. 189 
ChorzeIska M. i Filemono- 
wicz A. 430 
Choynowski P. *24 
Christie A. 290, 427 
Chrościcki B., ob. Kongres 
Pedag. 378 
Chrzanowska Barthel-Wei- 
denthal H. 427 
Chrzanowski B. 137, 238 
Chwalewik W., ob. Rocz. 
Lit. 323 
Chwiałkowski Z. 425 
Chwistek L. 44 
Ciborowski E. 337 
Ciborowski T. ks. 241 
Cichocka-Petrażycka Z. 189 
Cichocki Józef 138 
Ciekawe Nowinki dla Rolnika 
337 
Ciepliński Czesław 479 
Ciesielska-Borkowska S., ob. 
Arch. Neoph. 323 
Cieszyn 234 
Cieszyński F. K. dr. 291,431 
Cieszyński N. L. ks. 88 
Cieślińska O. i Nieniewska H. 
425 
Cieśliński J. et K01miński L. 
190 
Cła konwencyjne przywozowe 
obow. na polskim obszarze 
celnyUI 194 
Coche P. 242 
Co każdy o najmie mieszka- 
nia wiedzieć powinien 419 
Co każdy wiedzieć powinien 
o zasadach obrotu obliga- 
cjami Pożyczki Narodowej 
419 
C"lette 
39 
Co łubin daje rolnikowi 337 
Concise Statistical Year-Book 
of Poland 385 
Conrad J. 142, *171 
Constantin C., ob. Toma- 
szewski A. 98 
Coolidge Zuzanna 476 
Co to jest gromada 332 
Co trzeba wiedzieć o gnoju 337 
Courths-Mah1er J. 42,96, ł42, 
191, 290,'332, 427 
Cracioni S., ob. Ruch reg. 415 
Culbertson E. 45 
Cummins M. S. 41 
Cunge Stanisław 483 
Curwood J. O. 191 
Curzytek J. 432 
Cybulski A. kpt. dr. 98 
Cybulski B. dr. 144 . 
Cynarski J., ob. ł{istorja XX 
w.469 
Cyprjan T. *177 
Cywiński Bohdan 483 
Cywiński H. 375 
Cywiński Stanisław 323, 468 
Czachowski K. 286 
Czajka J. 325 
- ob. Poradnik pedag. 327 
Czajka St. ks. dr. 235 
Czajkowski E. 138, 139 
Czapiński Wł., ob. Prawo 
o publicznych przedsięwzię- 
ciach roztywkowych 420 
Czarkowska-J akubianiec J. 324 
Czarnecki J. 142 
Czarnota J., ob.Ochorowicz- 
Monatowa M. 433 
Czarska L. 41, 141, 190,331, 
426, 476 
Czas pracy 92 
Czas pracy i urlopy, ob. L e- 
wandowski L. 139 
Czaykowski I. 373 
Czech M. 144 
Czechowicz J. 191 
- ob. Arnsztajnowa F. 
Czechowska J. 338
		

/s0006_0001.djvu

			x 


NOWA KSIĄZKA 


1934 1934 


XI 


Czechowska-Grodzicka W. 41 
Czeczot R. ppor. 383, 383 
Czekaiski E. 42, *81 
CzekanQwski J. prof. .374 
Czernecki J. ks. 421 
Czerniatowicz J., ob. przy- 
chocki 286 
Czernik S. *403 
Czerny A. L. 332, 456 
Czerny S. i Jungman F. 330, 
422 
Czerny Z., ob. Rocz. Lit. 323 
Czerwiński A. 140 
Czerwiński Sł. 422 
Czerwiński St. i Przy;emski 
M.287 
Czeska-Mączyńska M. 135 
Cześć Marji 231 
Czeżowski T. *207 
Czortkower S. 374 
Czuchajowski B. dr. 433 
Czuchnowski M. 427 
Czuj Jan ks. dr. 465 
Czuma J. 38, 38, *75 
Czy marksizm zbankrutował? 
473 
Czyńka O. M. 194 
Czystohorski T., ob. Rocz. 
Chem. 321 
Czystowski J. i Kowalewski 
M.329 
Czyścieiski J., ob. Przedmie- 
ście 480 
Czytamy 95, 141, 289, 380 
Czytanki dla najmiodszych 
331 
Czyżewski Dymitr 484 
Czyżowski K. A. 290 
Ćwikliński Ludwik 468 
Cerny V., ob. Roczniki dzie- 
jów 319 \ 


D 
DadlezJ., ob. Gazy bojowe335 
Dajewski W., ob. Lud polski 
467 
DancewiczowaJ. 40,378,380 
Danielski M., ob. Kodeh 
ubezpieczeń 92 
Daniewski J. B. 37 
Dani1ewiczowa M. *444,474 
Danilewiczówna M., ob. Rocz. 
Wołyń. III 319 
Daniłowski R. J. 186 
Daniłowski W. 237 
Dantyszek J. 332 
Danyluk M., ob. Kodeks po- 
datk. 470 
Dargielowa A., ob. Czytamy 
Nr. 4 141 
Daszyńskaj., ob. Tync S. 330 
Daszyńska St. 41, 289, 476 
Dattner Leon dr. 470 
Daudet Al. 330, 380 
Dąbkowska 1., ob. Acta S. 
Botan. 89 
Dąbkowski P. *260,375,465 
Dąbrowoiska Halina Marja 
479 
Dąbrowska H., ob. Zakrzew- 
ski Wł. 137 
Dąbrowska M. 95, 427 
Dąbrowska W., ob. Książka 
w biblj otece 135 
Dąbrowska Gerson M. 40 
Dąbrowski A. dr. prof. 292 
Dąbrowski E. ks. dr. 35 
Dąbrowski J. dr. prof. 287,425 
- ob. Rocz. Krak. 382 
Dąbrowski Jerzy mjr. 97 
Dąbrowski Jul. 425 
Dąbrowski M. 42 
Dąbrowski S., ob. Jak wybie- 
rać radnych miejskich 287 
Dąbrowski S., ob. ZapislU 372 
Dąbrowski Stanisław 375 
Dąbrowski Stefan prof. 328 


Deblessem A. inż. kpt. 186 
Dec Jan 477 
Dedina V., ob. Ruch reg. 415 
Deeping Warwick 479 
De Foe Daniel 238 
Degal A., ob. Przedmieście 480 
Deike St. 194 
Dekański J. dr. kpt. 97 
Deklamacje 477 
Delarue-Mardrus L. 332 
Deledda Gr. 332 
Dell E. M. 96, 239, 332 
Delmont J. *79, *267 
Dem 426 
Dembińska A., ob. Prace 
Kom. Hist. VII 187 
Dembiński Br. 145 
Dembiński H. 92 
Dembowski J. 41, 41, 41 
Dembowski J. prof. dr., 285 
Deotyma (Jadwiga Łuszczew- 
ska) 42, 476 
Deptuła W. 328 
Deruga A., ob. Księga Pa- 
miątkowa 324 
Deryng A. 419 
Descartes (Kartezjusz) 136 
Destree J., ob. Ruch regjon. 
415 
Deutscher M. mgr. 482 
Dewey J. prof. 378 
Dewitzowa W. i Zółtkowska 
G.422 
Dewitzowa W., Kern R. 
i Zóltkowska G. 425 
Dębicki T. 415 
Dębski J., ob. Od morza na 
ocean 140 
Dietetyka 98 
Dieuich Fr. 234 
Dietrich St. ks. 381 
Dine S. S. Van 142 
Dissard J. ks. T. J. 412 
Diveky A. 377 
Długopolski A. A. 191 
Dłuska M., ob. Arch. Neoph. 
323 
Dmochowski A. i Ziemecki 
St., 330, 422 
Dmochowski R. dr., ob. Pa- 
miętnik IV Zjazdu 337 
Dmowski R. 39, *120 
Dobaczewska W. 290 
Doboszyński Adam 470 
Dobraniecki St. i Kotarbiń- 
ski M., Litwin Al. 422 
Dobraniecki St., ŚlifirskiK. 89 
Dobrodziej A. 92 
Dobrowiest B. 236 
Dobrowolska H. *273 
Dobrowolski K. 38 
Dobrowolski Stanisław 474 
Dobrowolski T. 97, *126 
Dobrowolski WI. 234 
Dobrowolski Z. 383 
- ob. Sznerr A. 241 
Dobrzański J. 323 
- ob. Nauka pol. 319, 
Dobrzycki St. 323, *397 
Dobrzyńska-Rybicka L. 466 
Doda W. 234, 
Doliński J. inż. dr. 232 
Doliński J., ob. Wiadomości 
Numiz. 418 
Doliński Z. 427, 427, 428 
Dolorosa S. 238 
Domaniewski J. 41, 238 
Domański Fr., ks. 372 
Domański K. 38, 194, 325 
Domański L. 419 
- ob. Prace polit. zbożow. 337 
Domański St. 328, 473 
Domin K. 285 
Dominik H. inż. 429 
Dominik Savio 285 
Dominik St. inż. 193 
Dominik W., ob. Rocz. Chem. 
t. 14 z. 2. 233 


Domy akademickie w War- 
szawie 94 
Domża! ]. 142 
Dontenowa H. 385 
DorabiaIska A., ob. Rocz. 
Chem. t. 14 z. 1, 2. 233 
Dornfeld H., ob. Pamiętnik 
Tow. BaIn. 384 
Doroszenko D. prof. 46 
Doroszewski T.
 ob. Prace 
filolog. 417 
Doroszewski W., ob. Prace 
filologiczne 417 
Dorożała T. 325 
Drecki Jerzy inż. 140 
Drege H., ob. Ateneum Wi- 
leń. 372 
Dreksler K. dr., ob. Woj- 
wicz 336 
Drewnowska A. 42 
Drobniewski Jan 479 
Drobnik Jerzy 473 
Drobny przemysł i chałup- 
nictwo T. II, 144 
Drogoszewski A. 36, *258 
Dromlewiczowa Z. 41, 331, 
426 
Dropa J. 414, 434 
Drowicz A. 377 
Drozdowski W., ob. W słu- 
żbie bezpiecz. pracy 335 
Drużyny ratownicze 98 
Dryjski A. 40 
Drzewiecki B. inż. 337 
Drzewiecki H. 290, *311 
Drzewiecki S. *309 
Dubieński A., ob. Orzecz- 
nictwo Sądu Najw. 188 
Dubois J. dr. inż. 44 
Dubrawski F. 237 
Duch Kazimierz dr. 470 
Dudkówna E. i J. Strzelecka 
40 
Dudziński J. dr. 431 
Dumas A. 381 
Dunajówna M. 186 
Durczewski Z. 137 
Durek St. i dr. Lewicki W. 
425 
Durjan W. 425 
Dusza A. 242 
Duszyńska J., ob. Tync St. 
380 
Dutkiewicz J. *216, 474 
Duvernois H. 42 
Dwadzieścia pięć lat pracy 384 
Dyakowski B. *303,330,474 
- ob. Szafer W. 426 
Dybczyński T. dr. 418 
Dyboski R., ob. Z zagad- 
nień 186 
- ob. Światopogląd morski 
184 
Dybowski J. dr. 335 
Dybowski M. 288, *356 
Dybowski W., ob. Sprawo- 
zdanie 475 
Dygasiński A. 428 
Dymarski Fr. ks. i Hoffman- 
Krystjańczyk Z. 233 
Dymnycz Nazar 467 
- ob. Rocz. Wołyń. III 319 
Dynowska M. 135 
- ob. Tync St., 380 
Dynowski Witold 467 
- ob. Zbiory Wilanowskie 
374 
Dyrr O. inż. 144 
Dyskusja prasowa *13 
Dziecko wsi polskiej 190, *222 
Dzieje Polski 377 
Dzieło odkupienia 412 
Dzierzbicka W., ob. Kon- 
gres Pedag. 378 
Dzierzbicki W.96 
Dziesięciolecie Tow. Przyj. 
Uniw. Hebr. 145 
Dziewica z Lukki 465 


Dziewoński K., ob. 
Chem. 321 
Dziewulski S. 287, 292 


Rocz 
Firla T., ob. Rocz. Chem. 
I t. 14, z. I 233 
Firstenberg Piotr St. 473 
Fischer A. *157,185,238, 416 
Fischer6wna A. 42 
Eberhart M. E. 332 Fisher I. 375 
Eckhardt A., ob. Zzagad. Fiszer Józef 466 
nień 186 IFiumel A. dr., ob Podręcz- 
Eckhardtówna J. 142 nik pielęgniarstwa 98 
Eddinj!ton Sir A. S. 136 Flaubert G. 425 
Ehrenkreutz G. 291 FleUty W., ob. Kongres Pe- 
Eilenberg S. 185 dagog. 378 
Ejsmond Juljan 479 Fliederbaum J. dr 431 
Eksport w r. 1933, 336 Foerster W. 190, 378 
El T. 96 Fogelson S., ob. Badania nad 
Elbe 42 rozrodczością 375 
Elgert G., ob. Łempicki Z. 331 Foleiewski Zbigniew 479 
Elter E. ks. 320 Folkierski Władysław 468 
Elzenberg H., ob. Rocz. LI Forma czynności prawnych 
323 470 
Encykłika Papieża Leona XII! Formy bielizny i ubrania 
231 wierzch. 45 
Encyklopedja Kościelna .f Foulton Richard dr. 484 
XXXIII, *111 Fraccaroli A. 191 
Encyklopedja Podręczna Pr Fragmenty filozoficzne 89 
wa Kar. 375 France A. 425 
Encyklopedja Podręczna Pr ranci.zka z Assyżu św. 
wa Pryw. 375 modlitwy i pieśni 88 
Encyklopedja Powsz. Ultir Franio Zofja dr., ob. Sprawo- 
Thule 88, 184, 285, 319 zdanie 475 
Encyklopedja Wiedzy Now Frankowska L. i Modliński 
czesnej XX w. 412 E., ob. Ustawa o ubezpie- 
Engels Fr. 140 czeniu 39 
Erdheim E., ob. Rocz. Che! Frankowski E., ob. Ruch 
321 reg. 415 
Ereciński T. *74, 139 Frantz A., ob. Ordynacja po- 
Eremus 95 datkowa 471 
Erenburg I1ja 479 Frantz W. 329 
Eskawski 473 Franz A., ob. Ordynacja po- 
Essmanowski S., ob. Ro datkowa 326 
Lit. 323 Fredro-Boniecka M., ob. Wia- 
Estreicher K. 465 domości Numiz. 418 
- ob. Rocznik Krak. 382 Friedbergowa M., ob. Bibljo- 
Etienne 422 graf ja 465 
Ettinger P., ob. Bibljofil
" Friedbergowie Marja i Ma- 
Evert W. L. 422 rjan, ob. Bibljografja 465 
Friedmann F. dr. 194 
Friedman T. dr., ob. Rocz. 
Łódzki 135 
Friedrich Henryk 467 
- ob. Prace Filolog. 417 
Froelich R., ob. Zagad. pra- 
cy Kult. I 237 
Fromer M. 189 
Frostig J. 45 
Fryczkowski E., ob. W służ- 
bie bezp. pracy 335 
Fryde M. adw. 235, 235 
Frydrychewicz J. inż. 432 
Fuchsówna J. *268 
Fudakowski J., ob. Ochrona 
Przyrody 89 
Fudakowski K. *275, 432 
Fuglewicz K. 432 
Fuhr J., Pniewska H., Goryń- 
ski M. 186 
Furmanik S., ob. Rocznik 
Literacki 323 
Fuhrer fiir Warschau 434 


E 


F 
Fabrycy L. 329 
Falkowski Z. *161 
Fallada H. 42 
Fa1ski M. 289, 330, 474 
Farnol J. 290, 381 
Faron WI., ob. Mocars 
wość Polski 422 
Farquharson A., ob. R 
reg. 415 
Faszczewski-Prus T. 42 
Fechter Antoni 468 
Feist W. 97 
Feldhorn J. 91 
Feldman J. *13,37, 234,3 
468 
- ob. Historja W. Po 
z. 57 187 
Feldman S. B. dr., 378 
Feliksiak St., Kołodziej 
J., Wernerowa J. 330 
Feller B. dr. 38, 92 
Felsztyn T. dr. ppłk. 98 
Fendler Z. dr. 188 
Perber M. 92, *128 
Ferens J. ks. 238 
Fermentacja tytoniu 337 
Feszczenko-Czapiński J. dl 
inż. 143 
Feuchtwanger L. 42, 191,381 
Fic A. O. dr. 412 
Fiderkiewicz W. inż. i S 
W. inż. 429 
Filemonowicz A., ob. C I 
rzelska M. 430 
Filipowicz Tytus 470 
Fi1leborn A. I. 381 
Firkowicz S., ob. Myśl KI 
raimska 135 


G 
Gabe D., ob. Z zagadnień 186 
Gabler B. inż. 334 
Gabriow M. dr. 143 
Gadomski J., ob. Prace 90 
Gadowski W. ks. 373 
Gaell R. 231 
Gaertner H. 330, 378, 416 
Gaertner H. i Passendońer A. 
*309 
Gaertner W., ob. Prawo prze- 
mysłowe 376 
Gajda R. ks. 429 
Gajek J. 374, *396 
Gajewski K. 189 
Gajkowicz A. inż. 383 
Gajzlerówna N. 239 


NOWA KSl ĄZKA 


Gal J. 428 
Galicki I. 189 
Galicz Jan dr. 466 
Galiński A. 99, 237, 433 
Gałczyński K. J. 290 
Gams H. 374 
Gandecki A. 470 
Gantkowski P. prof. dr. 383 
Garbowski L. 241 
Gardziel M. 40 
Garfunkiel N., ob. Prawo 
o notarjacie 38 
Garrigou-Lagrange R. O. 
prof. 320, 412 
Gart P. *225 
Garztecki T., ob. Prusy 
Wschodnie 319 
Gasparri T. 320 
Gatty-K05tyal M., ob. XIV 
Zjazd 193 
Gawrońska B., ob. Śpiew 
w planie 475 
Gawrońska H. 40, 433 
Gayówna D., Złobicki Wł., 
i Adwentowski K. 330 
Gazy bojowe 335 
Gądzikiewicz W. 431, 482 
Gąsiorowska N., ob. Zagad- 
nienia pracy kult. I 237 
Gąsiorowski H., ob. O Czar- 
nohorze 286 
Gąsiorowski S., ob. Historja 
sztuki I 291, 429 
Gąsiorowski W. 239, 468,479 
Gdynia 322 
Gebertowa G. dr. 330, 422 
Gembarzewski L. 140, *264 
Gembarzewski M. 290 
Gemma Galgani błogo 320 
Geograf ja W. Powszechna 
90, 185, 233, 286, 322, 415, 
466, 467 
German F. 332 
Gesemann G., ob. Literatura 
W. Powszechna 37 
Gębarowicz M. 429 
Gheon H. 372 
Giedroyć F. 45 
Giełgud V. 381, 479 
Gierowski W. 98 
Giertych J. 322 
Gierut T. 381 
GilIowa Janina 476 
Gilowska W. 142, 332 
Gimnazjum im. Sułkowskich 
378 
Gindrich Wł. 140, *308 
Ginsbert J. 140, 140, 290 
Giraud A. 193 
Giżycki J. 286, *303 
Glakowski St. 372 
Glaser St. dr. 38, 38 
Glaser St. dr. prof. i Mogil- 
nicki A. dr. adw., ob. Prawo 
o wykroczeniach 235 
Glasner A. dr., ob. Wzory 
umów 472 
Glass J. i Natanson W. 38, 
*308 
Glicksman M. 422 
Glil'1ski M. 334 
- ob. Opera 481 
Gliwic H. 139, *166 
Glosówna Z. 42, 426, 426 
Gluck W. *216, 418 
Glyn E. 43, 142, 332 
Gładkow F. 191, 239, 332 
Gładysz B. ks. dr. 35 
Głąbiński St. prof. 188 
Głębocka T. 145 
Głosy w sprawie nawożenia 
azotem w dobie obecnej 144 
Głód na Ukrainie 287 
Gmurowski A. O. 35 
Gmytrasiewicz J. 414 
Gnatowski B. 38 
G(niewkowski) J 334 
Gnoińska H. 40 


Godek Piotr 43, 479 
Godlewski F. *65 
Godlew.ki M. 381 
Godziszewski W. 418 
Goetel W. 373 
Gogu1ska H. 383 
Gojawiczyńska P. 43, *123 
Golański K. 232 
Goldberg G. 234 
Goldberger St. 39, 377, 419, 
476 
Goldenweiser A. 374, 468 
Golding L. 290, 479 
Goldman S., ob. Argus 286 
- ob. Prace polit. zbożowej 
337 
Goldschrnied A. dr., ob. Pa- 
miętnik Tow. Baln. 384 
Goldwag N., ob. Prawo 
o spółkach 92, 420 
Golias M., ob. Kowalski J. 
41, 425 
Goliczewski WI. 37 
Goławski M. 137, 140, *256 
Gołąb S., ob. Prace Mat. 
Fiz.90 
Gołąbek J., ob. Lit. W. P. 37 
- ob. Rocz. Lit. 323 
- ob. Tync S. 331, 380 
Gołębicki K., ob. Rocz Chem. 
321 
Gorczyński L. 145, 145 
Gorczyński WI. 466 
- ob. Przeg. Geogr. 415 
Gordziew W., ob. Przychocki 
S.286 
Gorgosz W. kpt. 98 
Gorkij M. 290 
Goryński M.,. ob. Tysiąc 
słów po niemiecku 186 
Gorzuchowski St. 233 
- ob. Geograf ja 466, 467 
Gosieniecka F. 41 
Gościcki J. 337, *393 
Gottlieb Albert 484 
Gottlieb Wojciech dr. 474 
- ob. Zagajewski K. 485 
Gożdzikiewicz T., ob. Dziecko 
wsi po1. 190 
Góralik-Sław Cz. 191 
Górecki J. ks. 332, 476 
Górka O. 187, 234, *260, 323 
Górniak St. 98 
Górny A. i Piwarski K. *164 
Górska H. 331 
Górski A. 189, *212 
Górski K. 322 
- ob. Prace Kom. Histor. 
t. VII 187 
- ob. Tydzień o Pomorzu 319 
- ob. Rocz. Lit. 323 
Górski M. prof. dr. 194, 483 
- ob. Gł05Y w sprawie na- 
wożenia 144 
- ob. Pamięt. IV Zjazdu 337 
G6uyński St. 138, 418, 422 
Graav E. dr. 431, 431 
Graba-ŁęcKi W. dr., ob. Pa- 
miętnik Tow. BaIn. 384 
GrablańskiJ., ob. Turystyczny 
rozkład jazdy 338 
Grabowiecki-Grzymała J. dr. 
325 
Grabowska M. 381 
Grabowski J. 41 
Grabowski J. ks. 88, 231 
Grabowski Jan inż. 144 
Grabowski Jerzy inż. 475 
Grabowski J., Sobacki B. 
i Walter A. 329 
Grabowski Michał 468 
Grabowski T. 323 
Grabowski Z. mjr. 44 
Grabski L. et Żabko-Potopo- 
wicz A. 145 
Grabski St. 377 
Grabski WI. 194, 
- ob. Pamięt. IV Zjazdu 337 


Graliński T. ks. 320 
Grappin Hu ob. Prace Filo- 
log. 417 
Grau-Wandmeyer A. 332 
Grażyński M. dr. 141 
Greb Kazimierz 474 
Green J. 96, 290 
Gregoire H., ob. Z zagad- 
nień 186 
Grela F., ob. Prawo budże- 
towe 327 
Grelewski S. ks. 285 
- ob. Zywe słowo 88 
Grellerówna, ob. Kursa S. 190 
Grim E. ks. 332 
Grimm J. u. W. 190 
Grodecka E. 141 
Grodecki R. 418 
- ob. Wiadomości Nurniz. 
418 
Grodecki R., Lepszy K. 
i Feldman J. 322 
Grodecki-Statykoń K. 287 
Grodek A. 325 
- ob. Rocznik 412 
Grodek S., ob. Roczniki 
dziejów 319 
Grodowski K. 412 
Grodyński P. 92, *119 
Grodzicka M. 91 
Grodzicki A., ob. Aseńko J. 
483 
Grodzieński J. 328, 381, 426, 
468, 473 
Gronwald J., ob. W służbie 
bezpieczeń. pracy 335 
Grosglikowa B., ob. Gutry 
M.135 
- ob. Zagadnienia pracy 
kult. I 237 
Grotowska H. i Klingerowa 
Z.425 
Grubiński W. 43, *172 
Grundy J. B. C. dr. 416 
Gruszczynska J., ob. Rocz. 
Lit. 323 
Gruszczyński A., ob. U pro- 
gu 424 
Gruszecka A. *268 
Gninbaum J., ob. Arch. 
N eoph. 323 
Gryf 292 
Gryziewicz St. 194 
Grzebieniowski T. dr. 138, 
330, 378, 425 
Grzegorczyk P. *110, 135, 
*154, *206, *301, 320 
- ob. Rocz. Lit. 323 
Grzegorzewski L. 380 
Grzybowska Kr. 36 
Grzybowski K. 93 
- ob. Szkoła Handl. 424 
Grzywacz Z. 188, 325 
Grzywo-Dąbrowski W. 412 
Gubrynowicz B., ob. Prace 
Fil. 417 
Gueranger D. P. 88 
Guide de Varsovie 434 
Guide of Warsaw 434 
Gul R. 241 
Gulczyński E. 234, 324, *354 
- ob. Księga Pam. 324 
Gumilewski L. 428 
Gumowski M. ob. Wiado- 
mości Numiz. 418 
Gumplowicz W., ob. Geo- 
grafja Wielka z. 22, 185 
z. 25, 233, z. 33, 415 
Gundulić I. 142 ' 
Gusthal C. 381 
Guterffian S. dr. 287 
Gutowski J., ob. Polskie pra- 
wo patentowe 471 
Gutry M. i Grosglikowa B. 
135 
Guzowska Angielina 467 
- ob. Rocznik Wołyń. III 
319
		

/s0007_0001.djvu

			XII 


NOWA KSIĄtKA 


L934 
19.: 
. K 
Jankowsk! J. 43, 43, *26SK. Feliks Ignacy 290 
Jankowski Ks. 242 Kabaciński P., ob. Łuczak 
Janowski A. 41 W. 429 
JanuszewskI! H. .*
2
 
I Kacprzak M. 384 
Januszewski P. tnZ.l . owski M. 427 
Wł. inż., 143 Kaden-Bandrowski J. 428 
Jar
cka G. 333 Kafalski S. 191, *270 
Jatlcot P: M. 285 Kajot 290, 381 
rmulskl E. 378 Kakowski A. kard., 377 
Jarosławski 
. 142 *403 Kalandyk S. prof. 35, 136 
Jarosz Wł.1Kargol A. :Kalecki M., ob. Prace Inst. 
Jarząb J. 41 288 471 
Jarzyna !\. 39 Kalecki M. i Landau L. 375 
Jarzyński L., ob. Rocz. Chl«alendarz Bezpieczeństwa 
t. XIV, z. 2 233 Pracy 97 
Jasieński B. 290. 332 Kalendarz Gazety Gospod. 
Jasieński H. 234 144 
Jasiewicz L., ob. Krupkow«alendarz gospodarski Kółek 
A. 429 Rolniczych 483 
Jasinowski B. 138, *221 Kalendarz Ilustrowanego Ku- 
Jas!ń sk ! Roman 237 rjera Codziennego 484 
Jasiński St. 144 Kalend. informac. dla pod- 
Jasiński Zyg. *165 oficer6w zawodowych 98 
Jaskulski S., ob. Koz!o
Kalendarz informac. dla u- 
R. 137.. rzędników państw. 99 
Jastrzębski J. mJr., ob. Ił<.alendarz informator, sąd. 
lendarz 193 Kalendarz Junaka 99 
J awel A. 95 Kalendarz kieszonk. dla bran- 
Jaworsk:' Marja 473 ży skór 144 
Jaworski J. dr., ob. Geog!1l(alendarz kieszonk. meteoro- 
Wielka P. z. 21 185 1_ logiczny 414 
Jaworski J. ks. prof. 136, Kalendarz Królowej Aposto- 
J ażdżewski K. 233 łów 433 
Jeans J. *156 Kalendarz Ligi Katolickiej 
Jedigar Veli Bek, rotm., 433 
J edliński Wł. prof. 99 Kalendarz mały techniczny 
Jednodniówka Ziemi No. 481 
grodzkiej 412 Kalendarz mleczarski 144 
Jeleńska M. J. 381 Kalendarz myśliwski 99,483 
Jeleński S. 136 Kalendarz nauczycielski 94 
J ellenta Cezary 467 Kalendarz Polski astrologicz- 
Jelusich M. 234 ny 484 
Jendyk R. 374 Kalendarz polski lekarski 241 
Jensen W. 331 Kalendarz rolno Poradnika 
Jerich J. dr. adw. 144 Gospodarskiego 144 
J erwiczowa St. 190 Kalendarz r6żańcowy 433 
Jezierski E. 333, 418 Kalendarz "Samoobrony" 484 
Jezierski T. W., ob. ROOCalendarz samorządowy 46 
Chem. 321 Kalendarz Serca Jezusowego 
Jeziorański L. inż., ob.! 433 
manach 193, 241, 336 Kalendarz wiadomości filmo- 
Jeziorowska J. ob. P" wych 192 
wśród kobiet 385 Kalendarz wojskowy 193 
Jeziorowski K. 91 Kalendarz ziem wschodnich 
Jezus Eucharystyczny nasZ! 484' 
przewodnikiem 88 Kalendarzyk szkolny 385 
Jeż M. ks. 88 Kalenkiewicz6wna A., ob. 
Jeżowa Kazimiera dr. ł Księga Patniątk. 324 
J ędrkiewicz E. *25, 43 Kalenski G., 465 
Jędrusik H. ob. Kon8lKalina P. 319 
Pedag. 378 Kalinowski A. 329 
Jędrzej św. 413 Kalinowski K. inż. 240 
Jędrzejowski St. 91 Kalmowski K. 136, 467 
J odkowski J., ob. Wis
 Kalinowski St. i Kalinowska 
mOści Numiz. 418 Z., 35 
Jodłowski R. 40 Kalita W., ob. Dziecko wsi 
Jodłowski St. 423 pol. 190 
Jonkisz O. 242 Kalkstein T. S. C. R. 35 
Joret O. D. 231 KaIlas A. 239 
Joteyko T. 334 Kalczyński K. M., ob. In- 
Juk J. 95, 477 formator 286 
Jung K. ks. 413 Kalkowski T. J. 143 
Jungman F., ob. Czerny KatnienicaBatyczkówwWar- 
330, 422 szawie 324 
Juny Z., ob. Prawo łowiec"Katnieniecki W. 187 
483 _ ob. Swiatopogląd morski 
- ob. Ustawa o rybołówstw 184 
484 Katnieński B., ob. Rocz. 
Jurczyński J. M. 141 Chem. 321 
Jurewicz W., ob. Prace C'''Katnieński M.. ob. Prace Mat. 
Labor. 334 Fiz. 90 
Jurkowski A., ob. XIV Zj"'Kamiński A. 425 
193 Kamiński J. dr. 375 
Juszczyk J., ob. Szkoła H8IKamiński Józef 483 
dlowa 424 . Kampen E. R. van, ob. 
- ob. U progu 42 Prace Mat.-Fiz. 90 
Juszkiewicz H. 192 
Juszkiewiczowa M. 426, 4 


H 


. 


Hadath Gunby 476 
Haggard R. 43 
Hajewicz J. 328 
Hajkowicz W. i Porębski E. 
383 
Hajnos R. 329 
Hakenszmidt G. 40 
Halban L. 418 
Halicz Cz. 290 
Haliczer J. *8, 90 
Halle F. dr. 377 
Halny Roman 468 
Hamann R., ob. Historja 
sztuki 240, 334, 429, 481 
Hamel B. 412 
Hamon ks. 320, 412 
Handel zagraniczny Rz. P. 
i W. M. Gdańska 241, 292, 
336, 384, 431, 483 
Handelsman B. dr. 335, 431 
Handelsman M. 99 
- ob. Przychocki 286 
Hans M., ob. Hessen S. 94 
Hanusiak Z. 431 
Hanwid K. 336 
Harlender Zdzisław 482 
Harpe J., ob. Ruch reg. 415 
Hartleb K. dr. 287, 292 
Hasfeld B. 92 
Haubold K. 431 
Hausbrandt J. inż. 384 
Hauser Henri prof. 473 
Hausner R., ob. Zasady tech. 
ustaw. 328 
Hausnerowa St. 142 
Hauszyld W. inż. 325 
Havle R. 422 
Hawks Ellison 466 
Hay E. 322 
Haytler J. dr. 92 
Hebbel Fr. 330 
Hedemann O. 286, 418 
Heilperin A. 92, *119, 235 
Heiman-Jarecki A. i Lauter- 
bach St. 292 
Heller O. 377 
Hellweg H. T. J. i Schiitte J. 
467 
Helsztyński St. 43, 323, 332 
Hempel J. kpt. 98 
Hempel S. 334, 429 
Hennenberg K. inż. 429 
Henzel T. 374 
Hepke M. 434 
Herbst St. 37, *447 
Herget R. inż. 383 
Herod F., ob. XIV Zjazd 193 
Herszaft Adam 479 
Herszberg H., ob. Nowe prze- 
pisy o wytwórniach piekar- 
skich 326 
Hertz A. *18 
Hertz G., ob. Zażalenia 472 
Hertz J. A. 96 
Hertz M. *447 
Herz H. inż. dr. 292 
Hessek K. 470 
Hessen E., ob. Z piśmien- 
nictwa ros. 91 
Hessen S. i Hans M. *76, 94 
Hetper Z. 41 
Heydel A. 334 
Heyst P. 332 
Hichler L. 96 
Higier H. 335, *408 
Higier S. dr. 29, 98 
Higier S. dr. i Szenwic W. 291 
Hilchen F. dr. 140 
Hill A. V. prof. 98 
Hirschfeld M. i Linsert R. 384 
Hirszberg A. dr. 422 
Hirszfeld L. prof. dr. 336 
Historja Barnabanu *445 
Historja XX wieku 469 
Historja sztuki 240, 291, 334, 
382, 429, 429, 481 


1:1 
II 
I Iii 
I 


'I 
I 
I 
 


Historja W. Powszechna 37, 
187, 234, 324, 469 
- ob Piotrowicz L. 324 
- ob. Wałek-Czemecki T. 
i Witkowski S. 325 
Hiż T. 43 
Hlebowicz H. ks. 372 
Hłasko M., ob. Rocz. Chem. 
t. 14, z. 1 233 
Hławiczka Karol 378, 481 
Hnatiuk P. 326 
Hnatkiewicz W. dr. 431 
Hoborski A., ob. Prace Mat. 
Fiz. 90 
Hoc SIgno Vinces 413 
Hodann M. dr. 431 
Hoene-Wroński J. 185, *208, 
285, 321 
Hoesick F. 137, 184, *213, 
417, *445 
Hoffman J. 465, 469, 474 
- ob. Rocznik Woł. III 319 
Hoffman O. 481 
Hoffman-Krystjanczyk Z., ob. 
Dvmarski F. 233 
Hofmokl St. dr. adw., 432 
Hofmokł-Ostrowski 235 
Hołub M. 92 
- ob. Regulamin wyborczy 
do rad gromadzkich 472 
Homolacs K. 192 
Honzatko M. 375 
Hope dr. 431 
Horak Z., ob. Prace Mat. 
Fiz.90 
Hordysz W. 332, *359 
Horoch Wł. 94, 474 
Horrabin J. F. 418 
Horwath E. 37 
Horyszewski St. 189 
Horzyca W. 422 
Hosiasson J., ob. Fragmenty 
Fil. 89 
Hoszowska Wł. dr. 94 
- ob. Kongres Pedag. 378 
Hoszowski St. 324. 
Howorka M. 39, 472 
Hoyer K. inż. 144 
Hrycaj J., ob. Kodeks podat- 
kowy 470 
Hrynakowski K., ob. Rocz. 
Chem. t. 14 z. 1. 2. 90, 
233, 321 
Hubicki Stanisław 481 
Huculskim szlakiem II. Bryg. 
98 
Hulewicz J. 190, * 452 
Hulewicz W. 41 
Hulka-Laskowski P. 140, *168 
Humphrey G. 434 
Hunke H. dr. 143 
Huonder A. O. T. J. 141 
Hupczyc B. inż. dr. 143 
Hurst F. 428 
Hurter H. O. T. J. 135 
Huxley A. 39 
Hux1ey J. 321 


I 


I. L. 144 
Iciek S. A. 415 
Idea i czyn J. Piłsudskiego 140 
Ignaszewski Janusz 481 
Ihnatowicz Z. 144 
Ihr D. 191 
I1i!sic Fr. 374, 468 
Ilesic S. i F., ob. Ruch reg. 415 
I1jińskij G., ob. Prace Filo- 
log. 417 
Iłłakowicz6wna K. *22, 43, 
*172 
Imber S. J. 36, 473 
Imiela E. 426 
Imre F. 288 
Incze St. 428 
Indeks osób 481 
Indelman Ch. 475 


Informacje o Gnieźnie 322 
Informator na r. 1934, 286 
Informator dla grających w 
brydża 242 
Informator kalendarz bu- 
dowlany 44 
Informator-przewodnik z 16 
planami m. Łodzi 90 
Informator szkolny polski 329 
Informator widowiskowo-tu- 
rystyczny dla Warszawy 185 
Inglot S. ob. Rocz. dziejów 319 
Inigo Don 189 
Instrukcja w sprawie zakła- 
dania przedszkoli 422 
Instrukcja wychowania fizycz. 
425 
Instytut Studjów Handlo- 
wych i Orjenta!istycznych 
w Warszawie 378 
Irgo 41 
Irzyk S. 40, 94 
Irzykowski K. *10, 36 
- ob. Roczn. Liter. 323 
Italiaander Rolf 475 
Ivanka-Praźmowska W., ob. 
Sprawozdanie 475 
Iwanicki K. 429 
Iwanowski W. dr., ob. Pa- 
miętnik Tow. Bal. 384 
Iwanys W. prof. 195, 484 
Iwaszkiewicz B. 41, 330 
Iwaszkiewicz Jarosław 474 
Izdebska Stan. 141 
Izdebski W., ob. Pol. ustaw. 
spół. 420 


J 


J. B. 189 
J. L. 140 
Jabłczyński K., ob. Rocz. 
Chem. 233, 321 
Jabłowski K. 292 
Jachimowski T. ks. dr. 465 
Jachowicz St. 426 
Jackowski A. prof. adw. 235 
Jacobson W. dr. 234 
Jaczewscy H. i T. 425 
Jaglarz Fr. dr., ob. Nowela 
do przepisów 471 
- ob. Przepisy o kosztach 
sądowych 472 
Jaglarz J. 38, 139 
Jagmin J. 139, 241, 384, 
483 
Jak poznać swoje środowisko 
374 
Jak urządzić obchód rocznicy 
Konstytucji 3 Maja 242 
Jak wybierać radnych miej- 
skich 287 
Jak zorganizować gromadę 
zuchów 329 
Jak zostać atletą? 329 
Jakimowicz Roman 469 
- ob. Rocz. Woł. III 319 
Jakowliw A. 484 
Jakubski A. W. 418 
Janczak S., ob. Rocz. Chem. 
t. XIV, z. 2 233 
Janczarski Cz. 191, 239 
J anczewski St. 235 
Janicki J., ob. Rocz. Chem. 90 
Janicki K. *360 
Janik M. 418 
Janiszewski M. 415 
- ob. Chałubińska A. 330 
Janiszewski R., ob. Rocznik 
Łódzki 135 
Janiszewski T. prof. dr. 140 
Jankowiak J. dr. 336 
Jankowski A. dr. 140 
Jankowski A., ob. Sprawo- 
zdanie 414 
Jankowski E. 45 
Jankowski H., 236, 286, 328, 
328, 426 


NOWA KSIĄtKA 


Kanafarski S., ob. Plan War- 
szawy 415 
Kannówna Marja 476 
Kantak K. ks., *64 
Kantorowicz J. 474 
Kapłanka domowo ogniska 39 
Kaprocki B. dr., 288, 422, 423 
Kapuścińska M. inż. 433 
Kapuściński Z., ob. Rocz. 
Chem. 233 
Karaffa-Korbutt K. 45 
Karczewska M. 337, 433 
- ob. Praca wśród kobiet 385 
Karczewski St. 330 
Kargol A., ob. Jarosz W. 380 
Kari M. 191 
Karlik z "Kocyndra" 43 
Karlowicz M. 382 
Karłowski K. ks. i Nowicki 
E. ks., 35 
Karnecki H., ob. Przegląd 
Socjolog. 420 
Karpary I 35 
Karpaty i Przedgórze II 466 
Karpiński J. J. inż., 242, 432 
Karpowicz A., ob. Wiącek 
S.424 
Karski W. 140 
Karwacki L. 98 
Kasiński Marjan 483 
Kasprowicz Jan 479 
Kasprowiczowa M. *11, 36 
Kasprzycki T. gen., 375 
Kasprzyk A. i Czech B., 40 
Kaszubi, kultura ludowa i ję- 
zyk, 416 
Katajew W. 96 142 
Katalog czasopism słow., 412 
Katalog polskiej literatury 
matemat. przyrodniczej 184 
Katalog wydaw. Tow. Nauk. 
Warsz. I 231 
Katalog Wyst. Kobierców, 
240, *274 
Katalog Wystawy ku czci gen. 
M. G. La Fayette'a, 320 
Katalog Wystawy Rękopisów 
Włoskich 465 
Katalog Wyst. Zbior6w Kar- 
tograficznych 412 
Katalog Wyst. Zbiorów Tea- 
tralnych i Muzycznych 320 
Kauzik S., ob. Podatek prze- 
mysłowy 38, 375 
Kawalec R. 333 
Kawczak St. 418 
Kawczyński A. 333 
Kawecka A. 320, 385 
Kawka M. 191 
Kaye-Srnith S. 43 
Kazania i szkice 184 
Kazania t. zw. Świętokrzyskie 
416 
Kazimierz święty 285 
Kączkowska M. 331 
Kastner Eryk 476 
Kellermann B. 428 
Ke1sen H. dr. 420 
Kendal J. *6, 35 
Kennedy R. M. 479 
Kern E. 93 
Kern R., ob. Dewitzowa W. 
425 
Kerschensteiner G _ 423 
Kerszman J. dr. 98 
Kesten H. 239 
Keun J. 333 
Kęcki F. 192 
Kędzierski A. 334 
Kępińska M. 93 
Kętrzynski St. 375 
Kicińska A. 413 
Kiedrzyński S. 43, *81, 96 
Kieffer F. *19, 40 
Kielski B. 380 
Kierski K. 422 
Kieszkowski B. 185, 378 
- ob. Nauka pol. 319 


Kietlicz Wojnacki W., ob. 
Almanach wiad. pożyt. 292 
Kietlińska W. 239 
Kijas J. 467 
Kilarski Jan 479 
Kiliński W., ob. Sprawozda- 
nie 475 
Kilman L. 483 
Kingston W. 476 
Kinie M. 292 
Kirszblum R., ob. Ostowski 
143 
Kisch E. E. 39, 328 
Kisielewska-Zawadzka R. 419 
Kiwerski M. inż. 334 
K1aner S. 137 
Klarner C., ob. Swiatopogląd 
morski 184 
Klebanowski S. 423, 423 
- ob. Sierzputowski T. 330 
Kleber K. 43 
Klein E. inż. 433 
Kleines Statist. J ahrbuch der 
Republik Polen 484 
Klemensiewicz Z., 330, 378, 
423 
- ob. Rocz. Chem. t. XIV, 
z. 1 233 
- ob. O Czarnohorze 286 
Klepacz M. ks. *254 
Klikar K., ob. Skorowidz do 
Dziennika Ustaw 419 
Klimaszewski M. 467 
Klimaszewski Wł. 292 
Klimek S., ob. Roczniki dzie- 
jów 319 
Klimkiewicz W. ks. 88 
Klinger W. 36, 468 
Klingerowa Z., ob. Grotow- 
ska H. 425 
Kloberówna Z; 40, 286 
Klokoc J. 191 
Klonowiecki W. 287 
Kluz T. 143 
Kłosowski K. i Hanusiak Z. 
45 
Kłosowski Władysław 483 
Kłusek S. dr. i Gaertner W., 
ob. Prawo przemysłowe 
polskie 375 
Kneblewski W. ks. 415 
Knoll R. 140 
Knothe Z. inż. 373 
Kobendza R., ob. Ochrona 
Przyr. 89 
- ob. Różycki F. 467 
Kobylański J. W. 320 
Kobyliński Z., ob. Mikułow- 
ski-Pomorski J. 337 
Kochanowski J. K. 236 
Kocznur Jan 470 
Koczorowski S. P., ob. Bibljo- 
fil 88 
Koczy L. dr. 324 
- ob. Tydzień o Pomorzu 319 
Kodeks cywilny obow. na 
ziemiach zachodnich Rzecz. 
P., 188 
Kodeks handlowy 38, 326, 375, 
376, 419 
Kodeks handlowy, ob. Aller- 
hand M. 470 
Kodeks handlowy 470 
Kodeks kamy 92, 139 
Kodeks najmu 419 
Kodeks podatkowy 470 
Kodeks postęp. cywilnego 376 
Kodeks prawa spółdzielczego 
326 
Kodeks społeczny 473 
Kodeks ubezp. pracowników 
umysł. 92 
Kodeks zobowiązań 38, 326, 
376, 419, 470 
- ob. Korzonek J. 188 
Kodż H. 286 
Kolanko J., ob. Kongres Ped. 
378 


XIII 


Kolankowski L. 324 
Kolbuszewski S. *66 
Kolendy 465 
Kolipiński J. 37 
Kolitowski A. 291 
Kolman U. 289 
Kołaczkowski S. *115, 186 
- ob. Roczn. Lit. 323 
Kołodziejczyk J., ob. Felik- 
siak S. 330 
Kołoniecki R. 36, *116, 290 
Komar M. 144 
- ob. Rocznik Łódzki 135 
Komarnicki W. 38, *263 
Komorek Z., ob. Ordynacja 
podatkowa 32
 471 
Komorowski W. 287 
Komunista o Sowietach 377 
Kon A., ob. Kodeks zobo- 
wiązań 326 
- ob. Kodeks handlowy 470 
Kon H. W. adw. 419 
Kon K. inż. 384 
Konar A. A. 428 
Konarska W., ob. Katalog 
wyd. Tow. NaukWarsz. 231 
Konarski Kazimierz 476 
Konarski K. dr., ob. Roczn. 
Łódzki 135 
Konarski K. 41, *267 
Konarski Sz. inż. 194, 432 
Konderski W. 38 
Koneczna H. *304, 323, 374 
- ob. Prace Fil. 417 
Konferencje rejonowe naucz. 
szkół powsZ., 190, 288 
Konferowicz St. 326 
Kongres III. Pedagogiczny 
378 
Konieczny F. ks. dr. 465 
Koniuszewski K. 94 
Konopacka W. inż. 432 
Konopczyński Wł., ob. Swiato- 
pogląd morski 184 
Konopiński T. dr. 292 
- ob. Zagadnienia 433 
Konopka A., ob. Od morza 
na ocean 140 
Konopka St. dr. 372 
Konopnicka Maria 476 
Konrad Z. inż. 240 
Konstytucja polska 92, 420 
Konstytucja Rzeczp. Polskiej 
326 
Konstytucja styczniowa 236 
Konstytucja synarchiczna 39 
Konwerski N., ob. Bucz- 
kowski 140 
Kopalnictwo naftowe w Pol- 
sce, 143 
Kopalnie nafty i gazów zie- 
mnych w Polsce II 414 
Kopankiewicz Z., ob. Nowe 
ubezpieczenia społeczne 139 
- ob. Brunner W. 235 
Kopczewska A., ob. Roczn. 
Lit. 323 
Koprowski M. 238 
Kopystjański E., ob. Laniew- 
ski 92 
Korabiewicz Wacław 467 
Korczakowska J. 41, 41, *122 
Korczyński L. prof. dr., 45, 
241 
- ob. Patniętnik Tow. Bal.384 
Kordei Michał ks. 465 
Korduba M. 385, 385 
Korkis J., ob. Basseches J. 235 
- ob. Kodeks podatkowy 470 
Kormos T. 374 
Kornacki Jerzy 476 
- ob. Przedmieście 480 
Kornella A. inż. 99 
Kornobis J. ks. dr. 88 
Kornreich M. dr., ob. Kodeks 
najmu 419 
- ob. Nowe przepisy o do- 
zorcach domów 471
		

/s0008_0001.djvu

			XIV 


NOWA KSIĄtKA 


1 934 


NOWA KSIĄtKA 


XV 


J II 
II 
I 


Korolt.c S. S. 98 
Korsak W. 232, 292 
Korwin L. 138 
Korzeniowski B. 382 
Korzonek J., ob. Kodeks zo- 
bowiązań II, 326 
Korzonek J. i Rosenbliith I. 
188 
Korzonkiewicz J. ks. 91 
Koschmieder E. 374 
Koselnik B., ob. Zakrzewski 
Wł. 137 
Kosianowski Wł. 44 
K05ibowicz E. ks. 413 
Kosiński A. dr., ob. Zbiór 
ustaw w dziale zdrowia pu- 
bliczn. 431 
Kosiński K. *161 
Kosiński M., ob. Kijas J. 467 
Kosko S., ob. Od morza na 
ocean 140 
K05kowski B., ob. XIV zjazd 
193, 422 
Koskowski W., ob. Gazy bo- 
jowe 335 
Kospoth-Pawłowski Wł. 35 
Kossak Zofja 479 
Kossak-Szczucka Z. *25, 36, 
95 
Kossmann E. O. dr. 418 
Kossowski Aleksander 469 
Kossowski A., ob. Rocz. Woł. 
III, 319 
Kossowski J. 191, *225, 290, 
*404 
Kostecki R. O. dr. 35 
Kostrzewski J., ob. Tydzień 
o Pomorzu, 319 
Kostyrko J., ob. O Czarno- 
horze 286 
Kościeiski WI. 96, *404 
Kościński W. 420 
Kotarbinska L. *272 
Kotarbiński M., ob. Bouko- 
łowska E., 422, 474 
- ob. Kubski B., 380 
Kotarbii1ski T. 321 
Kotarski St. 418 
Kotecki A. dr. 44 
Kotelewski Wł. 481 
Kotelewski Wł. i Skowroński 
J. I. 431 
Kotowicz T., ob. Ustawod. 
podatkowe 472 
Kotowiczówna W., ob. Rocz- 
nik Chern., 90 
Kolt J., Matuszewski R., 
Pietrzak W., 43 
Kott Manas 479 
Kotula K. ks. *20 
Kotula O. i Tłuczek P. 94 
Kowa1czewski J., ob. Spis 
gmin, 416 
Kowalczyk T., ob. Rudolf Z. 
98 
Kowalewski M., ob. Czy- 
stowski J. 329 
Kowalski A. 95, 381 
Kowalski J. prof. i Golias M. 
prof. 41, 425 
Kowalski Jerzy 323 
Kowalski Józef 428 
Kowalski K. ks. dr. 185, 231, 
413 
Kowalski Leon 481 
Kowalski S. 232 
Kowalski T., ob. Myśl Kara- 
imska 135 
Kowalski Wł., ob. Przedmie- 
ście 480 
Kozak6wna L., ob. U progu 
424 
KozierowskiSt.D.ks.187,418 
Kozietulski Cz., ob. Rok ko- 
ścielny w pieśniach 320 
Kozioł R. 423 
.J(oziolkiewicz T., ob. Prawo 
automob.-motocykl. 335 


II! 
I lii i 


Kozło Wł. 415 
Kozłowiecki A. 45 
Kozłowska A., ob. Z badań 
nad dyluwjum 90 
Kozłowska M., ob. Praca 
wśród kdbiet 385 
Kozłowski-Jastrzębiec C. 185, 
191, *302 
Kozłowski R.i}askulskiS.137 
Kozłowski W. 384 
Kozubowski Z. ks., ob. Mał- 
żeństwo a Kościół 185 
Kozubski Z. ks. 413 
Kożmian H. 98 
Kożmiński L., eb. Cieśliński 
J. 190 
Kermendi Fr. 192 
Kragen W. 373 
Krahelska H. 187, 473 
Krajewski Ludwik 470 
- ob. Zasady tech. u taw. 
328 
Krakowski R. 93 
Krasicki St. 41 
Krasiński E. *66, 91 
Krasiński W., ob. Bielecki B. 
380 
Krasiński Z. 192, 239 
Krasnowski Z. 93 
Krasny J. A. 41 
Krasuski S. inż., ob. Kalen- 
darz mały techniczny 481 
Kraszewski J. I. 192, 238, 239, 
333, 381, 428, 479 
Kraszewski W., ob. Roczniki 
Chem. 90, 321 
Krauze A., ob. Roczn. Chem. 
t. 14 z.!., 233 
Krawczyk M. 425 
Krawczykowski Fr. 425 
- ob. Skierczyński M. 424 
Krawiec L., ob. Księga Pa- 
miątkowa 324 
Kreczmar J., ob. Frag. fi1oz. 
89 
Kremky Jerzy dr. 466 
Kretschmer E. prof. 287 
Kriol M. 95, 95 
- ob. Rocz. Lit. 323 
Krishnamurti J. 373 
Krokiewicz Adam 466 
Krokowski T., ob. Rocz. 
Chem. 90 
Król Jan III Sobieski, 290 
Król M. dr., ob. Zagadnienia 
gospodarki 139 
Kr6likiewicz S. 241 
Kr61ińska J. 238 
Królowa Korony Polskiej 43 
Kruif P. de 232, *256 
Krulisz K. inż. mjr. 383 
Krumłowski K. 95 
Krupkowski A. i Jasiewicz Z. 
429 
Kruszelnicki Fr. sędzia 188 
Kruszewska F. *357 
Kruszewska H. 431 
Kruszyński T. ks. dr., ob. Pa- 
miątka z pielgrzymki do 
Krakowa 415, 418 
Krygier St., ob. Ustawa 
o państw. podatku przemy- 
słowym 472 
Krygowski B. 373 
Kryńska E. 45, 45, 45, 242 
Kryńska H. P., ob. XIV Zjazd 
193 
Krzeczkowski K. 139 
- ob. Bankowski J. 468 
Krzemicka Irena 476 
Krzemicki St. dr. 38 
Krzemieniecka L. 41, 476 
- ob. Czytamy Nr. 4, 141 
Krzemieniewska H., ob. Spra- 
wozdanie 414 
Krzepkowski M. 289, 476 
Krzesiński A. ks. dr. 232,376, 
414 


Krześniak A. 190 
Krzowski Paweł 473 
Krzymiński W. ks., ob. Zywe 
. słowo 88 
Krzysztofik W. inż. 337 
Krzywicka I. 428 
Krzywicki L., ob. Drobny 
przemysł 144 
Krzywiec B. A. 143, 143 
- ob. Od morza na ocean 140 
Krzywiec R. 474 
Krzyżanowski J. 417 
- ob. Roczn. Lit. 323 
- ob. Roczn. Krak. 382 
Krzyżanowski J. prof. dr. 374, 
446 
Krzyżanowski Juljan 468 
Krzyżanowski W. 39, *354 
Książeczka jubileuszowa 372 
Książka kucharska 145 
Książka o Polsce 380 
Książka Polska Zagranicą 35, 
*154 
Książka w bibljotece 135 
Księga adresowa sądów i ko- 
morników sądowych 420 
Księga Pamiątkowa Koła Hi- 
storyk(jw Uniw. Wil. 324 
Księga Pamiątkowa, ob. Nitsch 
443 
Księga Pamiątkowa 50-lecia 
istnienia gimnazjum I w Ja- 
rosławiu 474 
Księga wzor6w egzekucyj- 
nych 326 
Kubacki W., ob. Rocz. Lit. 
323 
Kubicki M. 239 
Kubicki P. bisk. 37 
Kubijowicz B. i Kulickij M. 
385 
Kubina Teodor ks. dr. 231 
Kubista St. O. 381 
Kubski B., ob. Kongres Ped. 
378 
Kubski B., Kotarbiński M., 
Zarembina E. 380, 426 
Kucharzewski J. *398 
Kuchta J. 40, 94, 379, 423, 
423, 474 
- ob. Kongres Pedag. 378 
Kuczyński E., ob. XIV Zjazd 
193 
Kukiel M. 418 
- ob. Hist. Wielka P. (z. 67, 
59) 187 
- ob. Aten. Wil. 372 
- ob. Hist. Wielka P. (z. 60) 
234 
Kulczycka K., ob. Ochoro- 
wicz-Monatowa 433 
Kulczycki J. dr. med. wet. 99 
Kulczycki S., ob. Straszewicz 
S. 380 
Kulczyński St., ob. O Czarno- 
horze 286 
Kulesza W. 141 
- ob. Ziemia Częst. 36 
Kuleszo A. ks. 413 
Kuliczkowska K. 426 
Kuligowski F. ks. 231, 285 
Kulmatycki W., ob. Ochrona 
Przyr. 89 
Kulakowski S. 186, *257 
Kuntze E., ob. Monumenta 
Polon. Vaticana 138 
Kuntze R. i Noskiewicz J., 
ob. Ochrona Przyr. 89 
Kuras St. ks. 93 
Kuraszkiewicz WI. 323 
Kuratowski C. 35 
Kurman M. 235, 376, 470 
Kuroczycki A., ob. Drobny 
przemysł II, 144 
Kurs wiedzy o Polsce 474 
Kursa S., Pisarski T. i Grel- 
lerówna 190 
Kuryłło A. inż. 242 


Kusociński Z., ob. Dr eliwa II J. 322 
przemysł II, 144 en R. 96 
Kuszelewska-
ayska S., engersdorf Fr. 322 
Spraw?:,darne 475 enkowski S., *15, 91 
Kuszpecmska J., ob. R'Leonow L. 142, 479 
Che.m. t: 14, z. 1, 23lepecki B. M. 286, *351 
Kuśmlerskl J. 142 Lepecki Mieczysław B. kpt. 
Kutner J. M. 45 476 
Kutrzeba. St. 420 
 '::"szy L. *448 
Kwartalnik. StatystycznY[;
ontow Michał 479 
Kwast .W. l :ł!aran J. kp'J.essel L. i AUow St. 38 
Kwaśmewski S., ob. OdLessing T. 422 . 
r
a na oc
an 140 Leszczycki S. dr., ob. Pa- 
KWI
tkowskl B., ob. Ur miętnik Tow. Balneolog. 
sI? T. 90. 384 
KWJatkows
1 E., ,?b.. C_ ob. Klimaszewski M. 467 
"': sprawIe: nawozerua eśniak W. inż., ob. Fer- 
Kw!atkows
 J. 286 mentacja tytoniu 337 
Kw
at
owski WI. 90 , Leśniewski C., ob. Arnold S. 
KWlecińska-Korczakow"- 138 
K 3
1,. .4
 H *277 Leśnodorski Z. 91 
wlecms. _ ob U progu 424 
Kwieciński J. 328 Levy ił. 413 
Kw!eciński 
. 94, *40! Lewak A. *117 
Kw
lecka - FIszerowa Lewandowski J., ob. Zagór- 
d)lInna 469 ski C. 140 
Lewandowski L. 139 
L - ob. Ustaw. pracy 288 
- ob. Kodeks zobow. 326 
Laberthonniere L., ob. Lewandowski W., ob. Prace 
gadnień 186 Zakl. Metal. 335 
La Broise Rene Marie Lewenstam L., ob. Bibljofil 88 
T. J. 413 Levi D. dr. prof. 336 
Lachowski J. 423 Lewicka A. 41, 41, 289 
Lachs J. 287 Lewicka M. A. J. 331 
Lac05te R. 379 Lewicki K. dr. 234 
Ladier S. 376 Lewicki M. 95 
Lampe W., ob. Rocz. Lewicki M. kpt. 430 
321 Lewicki St. 242 
Lan Alina 476 Lewicki T. M. 426, 476 
Lanczar R. A. 484 Lewicki W., ob. Durek S. 425 
Landau L. 326 Lewin G. dr. 336 
- ob. Prace Instytutu Lewin L. 192, 457 
- ob. Kalecki M. 371 Lewińska O., ob. Przychocki 
- ob. Prace In. Bad. 286 
93 Lewiński J. S. *219 
Lande J. prof. 188 Lewiński J. dr., ob. Geogr. 
Landowski A. 187 Wielka P. z. 23, 185 
Landsberg R. dr. 431 _ ob. Geogr. Wielka P. z. 
Langrod J. St. 38, 188 26, 233 
470 Lewis S. 333 
- ob. Ruch reg. 415 Lewisohn L. 192 
Laniewski A., ob. Lewy M. 92 
karne mater. 420 Librachowa M. 136 
Laniewski L. dr. i 1< _ ob. Dziecko wsi pol. 190 
jański E. 92 Lid;n .włodzimierz 479 
La Pomeranie polonai, Liebert St. inż. 194 
Laskowski H. 383 Liepmann H. 96 
Laskowski K. 379 Ligocki E. 43, *405 
Lasocki W. 37 Ligoń Stanisław 478 
Lasocki Z. 187, 418 Liguda A. ks. 320 
Latanowicz St. 336, 3 Lindworsky J. ks. *351 
Lauber J. prof. dr. 1S Linklater E. 428 
Lauter G. 287 Linsert R., ob. Hirschfeld M. 
LaUlerbach Stanisław 384 
- ob. Heiman-JareckJ Lint F. dr., ob. Zagadnienia 
Lawina Gustaw 479 gospodarki 139 
Lazarevic B., ob. Z pi Lipińska Bronisława 479 
r05. 91 Lipiński E. 144 
Lazarusówna F. 331 _ ob. Przegl. Ekon. z. IX, 
Liingauer D., ob. Rocz. 235 
321 _ ob. Prace Inst. 288, 471 
Lebiedienko A. 333 Lipiński S., ob. Prace Mat. 
Lechicki C. *261 Fiz. 90 
Lechita C. 38 Lippert P. ks. 136, 320, 372 
Lederer J. 333, 479 Lisak J. mgr. prof. 431, 431 
Lednicki W., ob. Z zag. _ ob. U progu 424 
186 LisieckiJ., ob. Rocz. Chem. 90 
Lehr-Spławiński T. 411 Lisiewicz M. 96 
- ob. Z zagadnień, I" Liskiewicz. S., ob. Sprawo- 
Leighton Robert 476 zdanie 414 
Leitgeber B. 185 Lisowski J. 373 
Leitner E. 40 Lisowskj Z., ob. Kodeks cyw. 
Leitner M. 189 188, *262 
Leja Fr. dr. prof. 466 Lissa Z. dr. 291, *312 
Lekcje wzorowe 40, 94, List pasterski Episkopatu 
141, 190, 237, 288, 28 Polskiego 136 
Lekow J., ob. Z zagadni. List V. inż. prof. 143 


Liszkiewicz W. 144 
Literatura Wielka P. z.82, 37 
Litwin A. 423 
- ob. Kongres Pedag. 378 
Lityński T., ob. Rocz. Chem. 
90 
Livius T. 237, 238, 238 
Ljubibratić B. 434 
Locke W. J. 43, 142, 333, 
428 
Lockhart B. R. H. 91 
Locy William 466 
Lofting H. 41 
Londzin J. ks., ob. Cieszyn 
234 
Longchamps de Berier R. 
prof. dr. 326, 471 
Loorits O., ob. Balticoslavica 
135 
Lorens C., ob. Sierakowski J. 
93 
Lorentowicz J., ob. Bibljofi188 
Lorentz F. 416 
Lorentz St. 185 
Lori A. 190 
Lorkiewicz C., ob. Łuczak 429 
Lot J. 321 
Lothar E. 96, 290 
Lebel J. 45 
Lew Chaim 468 
Lubecki M. T. 238 
Lubelska księga podkomor- 
ska XV wieku 469 
Lubelski S. 89 
Lublinerówna K. dr. 292, 414 
Lud polski 467 
Ludkiewicz Z. 45, 144, *275, 
432 
Ludwiczakówna R., ob. Rocz. 
Chem. 233, 321 
Ludwig E. 93, 469 
Lulek T. prof. dr. 431 
- ob. Szkoła Handl. 424 
- ob. U progu 424 
Luther A., ob. Baltic05lavica 
135 
Lutman R. dr. 195, 195 
Lutosławska Izabela 479 
Lutosławski J. dr. 242 
Lutospawanie 143 
Lyall E. 43 
Lypa J. dr. 98 


Ł 
Łack L. dr. i Czajka J., ob. 
Poradn. podatk. 327 
Łagiewski C. 336 
- ob. Przegl. Ekon. 235 
Łakomy L. 91, 98 
Łapicki B. prof. 92 
Łapińska Józefina 475 
Łasiński Wł. 43 
Łastówka P. 290 
Łaszkiewicz A. 136 
(Łaziński) Aleksander O. Pau- 
lin 322 
Łazowertówna H. 192, *270 
Łazowski J. 420 
Łączkowski B., ob. Prace 
polit. zboż. 337 
Łebkowski J. 45 
Łempicka-Gamska J. 428 
Łempicki St. 417 
Łempicki Z. i Elgert G. 330, 
423 
Łęga Wł. ks. *9 
Łodzia J. 138 
Łomnicki A. 330 
Łomnicki Adam dr. 471 
Łomnicki R. 38 
ŁOPalewski T. 187, 192 
Łopieński Z. 326 
Łoś J., ob. Kazania Święto- 
krzyskie, 416 
Łoś St. 426, 476] 
Łotocki A. 484 
Łotocki Z. 329 


Łowmiańska M., ob. Księga 
Pamiątk. 324 
Łoza S. 91, 184, *261 
Łozianka Zofja 478 
Łoziński P. dr., ob. U progu 
424 
Łoziński Walerian 483 
Łoziński Władysław 469 
Łoziński W., ob. Ochrona 
Przyrody 89 
Łubieński J. ks. dr. 321 
Łubnicki N. dr. 92 
Łuckiewicz A., ob. Baltico- 
slavica 135 
Łuczak WI., Kabaciński P. 
i Lorkiewicz Cz. 429 
Łuczyńska M. 96, 192, 381, 
428 
Łukasiewicz J. 321 
Łuk;anow M. 422 
Łukomski St. ks. 413 
Łysek M. 234 


M 


M. W. inż. 193 
Machay F. ks. dr. 231 
Machniewicz S. 142, *407, 
381 
Machowski A. *265 
Machówna L., ob. Dziecko 
wsi pol. 190 
Maciejewska W. 324 
Maciejowski J. 96, 479 
Macierz Szkolna w Gdańsku 
237 
Mackiewicz St. 38 
Mackiewicz-Wojciechowska J. 
329 
- ob. Zagadnienia pracy 
kult. I, 237 
Mac1ead-Machlejd J. 287 
Madej A. 96, 96 
Magdański M. J., ob. Ty- 
dzień o Pomorzu 319 
Majcher J. 239 
Majewska-Młoszewska J. 321 
Majewski A. ks. 185, 231, 413, 
426 
Majewski B. dr. 290 
Majewski W. ks. dr. 285 
Majkowski H. 37 
Makarczyk J. 381 
Makaruk J., ob. Dziecko wsi 
polskiej 190 
Makowiecki St. 292 
Makowiecki T. 186, ob. Rocz. 
Lit., 323 
Makowska A. ob. Aten. Wil. 
372 . 
Makowski A. ob. Informator 
szkolny 329 
Makowski B. ks. *313 
Makowski Juljan 471 
Makowski J. dr. prof. 292 
Makowski W. *221, 376,422 
Makuszyński K. *23, *82, 
331, 477 
Malański J. 326 
Malarski H. prof. dr., ob. 
Pamiętnik IV Zjazdu 337 
Malczewska W. 185 
Malecki K. 331, 477 
Maleczyńska E. i Gilewicz A. 
*77 
Maleczyński K. 324 
Maleńka Służka Boża Maria 
Aniela 88 
Malicki Adam 467 
Malicki A., Piątkowski J. 
i Uhorczak F. 380 
Malinowski Wł. dr. 235, 328, 
471 
Małachowski-Łempicki Stan. 
469 
- ob. Rocz. Woł. III, 319 
Małaczewski E. 238, 479 


Małaniuk E., ob. Z pismien- 
nictwa rosyjsko 91 
Małecki M. 379, 468 
- ob. Nauka pol. 319 
Malecki M. i Nitsch K. 416 
Małżeństwa, urodzenia i zgo- 
ny, 326 
Małżeństwo a Kościół 185 
Mansfield K. 43, 333 
Manteuffel G., ob. przy- 
chocki 286 
Mantl A. dr. ob. Pol. Ust. 
Spół. 420 
Mańkowski A. ks. 324 
- ob. Zapiski 372 
Mańkowski A. 418 
Mańkowski T. 379, 382 
- ob. Nauka pol. 319 
- ob. Prace kom. 382 
Mapa okolic Warszawy 322 
Mapa specjalna wybrzeża 
Bałtyku i Gdańska 322 
Mapa stanu dróg w Polsce 322 
Marcinkowski K. dr. 423 
Marczyński A. 43, 96, 142, 
290, *361, 428, 479 
Marekowski T. ks. 234 
Margert 478 
Margulies E. dr., ob. Rozp. 
o wierzytelnościach, 376 
Margu!ies L. St. 188 
Marivaux 43 
M""ja Augustyna S. Norber- 
tanka 413 413 
Maria Loyola Matka 88 
Marja Renata S. od Cbty- 
stusa 413, 465 
Mariański K., ob. Kongres 
Pedagog. 378 
Marks K. 139 
Marski J. 333 
Marski St. 91, 97, 287, 427 
Marszewska-Ziemięcka J. dr. 
337, 385 
Martynowiczówna WI. 190, 
45 
MarveU H., ob. Giełgud V. 
479 
Marwicki E. 238, 238 
Marynowski Z. kpt. 98, 241 
Masing L., ob. Z zagadnień 
186 
Maski1ejson N. 384 
Masłowski L., ob. Przepisy 
drogo 430 
Masłowski M. inż. 431 
Masny I. dr. 287 
Maszewska-KnappeJanina 89, 
473 
Maszyński Piotr 481 
Matakiewicz M. 233 
Mateo O. 185 
Materiały do historii Tow. 
Filomatów III 186 
Materjały elektrotechniczne 
334 
Ma,erjały prehistoryczne *304 
Mathisson M., ob. Prace Mat. 
Fiz. 90 
Matzel E. ks. T. J. 285 
Mauriac Fr. 142 
Maurin W. 414 
Maurois A. 236, 239, 428 
Mausier S. 381 
MaxweU W. B. 43, 333, 479 
Maykowska M., ob. Przy- 
chocki 286 
Maykowski S., ob. Balicki J. 
330, 379 
Mayne Reid 477 
Mayzner T. 94 
Maziarski B. M. 235 
Mazur Al. 474 
Mazur J. 237 
Mazur M. dr. inż 143 
Mazurek A. 92 
Mazurkiewicz A., ob. W słu- 
żbie bezp. pracy 335
		

/s0009_0001.djvu

			I P I
 


XVI 


;> 


Mazurkiewicz K. ks. dr. 236 
Mazurkiewiczówna M., ob. 
Rocz. Chem. 321 
Mącior T. ks. dr. 88 
Mączka C. S. O. 413 
Mączka J. 381 
Mączyński H. inż. 335 
Mąkowski W. T. ks. 469 
Miider Robert 465 
Meade L. T. 477 
Meisnerówna Zofja 477 
Meissner J. 43, 191 428 
Mejer H. prof. 337 
MeJcer W. 96, 192, *271 
Mer..żkowski D., ob. Z za. 
I(adnień, 186 
Mestwin Musiałek J. 145 
Metallmann J. 466 
Mezger Maksymiljan 477 
Męczkowska T. 423 
Mękarska J., ob. Malicki A. 
467 
Mianowska S., ob. Sprawo- 
zdanie 475 
Mianowski H. inż. 376 
Mianowski H. i Berger L., 
337 
Micewicz St., ob. Hessek K. 
470 
Michalczyk J. 381 
Michalska H. 331 
Michalski E., 236 
- ob. Rocz. Chem. 321 
Michalski K. ks. 236, 372 
- ob. Ochrona Przyr. 89 
Michalski T. 92 
Michalski W. ks., ob. Mał- 
żeństwo a Kościół 185 
Michałek-Grodzki St. dr., 98 
Michałowska J. *266 
Michelet J. 426 
Mickiewicz A. *67, *83, 96, 
239, 428, 479, 480 
Midura F., ob. Dziecko wsi 
pol. 190 
Miedzińska J., ob. Sprawo- 
zdanie 475 
Miedzinski K. 285 
Mielcarek Wi. 429 
Mielczarski R. 194 
Mienicki R., ob. Aten. Wil. 
372 
Mierzejewska J. 97 
Mierzejewski Cz. 379 
Międzynarodowy przewodnik 
akademicki 423 
Mihulowicz J. 330 
Mika Emil 467 
Mika M. J. 418 
Mikiewicz K., Ost R., Mio- 
duszewski St. 192 
Mikkola J. J., ob. Prace Filog. 
417 
Mikłaszewski L. 429, 481 
Miklaszewski St. 337 
Mikołajtis J., ob. Żmichow- 
ska N. 417 
Mikucka A. 186 
Mikucki S. 324 
Mikulski Cz. inż., ob. Tech- 
nik 482 
Mikulski T. 91, 374 
- ob. Zapiski 372 
Mikulowski Wi. dr. 241, 
*314 
Mikulowski-Pomorski J. prof., 
337, 432 
- ob. Głosy w sprawie na- 
wożenia, 144 
- ob. Pamiętnik IV Zjazdu 
337 
Mikulowski-Pomorski J. prof. 
i Kobyliński Z. 337 
Milani A. ks. 413 
Milas dr. 237 
Milczarek Wł. 382 
Milenkiewicz J., ob. Dziecko 
wsi pol. 190 


II 


1\ 


Ił 
II 


f 
jl 


III 


I ' 


NOWA KSIĄZKA 


Milewski T., ob. Prace Filol. 
417 
Miller E. 96, *124 
Mil10ux H., ob. Prace M. 
Fiz.,90 
Milner Z., ob. Archivum 
Neophilologicum 323 
Milska M., ob. Dziecko wsi 
pol. 190 
Miłaszewska W. *83, 480 
Miłkowski St. 422 
Miłosierdzie zwycięża 289, 
478 
Miłość i przygody Tarzana 
427 
Miłowit L. J. 192 
Minerwa I. 321 
Minkiewicz W. 97 
Mioduszewski J., ob. Roczn. 
Wol. III 319 
Mioduszewski S., ob. Mikie- 
wicz K. 192 
Mirski J. dr. 423 
Miscellanea 469 
Misiewicz J. dr. 384 
Missona K. 428 
Mitera Z., ob. Karpaty 466 
Mittek Fr. 190 
Mittendorl-Sawicz S. dr., ob. 
Pam. Tow. Balneolog. 384 
Mizerski M. 483 
Miż-Miszyn M. 328 
Młodożeniec St. 43 
Młodzianowski E. 377 
Młodzianowski W., ob. W 
służbie bezp. pracy 335 
Młynarski A., ob. Prace 
Centr. Laborat. 334 
Młynarski F. *450 
Mniejżyński Wł. ks. 320 
Moberg J., ob. Ruch reg. 415 
Mocarstwowość Polski 422 
Mochnacki R., ob. Szkoła 
Handl. 424 
- ob. U progu 424 
Moczarski Z., ob. Pamiętnik 
IV Zjazdu 337 
Modelski T. E., ob. Aten. Wil. 
372 
Modlitwy mszalne 285 
Modrakowski J., ob. Pamięt- 
nik Tow. Bal. 384 
Mogilnicki A., ob. Prawo 
o wykrocz. 235 
- ob. Ustawy karne dod. 288 
Mokryjczuk Wi. 96 
Mokrzecki Z. prof. 433 
Mokrzycki G. A. prof. 241 
Mole V., ob. Z zagadnień 
186 
Molinar J., ob. Ruch reg. 415 
Momidlowski S. ks. 465 
Montgomery L. M. 477 
Montrym-Zakowicz M. dr. 98 
Monumenta Poloniae Vati- 
cana V 138, *399 
Monwidówna H. 237 
Moraczewski Adam dr. 469 
Morand Paul 480 
Morawitz P. prof. dr. 431 
Morawski J., ob. Wyrembek 
A.484 
Morawski K. 292 
Morawski M. ks. dr. prof. 90 
Morcinek G. 41, *79, 331 
Morelowski M. ob. Myśl 
Karaimska 135: 
Morrison Strang-J. 382 
Morstin L. H. 186, 428 
Morsztyn R. inż. 383 
Mortier O. 372 
Mortkowiczówna H. 191 
Morzkowska- Tyszkowa W. 
186 
Mosing K. 376 
Mostowicz-Dołęga T. *25, 
96, 333, * 456, 480 
Moszczeńska W. 474 


M05zczeńska W. i Mrozow- 
ska 40, 380 
Moszczeński St. prof. 242 
Moszyńska J. 238 
Moszyński A. 286 
Moszyński K. 322, 416 
Moszyński Wacław inż. 481 
Mościcki H. 91, *217 
- ob. Historja XX w. 469 
Mościcki I. 336 
Mościcki M. i Witek J. 423 
Motoryzacja Polski 97 
Mowbrag J. 41 
Mowrer E. A. 39 
Moycho W., ob. Acta Soc. 
Botan. 89 
Mozołowski Wi., ob. Gazy 
bojowe 335 
Mroczek A., ob. Livius 237 
Mroczek M., ob. Szkoła tech. 
424 
Mroczek W. Zb. 289, 374 
Mrongowjusz K. C. *116 
Mrozowicka I. 427 
Mrozowska H., ob. Mo- 
szczeńska W. 380, 474 
Msza św. recytowana 231 
Msza św. słońce nabożeństw 
wszelkich 231 
Muckermann F., ob. Z za- 
gadnień 186 
Muczkowski J., ob. Roczn. 
Krak. 382 
Muennich Aleksander 471 
Mul T. i Radomski J., 380 
Munthe A. 333, 428, 480 
Murger 142 
Musset 290, 333 
Muszałówna K. 289 
- ob. Sprawozdanie 475 
- ob. Przedmieście 480 
Muszyński J. 431 
Muzeum Przemysłu i Tech- 
niki w Warszawie 481 
Miiller A. dr., ob. Co każdy 
o najmie mieszko wiedzieć 
powinien 419 
MU1ler J. 338 
Mycieiski A. dr. 328 
Myronowicz M., ob. Roczn. 
Chem. 321 
Mysłakowski Z., ob. Kursa S. 
190 
Myśl Karaimska 135 


N 


Nabożeństwo ku czci N. P. 
M. Szkaplerznej 372 
Nad morzem 141 
Naglerowa H. 191 
Nagurski Teodor 483 
Najem, ob. Howorka M. 472 
Nałkowska Z. 191 
- ob. Przedmieście 480 
Namitkiewicz J. 326, 376,451 
Nanke C., ob. Monumenta 
Pol. Vaticana V 138 
Narolewski T., ob. Historja 
Wielka P. z. 61, 469 
Nasielski A. 43, 192, 333, 428 
Naskręcki K. ks. 231, 320 
Na strażnicy i w domu 42 
Nasza praca spółdzielcza 420 
Nasza walka o szkołę polską II 
474 
Natanson A., ob. Ustawa 
o daninie 93 
Natanson W. 92 
Natanson Wi. 466 
- ob. Glass J. 38 
Natanson-Leski J. 380 
Nattel A., ob. U progu 424 
Naucz się bronić 291 
Nauka Polska t. XVIII *153, 
184 
Nauka Polska t. XIX 319 


1 1934 


. 


N ki B . . 376 . 'ayes G. R., ob. Z zagadnień 
awroc . .mz. , 
 186 
Nawroczyński B., ob. . Noyszewski P. I. 96, *125 
walka o szkołę polską 1 Noyszewski-Piolun Stanisław 
Nechay W. dr. 373 480 
Nehring E. 45, 141, 242, 
483 
Nelken J. dr. pik. 98, O 
Nestorowicz M., ob. · Oberfeld J. inż., Szaynok Wł. 
ustaw drogowych 37 I 240 
Neufeld S. adw. 235 Obliczanie i projektowanie 
Neuman J. A. 383 konstrukcyj betonowych 
Neumann R. 192 i żelbetowych 481 
N
yman J. 38, 139 Obrębska A. *212, 234 
N!chol
 B. 43, 382 Obtułowicz J., ob. Karpaty 
NIechaj M. dr. 136 466 
Niemcówna S., ob. U pl OchmBn St., ob. Tabele po- 
.424 . I trąceń 377 
Nlemcówna St. I Pawł
 Ochocki St. 42 
.St.. 380 Ochorowicz M. 43 
Nle1!1ewska H., ob. C Ochorowicz _ Monatowa M. 
ski O. 425 433 
N
ewie
zerza!ówna B. Ochrona Przyrody 89 
N!ezabltowski W. 428 Ocioszyński T., ob. Od morza 
N!ezgoda P. ks. 320 na ocean 140 
N!k!"ldrow N. 290 O Czarnohorze 286 
N!kiforo
 S. 43 Oderfeld6wna A., ob. Czy- 
Nikl
ws!d B. pro
., ot tamy 141 
.nuętruk IY .ZJa
du Od gwiazdy do atomu 35, *64 
Nlsenson J. I Slewlers. Od morza na ocean 140 
.ob. Kodeks k
rny 9
 Odrzywolski M., ob. Kon- 
Nltsch, *ob. KSięga P gres Pedagog. 378 
.k

a . 443 Og61ne i szczegółowe wa- 
Nlwmskl M., ob. Prace rtmki obow. przy wykon. 
382 . robót budowI. 334 
Nordmann C. I MOI Oierzyńska M. 95 
A. d<: 96_ Oko J. 185 
Normahz:,c!a J?odstawc _ ob. Aten. Wil. 372 
zagadnien k
lęgowoŚC Okolski A. 35 
Normy: ?la bilal1sowyc Około-Kulak A. inż. 334 
mknięc rach
o,,:ycl Oksza J. (Kisielewska J.) 39 
Normy właścIwoścI Olechowski G. 141, 426 
twO!ÓW n:ftowlch 4
 Oleska E. 42 
N
9:;ld 3
2 

57 27, 43 Olpiński W., ob. Roczn. Chem. 
" . 321 
Noth E: E. 96 Olszak W. dr. inż. 430 
Nowack! J. ks. dr. pro! Olszewicz B. 145, 233 
Nowacki T. 33
 _ ob. Katalog Wyst. 412 
Nowaczy
 S
arusław 47 Olszewicz W., ob. Świato- 
Nowaczynski A.. 39, 39, pogląd morski 184 
Nowa konstytuCja polska Olszewski W. 289 
Nowak E. .ks. 335. Ołdakowski E. 95 
- ob. KSIęga Panuątk Ołpinski S. (Osten) 93 
Nowak J. 
15 O mord w Brzozowie 38 
- ob. ŚWiatopogląd rn O'Neill E. 428 
184 Opałek M 232 
Nowak St. .dr. 138, !6! Opera 481' 
Nowakowsk! A. M. 31 Opęchowski A. 37, 39, 137 
Nowakowski B., ob. W si Opo 95 
bezp. pra.cy 335 O polskiej sztuce relig. 97 
Nowakowsk! St. dr. pro! Oppenheim E. Ph. 480 
Geogr. WIelka P. z. 24 Oppman E. dr. ob. Wieczor- 
z. 31, 34
 35, 415 kiewicz A. 145 
Nowakowski St. 333 Oracz A 385 
Nowakowski Z. *168, Orczy B: 192 
N 236 1 d . 6 Or1a J., ob. Księga Pamiątko 
owe a o przepIs w 324 
sztach . sąd
wych 471 Ordęga-R6żnicki St. 332, 478 
Nowele I sz!tlce 333 Ordynacja podatkowa 326, 
Nowe przepIsy o sprze
 376, 471 
na raty 4
0 Ordynacja podatkowa, ob. 
No
e przepIsy o wytw6n. Runcewicz W. 472. 
plekarsklcł>; 326 Ordynacja ubezpieczeniowa 
Nowe przepIsy o dozar. 38, 471 
domów 47.1 . Ordża T. 192 
Nowe ubezpleczerua spo Organizacja Bibljoteki Publ. 
ne 139 m. ot. Warszawy 231 
Now
le. do K. P. C. 38 Organizacja Międzynarodowa 
N0W!ck! A. 324 Cz. Krzyża 376 
Now!ck! P. 
. !ts. 36 Orkan Wl. 191 
NOWIcki Wł. m
. 144. Orkisz L., ob. Prace Matem. 
- ob. Prace poht. zboz. F" 90 
Nowicki 
., Wrotniak Orl
ki B. 36 
Ba
orewlc
 Z: 423 Orli zew 379 
Nowikow-PrlboJ A. 239. Orłow M ob Brunner M. 
333, 382, 428, 480 430." 
Nowo
worski W., ob. KI Orłowicz M. dr. 434 
Panuątk.. 324 _ ob. Szlaki lotnicze 322 
Nowotarski L. W. 426 


NOWA KSIĄtKA 


Orłowicz M. dr., ob. Tur. 
rozkład jazdy 338 
Orłowski W. dr. prof. 143 
Ormicki Wiktor 467 
- ob. Klimaszewski M. 467 
- ob. Roczn. Woł. III 319 
- ob. Ruch reg. 415 
Orsza-Radlińoka H. 329 
- ob. Zagadn. pracy kult. 
237 
Orwicz Jerzy 382 
Orzeczenie Nadzwycz. Ko- 
misji Rozjemczej 144, 188 
Orzecznictwo Najwyższ. Try- 
bunału Administrac. 326 
Orzecznictwo Sądów Na;w. 
w sprawach podatk. 188 
Orzeszkowa E. 290 
Osada-Hillenbrand E. 385 
Osborne A. 195, 195 
Osińska J. 381 
Osiński M. 37 
Osmólski St. i Stufka A. 289 
Ossendowski F. A. 141, 382, 
415, 426, 480 
Ossowska M., ob. Frag. filoz. 
89 
Ossowski L. 432 
Ossowski S. *363 
- ob. Frag. fi1oz. 89 
Ost R., ob. Mikiewicz K. 
192 
Ostafiński W., ob. Dziecko 
wsi polskiej 190 
Ostaszewski J. dr. 234 
Ostenzo M. 142 
Ostowski H. L. 143 
Ostrowska B. 142 
Ostrowski F., ob. Gorczyń- 
ski W. 466 
Ostrowski W. J. 186, *398 
O sztuce nowoczesnej 44 
Otmianowski K., ob. Tydzień 
o Pomorzu 319 
Otoiski S., b. Roczn. Chem. 
t. 14 z. ,233 
Otrębski J. 416 
O wielkim Królu Janie So- 
bieskim 290 
O wierzytelnościach w walu- 
tach zagrano 376 


P 
Pachucki M. 136, 136, 231 
Paczoski J. 36 
Padacz Wł. ks. dr. 88 
Pagaczewski J., ob. Roczn. 
Krak. 382 
- ob. Prace Komisji 382 
Page Brenda 477 
Paliński P. 415 
Palmerich F. M. 480 
Pamiątka Jubileuszu Odku- 
pienia 372 
Pamiątka z pielgrzymki do 
Krakowa 415 
Pamięci Oswalda Balzera 234 
Pamiętnik IV Pińskiej Kon- 
ferencji Kapłańskiej 465 
Pamiętnik Instytutu Bałtyc- 
kiego, ob. Kaszubi 416 
Pam. Państw. Inst. Naucz. 
423 
Pamiętnik Polsk. Tow. Baln. 
384 
Pamiętnik III Ogólno-polsk. 
Zjazdu Roln. 145 
Pamiętnik IV. Zjazdu Facho- 
wo-rolniczego 337 
Panejko Jerzy 471 
Panek J., ob. Ochrona Przyr. 
89 
Pamierow F. 382 
Pannenkowa I. 480 
Panufnik T. 240 
Pański A., ob. Frag. Filoz. 89 


Państw. odznaka sportowa 
425 
Papee St. 423 
Papini G. 186, 192, 480 
Parandowski J. 37, *68, 142 
Parczewski A. dr. 189, 193 
- ob. Roczn. Łódzki, 135 
Parrot U. 43 
Parsch P. ks. dr. 413 
Paruszewska M. 428 
Paschalis A. 430 
Pasławski St. ks. 141 
Passendorfer E. dr. 466 
Passowicz P. 380, 426, 426 
Pastewski J., ob. Acta Soc. 
Bot. 89 
Pastuszka J. ks. prof. dr. 185, 
232, *394, *441 
Paszkiewicz G., ob. Dziecko 
wsi polskiej 190 
Paszkowski T., ob. R6życki 
467 
Paszkowski W. prof. inż. 334 
Paszyński B. inż. 292 
Patkaniowski M. 187 
Patkowski A., ob. Kongres 
Pedag. 378 
- ob. Ruch reg. 415 
Patri A. *222 
Pawełek A. 425 
Pawlak Wł. 288, 473 
Pawlak Z. 326 
Pawlikowski J. inż. 36 
Pawlikowski M. 428, 480 
Pawłowski B. 141, 141 
- ob. Acta Soc. Bot. 89 
Pawłowski E. 96 
Pawłowski St. 426 
- ob. Niemc6wna S. 380 
- ob. Ruch reg. 415 
Pawłowski Z. 373 
Pączewski L. dr. adw. 288 
Pągowski J. inż. 145 
Peiper T. 37 
Pe1czar M. dr., ob. U progn 
424 
Pełczyński J. J., ob. Przegl. 
Ekon. z. IX 235 
Pełczyński T., ob. Prace 
Zakł. Met. 335 
Perenc A. dr. med. wet. 385 
Perrault P. 381 
Perucho A., ob. Ruch reg. 
415 
Petelenz-Łukasiewicz R. 141 
Petersen P. prof. 423 
Petyhorski M. inż. 237 
Pęczkowski M. mjr. i Berka 
Wł. kpt. 430 
PękaJa K. ks. 232 
Pękaiski J. *21, 94 
Pękalski M. 96 . 
Pianko G., ob. Przychocki 
286 
Piasecki Adam 473 
Piasecki J . mjr. 143 
Piasecki St. 37, *213 
Piątkowski J. ob. Molicki A. 
380 
Pieczar W. 427 
Pieczynis J. ob. Ustawa sca- 
leniowa 39, 235 
Piekałkiewicz J. 326 
Piekarski K. 184 
Piekarski M. inż. 240 
Piekarski St. 287, 376 
Pieracki Br. 324 
Piestrzyński R. 189, *401 
Pieszko M. M. 322 
Pieter J. dr. 379 
Pietraszkiewiczówna S., ob. 
Materjały do hist. Tow. 
Filom. 186 
Pietrusiewicz St. 40 
Pietruszczyński Z. prof. 432 
Pietrykowski St. sędzia 420 
Pietrzykowski T., ob. Prace 
Centr. Laborat. 334 


XVII 


Pięćdziesięciolecie pracy pi- 
sarskiej M. Zdziechow- 
skiego 91 
Pięć lat lotnictwa sportowego 
w Polsce 44 >_. 
Pigoń S. 91, *258, 323 
- ob. Roczn. Lit. 323 
Pilecki J. 328 
Pilniak B. 43, 192 
Piłsudski J. 418, 469 
Pinkiert S., ob. Międzynar. 
przew. akad. 423 
Pinon-Gacka A. 331 
Piotrowicz L. 324, 418 
- ob. Wiadom. Nutniz. 418 
Piotrowicz W. 234 
Piotrowski A. O. 413 
Piotrowski A. inż. 193 
Piotrowski J . dr. *305 
- ob. Przegl. Soc. 420 
Piotrowski R. dr. 235, 327, 
*400 
P otrowski W., ob. Prace 
polit. zbożowej 337 
Piprek J. 330 
Pirinelli A. 99 
Pirożyński M. ks. 372 
Pisarski T., ob. Kursa S. 190 
Piskorz J. ks. dr. 413 
Pisma Ojc6w Kościoła *155 
Piszczkowski M. 137, 473 
Pitkin Walter B. 473 
Piusa XI Papieża Konst. 320 
Piwiński L., ob. Roczn. Lit. 
323 
Piwko J. Z. 379 
Piwocka Bo, ob. Wiadom. 
Numiz. 418 
Piwocki Ks. 334 
Piwowar L. 382 
Piwowarczyk Mieczysław 474 
Pizoń S., ob. Roczn. Chem. 
321 
Pizzardo J. arch. 232 
Plan m. st. Warszawy 415 
Plan wielkiej Warszawy 137 
Plater-Broel L. ks. dr. 35 
Platon 321 
Plautus *406, 428 
Plucińska J., ob. Biegański J. 
144 
Pluciński M. 289 
Plus R. O. T. J. 285, 320 
Plutyński A. 328 
Płomieński J. E. 323 
Płonka-Fiszer St. 142 
Płoszewski L. 186 
Płużański St. *30,194 
PniewskaH., ob. Tysiąc(1000) 
słów po niem. 186 
Pniewski G. 469 
Pobóg-Malinowski Wł. 138 
Pobratymiec-Płatkowski J. S. 
427, 478 
Poczter A. inż. 99, 242 
Podatek przem. 38, 376 
Podoleński St. ks. 372 
Podoski Jerzy 329, 482 
Podoski Juljan 415 
Podoski J., ob. W służbie bezp. 
pracy 335 
Pod prąd 189 
Podręcznik do sprawności 
zucha strzeleckiego 44 
Podręcznik pielęgniarstwa i ra- 
townictwa, 98 
Podsoński W. dr., ob. Pam. 
Tow. BaIn. 384 
Podstawy zarządzania przed- 
siębiorstwem 45, 194, 336, 
384, 431 
Podwiński St. i Chylewski J. 
93 
Podwiński St. i Typiak P. 327 
Podymowski St. 95, 380,475 
Podzorski A. 286 
Pogodin A., ob. Z zagadnień 
186
		

/s0010_0001.djvu

			XVIII 


Pogonowski J. dr. fil. 138 
pohoska H., ob. Arnold S. 
_1

. Kongres Ped. 378 
Pohoska H. i Wysznacka M. 
330, 475 
Poker J. 95, 381, 426, 427 
Pokrzywnicki-Grzymała J., 
ob. Prawo o publ. przeds. 
roztywkowych 420 
Polanowski J. 136 
Polen ladet sie ein 242 
Poleszczuk M. 422, 471 
Policht Henryk 474 . 
Polkowski E., ob. TarYfa me- 
bezpieczeństwa 327 
Pol1ak J. 428 
Pol1atschek St. 239 
Polonia 46 
Polska armja podziemna 324 
Polska pieśń chóralna 334 
Polska i Świat Współcz. *23 
Polska Wyzwolona 373 
Polskie Kolędy 465 
Polskie prawo patentowe 471 
Polskie ustawodawstwO spół- 
dzielcze 420 
Położenie spożywcy 420 . 
Połtowicz C. dr., ob. PBffi1ęt- 
nik Tow. Baln. 384 . 
Pomarański St. dr. kpt. 146, 
242, 324, 375, 418, 469 
Pomerania 40 
Pomian-Kruszyński T., ob. 
Od morza na ocean 140 
Pomianowski Karol prof. dr. 
P

owski K., Rybczyński 
M., Woycicki K. 4
 
Pomianowski K. dr. I Woy- 
cicki K. dr. 334 
PomidorY 433 . 
PomijaIski K., ob. Polskie 
ustawod. spółdz. 420 
Pomirowski L. 37, *162 
Poniatowscy S. i J., ob. Prace 
Inst. Bad. Konj. 93, 471 
Poniatowski J. 327 
- ob. Prace polit. zbożowo 
337 . 
Ponikło A. dr., ob. Polskie 
prawo patentowe 471 
J'onten J. 41 
Popiel P. 36 
Popławska Z. 338 
Popławski L. inż. dr. 97 
Poradnik dla budujących dom 
dla siebie 240 
Poradnik podatkowy 327 
Poradnik w sprawach nau- 
czania 190 
Poraj S., ob. Od morza na 
ocean 140 
Porazińska J. *80, 95 
Porębski E. inż. 89, *209 
_ ob. Hajkowicz W. 383 
Posadzy I. ks. 36 
Posiew dobrej prasy 412 
Potemkowska W. 42 
_ ob. Przychocki G. 286 
Potemski C., ob. Pol. ust. 
spół. 420 
Powierza B. inż. 373 
Powierzchnia miast 
8 
Poznaj piękno Pols
1 3.73. 
Poznajmy warunki zycla 
dziecka 329 
Poznański E. i Wandheiler A., 
ob. Frag. Filoz. 89 
Pójdź za mną 232 
Pójdźcie do Jezusa 413 
Praca świetlicowa :4 74 .. 
Praca wśród kobiet wleJsk. 
385 
Prace Centr. Laborat. Cukr. 
334 
Prace dyplomowe T. I, 483 
Prace Filologiczne 417 


.... 


NOWA KSIĄtKA 


Prace Inst. Bad. Konj. 93, 
288 
Prace Instytutu Badania Kon- 
junktur, t. III, Z. 2-3, 471 
Prace Kom. Filolog. 186 
Prace Kom. Histor. 187 . 
Prace Kom. Historji Sztuki 
382 . 
Prace Matematyczno-fa. 90 
Prace polskich slawistów *158 
Prace Zakładu Metalurg. 335 
Prace z zakresu polityki zbo- 
żowej w Polsce 337 
Praktyka lekarska, ob. Deu- 
tscher M. 482 
Prasa-rekłama 385 
Prawdzic H. 428 
Prawo automobil.-motocyk1. 
335 
Prawo budowlane 430 
Prawo budżetowe 327 
Prawo karne materjalne 420 
Prawo łowieckie 483 
Prawo mieszkaniowe 327 
Prawo onotarjacie 38 
- ob. Glass J. 38 
Prawo o publiczn. przeds. 
rozrYwkowych 420 
Prawo o sądach pracy 471 
Prawo o spólkach z ogr. odp. 
38, 93, 327, 420 . 
Prawo o wierzytelnoścIach 376 
Prawo o wykroczeniach 235 
Prawo o zapobieganiu upadł., 
ob. Kon H. W. 419 
Prawo pracy 188 
_ ob. Szczepański W. 1
9 
Prawo przemysłowe polskie 
327, 376 
Prawo upadłościowe 471, 4?2 
Preibisz S., ob. Prace pobt. 
zboż. 337 
Preliminarze budźet. Zw. 
Samorządowych 235, 472 
Premik J., ob. Ziemia Często I 
36 
Prengel A. Fr. 484 . 
_ ob. Kalendarz Polski a- 
strologiczny 484. . 
Prengel A. F. i Gawlikowskl 
46 
Preuss W. 328 
Prevost X. 43 
Prędski A. 43 
Proch H. 43 
Program nauki w girnn. pań- 
stwowych 423 . 
Program nauki w publiczno 
szkołach powsz. 423 
Program szkół wieczorowe 
dla dorosłych 423 
Projekt kodeksu handl. 327 
Projekt prawa o postęp. ukła- 
dowem 420 
Projekt prawa up,!
o.śc. 420 
Projekt transkrypcjI z Jęz. ros. 
na jęz. polski 91, *353 
Promiński Marjan 480 
Proński M. ks. 
Proroctwa Sybilli 484 
Protokóły mędrców Syjonu 
484 
Próby harcerskie 425 
Próchnik A. dr., ob. Roczn. 
Łódzki 135 
Prószyński Stefan dr. 481 
Pruski Witold 484 
Prusy Wschodnie 319 
Pruszkowski Antoni 473 
P(riiffer> J. 432 
Priiffer J., ob. Ziemia Często I 
36 
Przanowski Wł. 141 
Przebudowa ustroju społecz- 
nego 473 
Przedmieście 43, *176. 480 
Przegląd Ekonomiczny 235 
Przegląd Geograficzny 415 


Przegląd Socjologiczny 420 
Przepisy drogowe 430 
Przepisy emeryt. 93 
Przepisy importowe 4.32 
Przepisy katalogowania 231 
Przepisy o kosztach sądowych 
472 
Przepisy o księgach handlo- 
wych 472 
Przepisy Polsko Kod. Handl. 
288 
Przepisy projektowania i wyk. 
stalowych konstr. 291 
Przesmycki F. dr. 336 
Przeszłość 1933, 141 
Przewłocki-Watra J. 42 
Przewodnik po Zakopanem 
322 
Przewodnik podróżn.-tUtyst. 
233 Ś . 
Przewodnik po Ziemi Wlęt. 
137 
Przewodnik techniczno-leśny 
99 
Przewodnik w życiu 320 
Przeworski S., ob. Geogr. 
Wielka P. 90, 466 
- ob. Geogr. W.P. z. 27 286 
_ ob. Geogr. W.P. z. 32 415 
Przybłęda 43 
Przyborowski Walery 477 
Przybyłowski St. 94 
Przybyszewski S. 382, 
Przychocki Gustavo 286 
Psalmy wybrane 413 
Pszon S., ob. Szkoła Handl., 
424 
- ob. U progu 424 
Ptak H. 192 
Ptasiński C. 240 
Ptaśnik J. 92 
Puciata P. M., ob. Księga 
Pamiąt. 324 
Puciatowa M., ob. Księga 
Pamiąt. 324 
Pucki G. 329 
Pyrek K. i Ruziński J. 430 


Q 
Quinet A. ks. 35 


R 


Rabcewicz-Zubkowski J., ob. 
Roczn. Chem. 233 
Rabek-Gawrońska I., ob. 
Roczn. Chem. 321 
Rabinowicz L. dr. 327 
Rabinowiczówna S. 138 
Rachunki domowe 194 
Raciborski J. 135 
_ ob. Roczn. Łódzki 135 
Radek K. 422 
Radlińska H., ob. Zagadn. 
pracy kult. I 237 
Radlińska H. *111, 379, 424 
Radliński T. i Wuttke G. 380 
Radło J. 40, 475 
Radom 43 
Radomski J., ob. Mul T. 380 
Radomyski J. inż. 145 . 
Radwan Wł., ob. Pam. Pan- 
stwowego Inst. Naucz. 423 
Radyx Lucjusz 143 
Radziszewski I. prof. 240, 
Ra1:tski J., ob. Śpiewnik 
Lub. 322 
Raort W. 43, 332, 427 
Rapacki J. J. 428 
Rapczewski J. prof. dr. 98 
Rapf F. 322 
Rappaport E. St. prof. 188 
Ratusiński P. dr. 323 
Rauer J. K. 93 
Rawicz Piotr 469 


1934 


1934 


Rawita-Gawroński F., .' 
Aten. Wil. 372 
Raymond Bruno 480 Rogowski J. dr., ob. Reis Z. 
Rayski St. 424 480 
Razwiłowska S. 141 Rogóż A. ks. 413 
Reed J. 138 Roguska Z., ob. Zarembina 
Regamey C., ob. PrzychOt E. 338 
286 Roguska-Cybulska J. *123 
Rćgamey K. 192 Rohmer S. 142 
Regulamin munduru ba. Rok kościelny w pieśniach 
425 320 
Regulamin piechoty 44, II Rolicki T. J. 96 
Regulamin sportu konnego Romaniszyn J., ob. Sprawo- 
Regulamin wyborczy 472 zdanie 414 
Regulamin wyborczy do Romaniuk Kazimierz 472 
powiatowych 472 Romanow P. 239 
Regulaminy Związku S Romanowiczówna Z. 187 
leckiego 383 Romanowski H. 35, *112, 
Regula J. A. 324, 469 185, 242 
Reicher E. 325 Romański M. 142, 290, 480 
- ob. Sprawozdanie 475 Romer E. 330, 415 
Reicher W., ob. Prace Ceai - ob. Zbiór prac 467 
Laborat. 334 I Romer E. i Szumański T. 415 
Reid S. 42 Romin S. -453 
Reinhard W. dr. 232 Roosevelt F. 40 
Reinhold J. dr. 38, 327 Rosenberg A. prof. 377 
- ob. Kodeks handl. p"' Rosenbllith 1., ob. Kodeks 
326 zobowiązań II 326 
- ob. Ustawa O .pół"" - ob. Korzonek J. 188 
niach 421 - ob. K.ięga wZorów egze- 
Reis Jan, ob. Ustawod. kucyjnych 326 
datkowe 472 Rosenstein-Rodan P. N. 236 
Reis Z. 332, 480 Rosiak S. 375 
Reiss Józef 481 - ob. Księga Pamiątk. 324 
Rejestrowy zastaw drz"1 Rosiński J. 292 
Re 4 m 72 bl . elm . . ski R. dr. 138 Rosłan Wł. ks. dr. 320 
Rospond S., ob. Z zagadnień 
- ob. Roczn. Łódzki III 186 
Remer Jerzy 467 Rossa E. ks. 413 
Renc A., ob. Roczn. Chem Rosset E. 286 
- ob. Roczn. Chem. t. Rostafiński J. prof. i Rotkel 
Z. 1 233 K. 99 
Retinger J. H. dr. 469 Rostworowski R. 239 
Reuttówna Marja 480 Roszko P. 42 
Reuttówna M., ob. l Roszkowska J. 372 
Wil. 372 Roszkowski St. inż. 291 
Rey S., ob. Przedmieście Roth J. 239, 290, 333 
Riabinin J. 37, *218 Rotkei K., ob. Rostafiński J. 
Richter J. B. 375 99 
- ob. Nauka Polska 311 Rotsztadt-Miastecki J., ob. 
Richter M. dr., ob. Ri. Kalendarz wiad. film. 192 
o wierzy tein. 
76 . Rowid H. 190, *402, 424 
Richter M. dr. I ZatW1l - ob. Kongres Pedag. 378 
131, 145 Rozdział kredytów banko- 
Ridder J., ob. Prace Mali wych w Polsce 236,472 
Fiz. 90 Rozdzieński W. 382 
Riondel O. H. 413 Rozenstrauch L. 194 
Ritterman. St. dr., ol? Us: Rozkład jazdy pociągów 433 
o praWIe autorskiem Rozkład urzęd. lotów i jazdy 
Rivoire R. 98, "'127 292, 433 
Robinson W. A. 36 RozkwitaIski ks., ob. Zywe 
Robot A. 428 .' słowo 88 
Rocznica 15 powstaIUa W> Rozłucki L. 42 
polskiego 2
4. ńh, Rozporządzenie Min. Skarbu 
Rocznik X. BlblJ. Szk
l. 139 
Handl. 412 Rozporządzenie Prez. Rzpl. 
Rocznik Handlu Zagr. o izbach ro n ch 327 
336 373 Rozporządzenie o wierzy tein. 
Rocznik Hydrograf. 376 
Rocznik Krakowski 382 Rómmel J. gen. 95, 289 
Rocznik Literacki 323 Różycki F. 467 
Rocznik Łódzki 135 d. Rubczyński W. dr. prof. 414 
Rocznik Polsko Aka Rubinstein L. 333 
184 Ruch misyjny 232 
Rocznik Służby Zagran. Ruch regjonalistyczny w Eu- 
Rocznik Sportowy 379. ropie 415 
Rocznik Statystyczny 
Rucinski l., ob. Pyrek K. 
327, 420' 430 
Rocznik Stat. WarszaW! Ruck B. 428 
- Wilna 93. . 31 Rudawski L., ob. Buczkow- 
Rocznik Wołynskl 9 ski F. 140 
Roczniki Chemji 90, :Rudniański S. *78 
321 ol .RudnickiM., ob. Prace Filolog. 
Roczniki Dziejów Sp. 417 
Rode Maksymiljan 469 ob. Tydzień o Pomorzu 
Roesman M. 96 319 
Rogala Jan 480 Rudolf Z. inż. mag. 241, 336, 
Rogowicz J. *19 482 
Rudolf Z. i Kowalczyk T. 98 
Rummel J. 40 


NOWA KSIĄ2KA 


XIX 


Runcewicz Władysław 472 
Runge W. dr. 194 
Rusiecki A. M. i Zarzecki A. 
380, 
Rusinek M. 96, *173 
- ob. Roczn. Lit. 323 
Russell Bertrand 321, 473 
Ruszczycówna L., ob. Aten. 
Wileń. 372 
Rutkowski F. ks. 232 
Rutkowski l., ob. Nauka Pol. 
319 
- ob. Roczn. Dziejów 319 
Rutkowski l. dr., ob. Hirsch- 
feld 336 
Rutkowski l. 379 
Rutkowski L. 381 
Rutkowski M. 195 
Ruxer M. S. 424, 429 
Rybacki K. 238 
Rybarski Roman 40, *75 
Rybczyński M. inż. prof. 
373, 434 
Rybicki M. 233, 474 
Rybicki P. 140 
Rybus H. ks. 88 
Rycerz Krucjaty 88 
Rychter Witold 482 
Rychterówna A., ob. XIV 
Zjazd 193 
Rydel L. 96 
Rydz R. 332, 427, 
Rygiel S. 231 
- ob. Aten. Wil. 372 
Ryll H., ob. Kongres Pedag. 
378 
Rylski S. E. inż. roi. 432 
Rymowicz Z. adw. i Świę- 
cicki W. sędzia 420 
Rymsza St. 142 
Ryngmanowa J. 288 
Ryś St. 427, 
Ryświcki lan 469 
Rytard J. M. 192, *361 
Ryziewicz Z., ob. Z badań 
nad dyluwjum 90 
Rządkowski L. dr. 325 
Rząśnicki A. dr. 482 
Rzegust. Witulski l. 290 
Rzepecki J. mjr. 430 
Rzepecki T. dr. 139 
- ob. Przepisy Polsk. Ko- 
deksu Handl. 288 
- ob. Ust. o spółdz., 327 
Rzewuski H. 37 *118, 478 


S 
S. M. inż. 474 
Sabatowicz M. 426 
Sabatowski A. dr., ob. Pa- 
miętnik Tow. Baln. 384 
Safarewicz A. prof. dr. 384 
Sajdak J. dr. 40 
- ob. Literatura Wielka P. 37 
- ob. Prace Kom. Filolog. 
186 
Salcewicz l. ob. Rocz. Chem. 
321 
Salgari E. 477 
Saliński St. M. 289 
Salit S. inż. 292 
Saloni J. 190 
Salwik A. mjr. 375 
Samec M., ob. Roczn. Chem. 
90 
Samolewicz St. dr. 327 
Sand George 192 
Sand H. dr. 39 
Sandei J., ob. Przegl. Ekon. 
Z. IX 235 
Sapieha Leon 467 
Sarbiewski M. K. 333 
Sarjusz-Zaleska K. 136 
Sarjusz-Zaleski S. 136 
Sarrazin G., ob. Z zagadnień 
186 


Sasorski St., ob. Ordynacja 
ubezpieczeniowa 471 
Sawicka S., ob. Z zagadn. 
pracy kult. I 237 
Sawicki Fr. ks. dr. 373 
Sawicki Ludwik 467 
- ob. Rocz. Wol. III 319 
Sawicki St., ob. Arch. Neoph. 
323 
Sawickij P., ob. Balticoslavica 
135 
- ob. Ruch reg. 415 
- ob. Z piśm. ros. 91 
Sawiczewski J. inż. 383 
Sayers Berwick W. C. 137 
Saysse-Tobiczyk K. dr. 322 
Schachówna M., ob. Poznaj 
piękno Polski 373 
Schaeff1er J., ob. Kalendarz 
meteor. 414 
Scheinkonig J., ob. Spis gmin 
416 
Scheur A. 237 
Scheuten l. A. i Kampen E. 
R. van, ob. Prace Matem.- 
Fiz. 90 
Schimmel J. 421 
Schlange-SchOningen H. 338 
Schmidt St. A. 238 
Schmidt S. i Mandeck S. 
*129 
Schmidt Wacław 473 
SchOnbrenner J. 330 
SchOnfeld St. 432 
Schramm W. dr. prof. 432 
Schulbaumówna Zofja 477 
Schulz B. *27, 43 
Schiitte J. Fr. ks., ob. Hell- 
weg H. 467 
Schwarz J. dr. 379, 465 
Sebyła Wł. 428 
Sedlaczek Fr. 412 
See Poland next 242 
Segur de hr. 42, 477 
Seidler T. 328 
Seifert T. 194, 336 
Sejbuk Cz. 285 
Sejm, Senat i Najwyższa 
Izba 39 
Seliga S., ob. Przychocki 
286 
Selimowski T. 377 
Sellards J., ob. Z zagadnień 
186 
Semelka T. dr. 137 
Semenenko P. ks. 320 
Semkowicz W. 187, 234, 242 
- ob. Aten. Wil. 372 
- ob. Kazania Świętokrzy- 
skie 416 
- ob. Roczn. Krak. 382 
Sempołowska St. 467 
Senik T., ob. Albert Ig. 414 
Sennik najnowszy arabsko- 
egipski 484 
Sergescu P. 379 
- ob. Nauka Pol. 319 
erkowski Stanisław dr. 482 
Seruga J. *63, 184 
Sewer 192, 239 
Seweryn T. dr., ob. U progu 
424 
- ob. Lud polski 467 
Seydlitz Wł. dr. 39 
Sieczka Fr. ks. dr. 330 
Sieczka T. ks. 320 
Siedem opowieści 290 
Siedlecki Franciszek 481 
Siedlecki-Grzymała A. *28 
Siedziala pod kaktusem 43 
Siegel Z. dr. 45 
Sienkiewicz H. 191 
Siennicki R., ob. W służbie 
bezp. pracy 335 
Sierakowski J. i Lorens C., 
ob. Przepisy emerytalne 93 
Sieroszewski W. 36, 138, 
428, 428, 429, 434 


Sierpiński W. 466 
- ob. Banach S. 330 
- ob. Prace Matem. Fiz. 90 
Sierzputowski T. i Kleba- 
nowski S. 330 
Siewierski M., ob. Kodeks 
karny 92 
SIgalina S., ob. Zajęcia prak- 
tyczne 475 
Sikorski T. 421 
- ob.OrzecznictwoN. Tryb. 
Adm. 326 
Sikorski Walerian 475 
Sikorski Wł. gen. 335 
Silberman J. dr. 421 
Si1nicki T., ob. Prace Kom. 
Histor. VII 187 
Silnicki T. 92 
Silone I. 96 
Silakowski J. ppor. i Biesie- 
kierski K. kpt. inż. 98 
Simak J., ob. Roczn. Dzieiów 
319 
Simon L. *272 
Sinclair U. 142, 480 
Singer I. l. 142 
Sinko K. 141 
Sinko T. *69, 238 
Siostra Marja od Baranka 
Bożego 413 
Siropołko S. 484 
Sitarz Czesław inż. 482 
Siwak M. 380 
Siwecki l erzy 465 
- ob. Przychocki 286 
Siwek P. O. prof. 414 
Siwy M. 417, 417 
Skalski W. 336 
Skałkowski A. M. 92, 138, 
138, 187, 287, *306, 325 
- ob. Historia Wielka Powsz. 
187 
- ob. Kwilecka- Fiszerowa 
W.469 
Skamieniały rycerz 238 
Skarbek-Kruszewska S., ob. 
Księga Pamiątk., 324 
Skarski L. J. 136 
Skarzyńska l. 329 
Skarzyński K., ob. XIV Zjazd 
193 
Skarzyński S. 36, *114 
Skibiński St. inż. 45, 45 
Skierczyński M. i Krawczy- 
kowski F. 425 
Skierkowski Wł. ks. 416 
Skirnar St. 189, 325 
Skład osobowy i spis wykła- 
dów Wolnej Wszechnicy, 
424 
Skład osobowy i spis wykła- 
dów Szkoły Główn. Handl. 
474 
Skład Uniwersytetu i spis 
wykładów 475 
Skoczylas L. 424 
Skoczylas WI. *29 
Skorowidz artykulowy do 
Zbioru orzeczeń Izby Cyw. 
139 
Skorowidz do Dziennika Ust. 
od r. 1917, 421 
Skorowidz gmin Rzecz. Pol- 
skiej, 236, 236 
Skorowidz miejscowości Rz. 
Polskiej, 416 
Skotnicki K. 383 
Skowron S. 379 
- ob. Szuman S. 475 
Skowroński l. l., ob. Kote- 
lewski L. 431 
Skrudlik M. dr. 36, 44, 413 
Skrzywań W., ob. Prace Inst. 
288 
Skulimowski T., ob. Roczn. 
Chem. 321 
Skwarczyńska Stefanja 468 
Skwarczyński A. 237
		

/s0011_0001.djvu

			xx 


l'! 


Skwarczyński S., ob. Prace 
polit. zboż. 337 
Sławiński K., ob. Rocz.Chem. 
321 
Słobodnik Wł. 192 
Słomiński A., ob. Skorowidz 
do Dziennika Ustaw 421 
Słonimski A. 94 
Słonimskij M. 333 
Słoń ski S. 417 
- ob. Prace Filolog. 417 
Słowacki J. 43, 239 
Słowniczek górniczy 97 
Słownik francusko-polski, ob. 
Hamel B. 412 
Słownik ortograficzny języka 
polskiego 417 
Słownik polskich wyrazów 
techn. 44 
Słownik wyrazów obcych 412 
Słucki P. L., ob. Livius 238 
Smereka J. 41 
Smith H. 331 
Smith H. Z. 44, 480 
Smogorzewski K. 473 
Smolarski M. 333 
Smoleński J., ob. Przegląd 
Geogr. 415 
Smoleński K., ob. Prace 
Centr. Laborat. 334 
Smolik P. 429 
- ob. O sztuce DOWOCZ. 44 
Smoliński J., ob. Prace Zakl. 
Met. 335 
Smulikowski J., ob. Kongres 
Pedagog. 378 
Sobacki B., ob. Grabowski J; 
329 
Sobański A. 40 
Sobczakówna Helena 468 
Sobieski Jan III król 290 
Sobociński B., ob. Frag. fil. 
89 
Sobociński Leon 478 
Sobolew J. 40 
Sobolewski T. ks. 469 
- ob. Rocz. Woł. III 319 
Sobolski K. dr. 94 
Socha M., ob. Taube K. 140 
Sokolicz Antonina 480 
Sokołowski F., ob. Przy- 
chocki 286 
Sokołowski J., ob. Ochrona 
Przyr. 89 
Sokołowski J. 90 
Sokołowski J. B. dr. 414, 
466 
Sokołowski M. 293, 338 
- ob. Ochrona Przyr. 89 
Sokołowski T. dr. 193 
Solarzowa Z. 97 
Soldato K. dei 42 
Solecki A., ob. Wiad. Nu- 
mizmatyczne 418 
Solska E. 191 
Sołtys B. 194, 194 
Sommerset-Maugham W. 44 
Sondel J. dr. inż. 237, 385, 
422 
- ob. Szkoła Handl. 424 
Sosnowski J. 329, 425 
Sosnowski K., ob. Szkoła 
Handlowa 424 
- ob. U progu 424 
Sosnowski P. ks. 372 
Sośnicki K. *21 
Sowiński M. inż. dr. 194, 
484 
- ob. Rocz. Wol. III 319 
Spasowski Wł. ..*156 
Spekke A., ob. Z zagadnień 
186 
Spirago Fr. ks. 320 
Spis gmin miejskich i wiejsko 
416 
Spis książek szkolnych do- 
zwolonych do użytku w 
szkołach powsz. 379 


III 


!II 


NOWA KSIĄtKA 


Spis książek szkolnych do- 
zwolonych do użytku w 
szkołach średnich 379 
Spis narzędzi krajowej prod. 
97 
Spis rozpraw doktorskich 472 
Spitzer T. dr. *220 
Spółki z ogr. odp. 421 
Sprawozdanie Bibljoteki Pu- 
blicznej m. st. Warszawy 
231 
Sprawozdanie Komisji Fizjo- 
graficznej t. 67, 414 
Sprawozdanie o stanie gospo- 
darczym okręgu Izby prze- 
mysłowo-handl. w Wilnie 
421 
Sprawozdanie Poznańskiego 
Tow. Przyjaciół Nauk 285 
Sprawozdanie z II Kongresu 
Kultury Fizycznej Kobiet 
475 
Sprawozdanie z działalności 
za rok budżetowy, Zarząd 
Miejski w m. st. Warszawie 
327 
Sprzęt sportowy i gimnastycz- 
ny 40 
Spyri J. 477 
Srocki B. 238 
Sroczyński S. dr., ob. Pa- 
miętnik Tow. Bałn. 384 
Srokowski J. ks., ob. Mał- 
żeństwo a Kościół 185 
Srokowski K. 40, *76 
Srokowski S. prof. 233, 484 
Stach P. ks. 320 
Staff L. 44, 192, 193, *458 
Stahl Z. 421 
Sta;ch Władysław ks. 413, 
418, 465 
Stal Baildon 482 
Stalin 473 
Staniewicz W. dr., ob. Za- 
gadnienia gospodarki 139 
Stanisław Kostka św. 285 
Staniszewski W. 477 
Staniszkis W. prof. 242 
Stankiewicz S. 432 
- ob. Balticoslavica 135 
Stantejski J. prof. 432 
Stantejski J. S., ob. U progu 
424 
Stańczakówna A. 135 
Starodworski A. 328 
Starszewski J. S. 188 
Starzewski M. dr. 93, 377 
Starzyński F. 145, 194 
Starzyński J. 193, *459 
- ob. Historia sztuki 240, 
334, 429, 481 
Starzyński L., ob. Prawo 
budżetowe 327 
Starzyński S. 40 
- ob. Przegląd .Ekon. z. IX 
235 
Stasiak St. 37 
Staszewski J. *16, 418 
Staszewski J., ob. Tydzień 
o Pomorzu 319 
Staszewski K. 322 
Staszewski K., ob. Kongres 
Pedagog. 378 
Staśko P. 192 
Statterówna H. i Wyszomir- 
ski K. 426 
Statut Spółki Łowieckiej 484 
Statut Spółki Rybackiej Jezio- 
rowej 484 
Statuty Stowarzyszeń Akcji 
Katolickiej 413 
Statystyka cen 421 
Statystyka druków 1932 231 
Statystyka pocztowa, telegra- 
ficzna i telef. Rzplitej P. 
236, 377 
Statystyka porównawcza do- 
chodów i rozchodów 338 


Statystyka pożarów 1928- 
1930 39 
Statystyka Pożyczki Narodo- 
wej 139 
Statystyka pracy 327, 377 
Statystyka przemysłowa 1931 
39 
Statystyka przemysłowa 1932 
241 
Statystyka przemysłu węglo- 
wego w Państwie Polskiem 
327 
Statystyka rolnicza 1931/32 
292 
Statystyka rolnicza 1933 385 
Statystyka samorządowa 472 
Statystyka samorząd. 1931/32 
377 
Statystyka skarbowa 236 
Statystyka szkolnictwa 1931/32 
237 
Statystyka szkolnictwa 1932/33 
424 
Statystyka życia umysłowego 
i kulturalnego 379 
Stawy wiejskie, budowa i użyt- 
kowanie 145 
Stebelski A., ob. Teksty zró- 
dlowe 375 
Stefanowski B. S. 484 
Stefański K. 325, 325 
- ob. Prawo automobilowe 
motocykł. 335 
Steffen A. 374 
Steffen V., ob. Prace Kom. 
Filol. V. 186 
Stein E. 137, 143 
Steinowa B. 429 
Stekel W. dr. 336 
Stelmachowska B. *257, *352, 
417 
- ob. Światopogląd morski 
184 
- ob. Tydzień o Pomorzu 
319 
Stempowski J. 137 
- ob. Z piśm. ros. 91 
Stendhal 44 
Stendig S. 422 
Stenz E., ob. Pamiętnik Tow. 
Baln. 384 
- ob. Przegląd Geogr. 415 
Stepanek J., ob. Ruch. reg. 
415 
Stephenson M. H. 429 
Sternberg L., ob. Ruch reg. 
415 
Steuer F. 323 
Steynowa W., ob. Kongres 
Pedag. 378 
Stępczyński M. i Wrzosek K., 
ob. Prawo pracy 188 
Stępień J., ob. XIV Zjazd 
193 
Stępniewski Wł. mag. praw 35 
Stępowski B. dr. 241 
Stępowski Janusz 477 
Stępowski M. 42 
Stieber Z. 286, 323 
Stojanowski K. dr. 237, 416, 
424 
Stola B., ob. Ziemia Często I. 
36 
Stołyhwo K., ob. Światopo- 
gląd morski 184 
Stomowa Z. M. 332 
Stosyk Stefan 472 
Stowarzyszenia i zgromadze- 
nia 39 
Stożek W., ob. Banach S. 330, 
379 
Strasburger H. dr. 195, 195 
Strasburger M., ob. Praca 
wśród kobiet 385 
Straszewicz St. i Kulczycki St. 
380 
Streba A., ob. Komunista 
o Sowietach 377 


1934 1934 


Stróżecki Kazimierz dr. 41 Szefer J. 144 
Struve H. 321 I - ob. Rocznik 412 
Strzały na Uniwersyted Szejnman, ob. Acta Soc. Bo- 
Warszawskim 40 I tan. 89 
Strzelecka A. *72, 92 Szelągowska A. 328 
Strzelecki L., ob. Przycłw4 Szelągowski A. 92 
286 Szelburg-Zarembina E. 333, 
Strzemiński W., ob. O SZlU *454, 477 
nowocz. 44 Szelejewski J. 141 
Strzeszewski Cz. dr. 39, 41 Szellerowa H., ob. Katalog 
Studencki S. M., ob. Dzied wyd. Tow. Nauk. cz. I 231 
wsi polskiej 190 Szenwic W. dr. 291 
Studencki S. 137 Szer S. 39 
Studencki W. J. 417 SzerudaJ. ks., ob. Psalmy 413 
Studja do dziejów _ Szewczykowski J. dr. 379 
w Polsce, t. V, 193 Szirmai R. 429 
Stulecie Teatru Wielki Szkice i fragmenty z powsta- 
*363 nja Wielkopolskiego 1918- 
Styczeń F. 332 1919 37, *73 
Styś W., ob. Fiderkiewicz, Szkolne Schroniska Wyciecz- 
385, 429 kowe 289 
Suchodolska J. 136 Szkolny zeszyt biograficzny 
Sudbrack K. ks. 413 190 
Sukertowa-Biedrawina E. Szkoła Bibljotekarska 231 
Sulima-Szawłowski K. Szkoła czynu 232 
Sulimierski T., ob. Ro
 Szkoła czynu Nr. 14--21,465 
Dziejów 319 Szkoła Handlowa na usługach 
Sulroa T., ob. Ochrona społeczeństwa 424 
rody 89 Szkoła Junaka 44, 45 
Super Paul 385 Szkoła Nauk Politycznych 
Supergan F. 37, 92 w Warszawie 379 
Superson M., ob. K
, Szkoła Techniczna 424 
zobowiązań 326 Szkoła Wschodoznawcza 475 
Suplement do prawa cy1 Szkoły dokształcające, ob. S. 
nego Ziem WSCh0 i1. M. 474. 
ob. Rymowicz Z. i Świę Szlagowski A. ks., ob. Mał- 
W. 420 żeństwo a Kościól185 
Suszko J., ob. Rocz. Szlagowski A. ks. biskup 232 
Chemji t. XIV z. 2 23i Szlaki lotnicze 322 
- Ob. Roczniki Chemji, Szmid J. inż. 322 
XIV, z. 3 321 Szmurło T. 45 
Suworin A. 482 Szmyd Gerard ks. 475 
Swoboda H. 288 Sznerr A. dr. i Dobrowolski 
Sybilla Polska cz. V 99 Z. inż. 241 
Sydty S. M. ks. 185 Szniolis A. i Just J. 291 
Sykulski J. 235 Szober S. 330, :!80, 468 
Sykulski Józef 468 - ob. Prace filolog. 417 
Symański A. E. 293 Sz!,ber S., Niewiadomska C. 
Sypniewski J., ob. Parni 1 Bogucka C. 380 
IV Zjazdu 337 Szokalski J. 373 
Syska J., ob. Kongres P Szołdrski W. O. 465 
gogiczny 378 Szołochow M. 97, 142,192,429 
Syski A. ks. 413 Szottowa A. 136 
Sytuacja ludności polsl Szowh!,niw J. 484 
w Czechosłowacji 422 Szperlmg Władysław inż. 482 
Szablowski J., ob. Ro Szpitale ogólne w Polsce 431 
Krakowski 382 Szpotański St. 382 
Szabłowski Teodor 480 SzrBmek E. dr. 421 
Szafer W., ob. Ochrona P Sztejnberg D., ob. Frag. 
rody 89 filoz. 89 
Szafer W. iDyakowski B. Szuber A. 375 
Szafran B. 416 Szukaiski J. ks. prof. 88, 413, 
Szaniawski J. W. 290, 414 
Szanter S. 40 Szukiewicz M. 44 
Szapszał H. S. 469 Szulc G. dr. 98 
_ ob. Myśl Karaimska Szulc St. 93 . 
Szawlewski Mieczysław - ob. BadBIUa nad rozrod- 
Szaynok WI., ob. Oberf czością 375 
240 - ob. Konferowicz S. 326 
Szczeniowski B. dr. inż. Szułdrzyński J. 188 
Szczeniowski S. 286 Szuman J. dr. 145 
- ob. Od gwiazdy do a Szuman J. N. 285 
35 Szuman St. 475 
Szczepańska Irena 477 Szumańs
 T. 143 
Szczepański Stefan 482 Szup
rsk1 S.t. M. 322 
Szczepański Wł. 139 Szwejkowski Z., ob. Rocz. 
Szczepkowska Malwin. Lit. 323, 
Szczepkowski Jan 289, Szydlowskl St. 385 
480 Szydlowski T., ob. Historja 
Szczerba Teofil 475 sztuki 429 
Szczerba W., ob. D - Szymański A. 136, 136 
wsi polskiej 190 Szym
sk! E. 97 
Szczerbowski A. 91 Szymanski J. prof. 336 
Szczudłowski K. prof. Szymkiewicz D., ob. Acta 
145 Soc. Bot. 89 
Szczurkiewicz T., ob. Pn Szymkiewicz G., ob. Prawo 
gląd Socjalny 420 I bud

e III 430 
Szczygielski A. D. 39,32'/ Szymonskl Z. dr. 431 


NOWA KSIĄZKA 


Szyperski A. 91, 374 
Szyszko E. 188 
Szyszkowski S. Z., ob. Od 
morza na ocean 140 
Szyszman A. 235 
- ob. Myśl Karaimska 135 


Ś 
Ściskała D. ks. 418 
Ślaski B. 323, 374 
Ślaski H. 322 
Ślaski R. S., ob. Prawo prze- 
mysłowe 327 
Śledziewski P., ob. Ateneum 
Wil. 372 
Ślifirski J. inż., ob. Fermen- 
tacja tytoniu 337 
Ślifirski K., ob. Dobraniecki 
S.89 
Śliwa R. kpt. 292 
Sliwiński F. 237 
Śmiałowski M., ob. Prace 
Zakl. Met. 335 
Śmiarowska J. dr. 143, 193, 
*460 
Śmiarowski 37 
Smietana-Sokulski Piotr 478 
Śmiłowski-Grycz K. 373 
Śmiszko M. *15 
Śpiew na lekcjach i obcho- 
dach 475 
Śpiew w planie pracy nauczy- 
ciela 475 
Śpiewnik kościelny 88 
Spiewnik lubelski 322 
Śpiewnik nowy kościelny 465 
Śpikowski Wł. ks. dr. 372, 
414 
Świaniewicz St. dr., ob. Za- 
gadnienia gospodarki 139 
Świat i życie t. II, Z. 1, 2 35 
Świat i życie t. II, Z. 3-6 319 
Światopogląd morski 184, 
*441 
Świątkowski H., ob. Ustawa 
o ochronie drobnych dzier- 
żawców 433 
- ob. Ustawa o uregulowa- 
niu prawa własności grun- 
tów 433 
Świderkówna C. 379 
Świderska A. 414 
Świderski B., ob. O Czarno- 
horze 286 
- ob. Przegląd Geogr. 415 
Świdziński J., ob. W służbie 
bezp. pracy 335 
Świencicki I. 285 
Świerczewski E., ob. Adwen- 
towicz K. 291 
Świeżawski L. 240 
Święcicki W., ob. Rynowicz 
Z.420 
Święto Morza 145 
Święt05ławski W., ob. Rocz. 
Chem. t. 14, Z. 2 233 
- ob. Rocz. Chem. 321 
Świętosławski W. i Usakie- 
wicz J., ob. Rocz. Chem. 90 
Świnarski A. M. 96, *125 
Świrski I. ks. dr. 288, 288 


T 
Tabela do obliczania potrą- 
ceń składek 39 
Tabela składek 93 
Tabela stanowisk we wła- 
dzach, urzędach 39 
Tabele do obliczania potrąceń 
składek za wszystkie kate- 
gorje ubezpieczonych 236, 
421 
Tabele opłat 93 
Tabele potrąceń 377 
Tabela składek za pracowni- 
ków fizycznych 288 


Tablice do nauki języka fran- 
cuskiego 426 
Tajemnice mazdaznanu 242 
Talko-Hryncewicz I. 137 
Tańska M. 329 
Targ J. I., ob. Święto Morza 
145 
Tarkington B. 142 
Tarn A. 240 
Tarnawski A. dr., ob. Pa- 
miętnik Tow. Baln. 384 
Tarski A. 185 
Tarwid K. 466 
Taryfa celna przywozowa 
i wywozowa 421 
Taryfa niebezpieczeństwa 327 
Taszycki W. 137, *159, 238, 
417 
Tatarkiewicz W. 325 
- ob. Historja sztuki 429 
Taube K. i Socha M. 140 
Taubenschlag R. dr. prof. 
327, 421 
Technik t. I, z. 23 143 
Technik t. I, z. 24--26 430 
Technik t. I, z. 27, 28, 482 
Teksty żródłowe do dziejów 
Łodzi 375 
Terajewicz A. dr. 379 
Terlikowski F. K., ob. Głosy 
w sprawie narodzin 144 
Terlikowski F. prof. 194 
TesarzJ., ob. XIV Zjazd 193 
Teslar Józef Andrzej 480 
Tesseyre, ob. Karpaty 466 
Thiel R. 336 
Thugutt J. St. 288, 325 
Thullie C. dr. inż. 383 
Tichonow N. 97 
Tilgner D. J. dr. inż. 194, 194 
Titz J., ob. Sprawozdanie 475 
Tłumaczenie do Juvenis Rom. 
426 
Tłumaczenie do Puer Ro- 
manus 190 
Tłumaczenie do P.rimitiae la- 
tinae 238 
Toeplitz-Mrozowska J. 286 
Tokarski Ks. 188 
Tokarz Wacław 469 
Tokarz W. dr., ob. Ziemia 
Często I 36 
Tołstoj Aleksy 480 
Tołstoj L. 192 
Tołwiński K., ob. Karpaty 
466 
Tołwiński T. 335, *364 
Tom J. 193 
Tomanek Fr. dr. 432 
Tomas M. prof. dr. 291 
:Cornasz a Kempis 321 
Tomasz z Akwinu św. 414 
Tomaszewicz St. 188, 377 
Tomaszewski A. dr. 417 
Tomaszewski A. St. kpt. 98 
Tomaszewski C. ks. 321 
Tomaszewski E. 325 
Tomaszewski L. inż., ob. Po- 
radnik dla budujących dom 
240 
Tomaszewski M., ob. Dziecko 
wsi pol. 190 
Tomaszewski T. 381 
Tomcsanyj I., ob. Ruch reg. 
415 
Tomea S. O. S. B. 136 
Tomkiewicz J., ob. Spółki 
z ogr. odp. 421 
Tomkiewicz Władysław 469 
Tomkiewicz W., ob. Rocz. 
Wołyńskie III 319 
Tomsio Wł., ob. Zagadnienia 
433 
Torberg Fryderyk 480 
Tóth T. 35, 88,185,414 
Tragedja Pancho Villi 427 
Traven 333, 382, 429 
Trawiński A. prof. dr. 292 


XXI 


Trechciński Roman 482 
Trenkner Z., ob. Przychock 
286 
Trestka P., ob. Pod prąd I 
189 
Treter B., ob. Ochrona Przy 
rody 89 
Treter M. 240 
Treterowa Kazimiera 481 
Tretkowski G. ks. 185 
Trocki L. 37 
Trocki L. i Stalin J. 188 
Troczyński K. 286 
Trojan J. inż., ob. Ferment. 
cja tytoniu 337 
Trombala Fr. ks. 372, 375 
Truchim St. dr. 375 
Trybulski M. 242 
Trylski Z. inż. 379 
Trzebski S., ob. Prace Zakł 
Metal. 335 
Trzeci pułk piech. Legion. 48: 
Trzeciak P. 40, 90, 94, *27' 
Trzeciak St. ks. dr. 237 
Trzy lata pracy Związku Wy 
twórców jęczmienia br<> 
warnego 338 
Trzywdar-Rakowski G. 42, 9! 
Tucholski T., ob. Rocz. Chem 
t. 14, z. 2 233 
- ob. Rocz. Chem. 321 
Tułacz P. inż. 241 
Tułecki J., ob. Rocz. Chem 
t. 14, z. 1, 233 
Turczynowicz St. prof. inź 
145, 241 
Turkowski K. inż. 338 
Turno J., ob. Głosy w sprawi. 
nawożenia azotem 144 
Turowa J., ob. Praca wśró< 
kobiet 385 
Turowiczówna J. 95 
Turyn A., ob. Przychocki 281 
Turystyczny rozkład jazd] 
338 
Tuskiewicz O. 338 
Tutaj J., ob. Sprawozdani. 
414 
Tuwim J. 192, *362 
Twardowski K. 321 
Tworkowski St. ks. 88 
Tworkowski St. 44 
Tydzień o Pomorzu 319 
Tymieniecki K. 418 
- ob. Prace Kom. Hist. VII 
187 
- ob. Roczniki Dziejów 311 
- ob. Tydzień o POmorZ1. 
319 
- ob. Światopogląd morsk 
184 
Tync St., Gołąbek J. iDy. 
nowska M. 331, 380 
Typiak P. 327 
- ob. Podwiński S. 327 
Tysiąc (1000) słów po nie- 
miecku 186 
Tyszkiewicz S., ob. Bibljof
 
88 
Tyszkiewicz St. inż. 292, 43: 
Tyszkowski K. 187, *219 


U 


Ubezpieczenia społeczne 39 
Ubezpieczenia społeczne" ob. 
Duch K. 470 
Ubój zwierząt gospodarskicł 
385 
Udział rzemi05ła na Targacł 
Poznańskich 483 
Udziela Seweryn 467 
Ugniewski E. 45 
Uhorczak F., ob. Malicki A 
380 
Uklejska M., ob. Sprawozda. 
nie 475
		

/s0012_0001.djvu

			XXII 


m 


Ulrichsowa M. 384, 475 
Ułaszyn H. prof. 140, 286, 
293, 325, 417 
Umiński J. ks. dr. prof. 426 
Umiński Wł. 42 
Umocnienia polowe cz. I 45 
Unszlicht J. ks. 414 
U progu nowych założeń 
Szkoły Handlowej 424 
Urban J. ks. 88 
Urban J., ob. Ustawod. po- 
datkowe 472 
Urbański J. 90, 286 
_ ob. Ochrona Przyr. 89 
_ ob. Sprawozdanie 414 
Urbański T., ob. Rocz.Chem. 
321 
Urbański T. i Kwiatkowski B. 
ob. Rocz. Chem. 90 
Urbański W. 233 
Urke-Nachalnik 44, 142 
Usakiewicz J., ob. Rocz. 
Chem. 321 
_ ob. Świętosławski W. 90 
Usarkowa S., ob. Kongres 
Pedag. 378 
Ustawa karna skarbowa 421 
Ustawa o biurach pisania po- 
dań 39 
Ustawa oczasie pracy w prze- 
myśle i handlu, ob. Bojko A. 
139 
Ustawa o czasie pracy w prze- 
myśle i handlu i Ustawa 
o urlopach 139 
Ustawa o nadzwyczajnej da- 
ninie majątk. 93 
Ustawa o ochronie drobnych 
dzierżawców rolno 433 
Ustawa o ochronie lokatorów 
188, 377 
Ustawa o państwowym po- 
datku dochodowym 472 
Ustawa o państwowym po- 
datku przemysłowym 472 
Ustawa o podatku dochod. 
421 
Ustawa o powsz. obow. wojsk. 
421 
Ustawa o rybołówstwie 484 
Ustawa o spółdzielniach 377, 
421 
Ustawa o ubezpieczeniu społ. 
39 
Ustawa o uposażeniu 39 
Ustawa o uregul. prawa wła- 
sności gruntów 421, 433 
Ustawa o urlopach, ob. Bojko 
A.139 
Ustawa o prawie Butarskiem 
188 
Ustawa scaleniowa 39, 236 
Ustawa o spółdzielniach 327 
Ustawa o ubezpieczeniu spoI. 
188 
Ustawa o utworzeniu urzę- 
dów rozjemczych 188 
Ustawodawstwo finansowo- 
rolne 145 
Ustawodawstwo podatkowe 
472 
UstawodawstwO pracy 288 
Ustawodawstwo prasowe 472 
Ustawy karne dodatkowe 288 
U strój i organizacja szkolni- 
ctwa w Polsce 94 
Ustrój samorządu miejskiego 
w woj ew. zachodnich 236 
Uziębło L. 240 
Uzupełnienie do pierwszego 
wydania Ustawy scalenio- 
wej 236  
1\\\ 
! 


I 

\\ 
I . \II
\ 
I Ił 
ni 
11\ 


II 
1 
 
II 
\\1 
J 


V 
Vademecum dla radjosłu- 
chacza 335 
Vade mecum, Rozpoznanie, 


.... 


NOWA KSIĄtKA 


leczenie i zapobieganie cho- 
rób zwierząt 242 
Vandercook J. W. 382 
Van Wijk N., ob. Prace Filog. 
417 
Velde Th. H. van de dr. 
482 
Verne Juljusz 477 
Viewegerowa J. 42 
Villefranche O. J. G. 35 
Visentini Olga 42, 477 
Vogelfiinger H., ob. Wajda K. 
338 
Vrtel R. *254 


W 


Wachholz Sz. dr. prof. 421 
_ ob. Szkoła Handlowa 424 
Wachnik B. 286 
Wachowski M. 422 
Wacznadze D., ob. Plan War- 
szawy 415 
Waga T. 186, *211 
Wagner Wł. 374 
Wagnerówna J., ob. Kongres 
Pedag. 378 
Wajda K. i Vogelfiinger H. 
338 
Walas J. 36 
Walewski S., ob. Prawo o są- 
dach pracy 471 
Walicki M., ob. Hist. sztuki 
240, 334, 429, 481 
Waligóra M. 138, *353 
Wallace E. 333 
Wa1lis-Walfisz M. 291, *443 
_ ob. Frag. filozof. 89 
Walter A., ob. Grabowski J. 
329 
Walter Fr. dr. prof. 45 
Waiek-Czernecki T. i Wit- 
kowski St. 325, 418 
Waięga St. 235 
Wanderborn R. dr., ob. Woj- 
wicz M. 336 
Wandmayer Gran. Al. 44 
Wańkowicz M. 422, 429 
Wapiński J. dr. 291 
Warhaftman St., ob. Minerwa 
321 
Warol A. ks. 136, 414 
Warszawa 416 
Warszawskie Tow. Farma- 
ceutyczne 431 
Washburne C. 329 
Wasilewska W. 238,333,477 
Wasilewski L. 377, 434, 469 
Wasiutyński Z. inż. 97, 383 
Wast H. 97 . 
Wasung W. dr., ob. Kalen- 
darz ziem wschodnich 484 
Wasylewski S. 186, *163 
Waśkowski Antoni 468, 478 
WBŚniewski Jan 480 
Wawel 99 
Wąsowicz Józef 466 
Webb M. 192 
Weber A. ks. 321 
Weber J. adw. 384 
Weinfeld I. dr. 189 
Weitzel A., ob. Ruch reg. 
415 
Wellisch K. adw. 377 
Wellisz L. 99 
Wellman M. 331 
Wells H. G. 235, 429 
Welten L. 240 
Werbel K. ks. 136 
Weresz<;zycki Henryk 469 
Wereszczyński Antoni 469 
Wereszczyński A. prof. dr. 40 
_ ob. Konstytucja Rz. P. 
326 
Werfel F. 97, 240 
Werkenthin M., ob. Prace 
Centr. Lab. 334 


1934 


1934 


Wróbel Z., ob. Ziemia Często I 
36 
Wróblewski B. prof. 93 
Wrzesiński L. 433 
Wrzos K. 140, *265, *451 
Wrzosek K., ob. Prawo pracy 
188 
W
ót L. ks., ob. Zywe słowo 
W służbie bezpieczeństwa pra- 
cy 335 
Wundbeiler A. 286 
Wusatowski Z. dr. adw. 39 
W3

e G., ob. Radliński T. 
- ob. Wuttkowa J. 331 
Wuttkowa J., ob. Czytamy 
Nr. 4 141 
Wuttkowa J., Zalewska Z. 
Wuttke G. 331 ' 
Wycech Cz. 379 
Wyciąg bibljograf. z zakresu 
bezp. i higieny pracy 135 
Wydawnictwo Okręg. Kom. 
Ochro Przyr. na Wielko- 
polskę 36 
Wyderko M., ob. Księga 
wzorów egzekuc. 326 
Wydział Rolniczo-Leśny 424 
Wygodzki St. 44 
W

 statystyczny towarów 
W
grodzenie adwokatów 
Wypożyczalnia z księgozbio- 
rem ruchomym 231 
Wyrembek Anna 484 
Wyrzykowski C. 338, 433 
Wysocka J., ob. Buttler L. 232 
Wyspa skarbów 427 
Wystawa Książki Polskiej 372 
Wystawa Malarstwa i Rzeżby 
Polskiej 334 
W)'st
w
 Polska i Polacy w 
ŚWieCIe 433 
Wysznacka M., ob. Poho- 
ska H. 330, 475 
Wyszomirski K., ob. Stattle- 
równa H. 426 
Wyszyński O., ob. Karpaty 
466 
Wyszyński S. dr. 189 
Wyścig mózgów 373 
Wytyczne dla autorów pro- 
f2;nów szkół og6lnokszt. 
Wytyczne przy oprac. planu 
wychow. szkoły powsZ. 329 
Wzoty umów i innych aktów 
prawnych 472 


Werkowski K. 236 
Wernerowa Jadwiga 475 
Wernerowa J., ob. Feliksiak 
S. 330 
Wetnic L. dr. 143 
Wertenstein L., ob. Od 
gwiazdy 35 
Werytus A. 142 
Wesele krotoszyńskie 478 
Wesołowski Bernard inż. 482 
Wesołowski K., ob. Prace 
Zakł. Met. 335 
Westchnienia do P. Jezusa 
umęcz. za grzechy nasze 136 
Weychert-Szymanowska Wł. 
473 
WeyssenhoffJ., ob. Od gwia- 
zdy do atomu 35 
Węgierko J. dr. 336, 384 
Węsłach W. 143 
Whitman W. 382 
Wiadomości Numizm. Arch. 
t. XV 418 
Wiącek St. 475 
Wiącek St., Wiwczaruk A., 
Karpowicz A. 424 
Wichert T. inż. 424 
Wiczkowski K. 432 
Widajewicz J., ob. Prace Kom. 
Hist. VII 187 
_ ob. Światopogląd morski 
184 
Widerszal L. 378 
Wieczorkiewicz A. dr. i Op- 
pmann E. dr. 145 
Wieczyście pamiętny 27 gru- 
dnia 1918 37 
Wielowieyski J. 430 
Wiener L., ob. Indelman Ch. 
475 
Wierchy R. XI 36 
Wierczak K. 325 
Wierdak S., ob. Ochrona 
przyr. 89 
Wierzbicki W. prof. dr. 143, 
335 
Wierzbiński M. 333 
Wierzyński J., ob. Myśl Ka- 
raimska 135 
Wierzyński K. *29 
Wiesołyj A. 291, 382 
Wieszeniewski Cz. inż. 194 
Więckowska H. *5, 285 
Wiktor J. 331 
Wilanowski B., ob. Aten. Wil. 
372 
_ ob. Balticoslavica 135 
Wilczyński H. 193 
Wilde O. 289, 331 
Wiłdecki H. 378 
Wilk05Z W. dr. prof. 321 
Willman-Grabowska H., ob. 
Z zagadnień 186 
Winawer B. 94, *169 
Winawer K. adw. 39 
Windakiewicz S. 287 
Winniczukówna L., ob. Przy- 
chocki 286 
Wirski J. 291 
Wiskonttowa Z., ob. Aten. 
Wił., 372 
Wiskowatyj K. 287 
Wisłocki A. 416 
Wisłocki-Sas J . dr. 328 
Wiszniewski J., ob. 
nia gospodarki 139 
_ ob. Prace Inst. Bad. Konj. 
93 
Wiśniewska M., ob. Ocho- 
rowicz-Monatowa 433 
Wiśniewski Antoni 468 
Wiśniewski J. ks. 138, 382 
Wiśniewski J. 328 
_ ob. Prace Inst. 93, 288, 
471 
Wiśniewski K. 189 
_ ob. Pod prąd I. 189 
Wiśniewski L. W. 233 


Wit M. 142 
Witanowski W. R., ob. X 
Zjazd 193 
Witczak J. 433 -< 
Witek J. i Mościcki M. 
Witkiewicz A. 145 
Witkiewicz S. I. 143 
Witkiewicz-Mokrzycka H. 
288, 379 
Witkowski A. 44 
Witkowski J. 236 
Witkowski J., ob. Przepi 
O księgach handlowych., 
Witkowski S., ob. Wal. 
Czernecki T. 325, 418 
Witkowskiego Katalog 46 
Witowski J., ob. Pod... 
zarządzania przedsiębi. 
stwem 194, 336, 431 
Witwicki Wł. 291, 321 
Wiwczaruk A., ob. Wiącek 
424 
Włodarski Bronisław 469 
Włodarski B., ob. Rocz. W, 
III 319 
Włostowska W. *113 
W obronie szkoly demc"- 
tycznej 94. 
W odecki J. i Galicki I. 
189 
Wodehouse P. 291 
Wodziczko A., ob. Ocm 
Przyr. 89 
Wodzińska - Matawowsks 
338 
Wohnout Wiesław 480 
Wojciechowska M. 419 
Wojciechowski A. 384 
Wojciechowski Adolf dr. ł 
Wojciechowski Z. 42, 92, 
328, 419, *449 
_ ob. Światopogląd m. 
184 
Wojcieszak St. 372 
Wojna polsko-bo1szewic;ks 
Wojnar A. i R. 45 
Wojnarowicz F. 424 
Wojtowiczowa J. i W. 
wicz Wł. 380 
Wojtyga A. mjr. pil. 291 
Woj-wicz M. 336 
Wolf Friedr. dr. 483 
Wolfke Ludomir dr. 482 
Wolker J. 142 
Wolne tematy maiuralne. 
zyka niemieckiego 141 
Wolnomularstwo w śW!. 
encykłopedyj 285 
Wolski R. 240 
Wolter 480 X 
Wolter T. 385 Xiężopolski A. prof. 482 
Wolter Wł. dr. prof. 236 
Wołczacka H., ob. K Z 
w:ł=

:: i
4384 Zabawski WI. 187 
Woł05zynowski J. 328 Zabłocka I. 338 
Woroniecki E. dr. 334 Zaborski B. 242 
Woroniecki J. 285 - ob. Światopogląd morski 
Wortman J. 414 184 
Woycicki K. dr., ob. Pom - ob. Antropogeograficzny 
nowski K. 334 atlas 467 
W oycicki Z., ob. Acta S: Zaborski I. 338 
Bot. 89 Zabrocki Ludwik 468 
Woytowicz B. 334 Zabrocki L., ob. Tydzień 
Woźnicki K., ob. Bibljofil o Pomorzu 319 
Wójcicki A., ob. 
Zaby:tki przyrody nieoŻYwio- 
475 ne, 90 
Wójcicki S., ob. Acta! Zacharewicz W., ob. Roczn. 
Bot. 89 Chem. 321 
Wójtowicz Wiktor 430 Zachert
. 193 
Wójtowicz Wł. 331, 426 Zader
c
 Tadeusz 473 
W 15-lecie niepodległośa Zadlu.zerue miast i powiat. 
Wroczyński Ryszard 466 ZWl
k6.w Komunaln. 236 
Wroniewicz T. dr., ob. SzliZagadn!
ID!' dotyczące pro- 
Handl. 424 dukCJI I selekcji trzody 
Wroński G. A. 470 chlewnej 433 
Wróbel A., ob. Roczn. .. 
90, 233 


NOWA KSIĄZKA 


Zagadnienia gospodarki Z.S. 
S.R. 139 
Zagadnienia pracy kultural- 
nej R. I., 237 
Zagajewski K. 485 
Za głosem Marii 232 
Zagórski Cz. i Lewandowski 
J., 140 
Zagórski C., ob. Od morza 
na ocean, 140 
Zagórski J., ob. Prace Inst 
Badania Konj. 93, 288, 47i 
Zagórski J. 429 
Zahorska A. 232, 232 
Zaikyn W., ob. Roczniki 
Dziejów 319 
Zajączkowski A. 323, 470 
- ob. Myśl Karaimska 135 
- ob. Roczn. Woł. III 319 
Zajączkowski J. St. 288 
Zajączkowski St. dr. prof. 325 
Zajcew P. 323 
Zajęcia praktyczne 475 
Zakłika W. dr. 145 
- 2

' Przegl. Ekon. z. IX, 
Zakrzewska H. 42 
Za
;
ewska T., ob. Aten.Wił. 
Zakrzewski Wł., Koselnik B., 
Dąbrowska H. 137 
za
;
ewski WI. i Koselnik B. 
Zaleski J. 385 
- ob.. Prace Centr. Lab. 334 
Zaleski S. S. 338 
Zalewska Z., ob. Wuttkowa 
J. 331 
Zalewski L. ks. dr. 37 
Zalewski S., ob. Od morza na 
ocean 140 
Załęski J. dr., ob. Pamiętnik 
IV Zjazdu 337 
Zaluska A. 417 
Zanuana prętów kwadrato- 
wych 433 
Zand A. 42 
Zandberg B., ob. Przedmie- 
ście 480 
Zaniewicki Z. 192 
Zapiski Tow. Nauk. w To- 
runiu 372 
Zarek O. 44 
Zaremba Z. 138 
Za


bina E., ob. Kubski B. 
Zarem1?ina E., Roguska Z. 338 
Zaru
ki M. 36, 137, *209 
Z

ncer P., ob. Richter M. 
Zarychta A. dr. 139 
Zarzecki A., ob. Rusiecki A. 
M.380 
Zarzycka I. 333, 429 
Zasady techniki ustaw. 328 
Za


y ustroju szkół dokszt. 
Zaturski Z., ob. Słownik 412 
Zawadzka M. 99 
Zawierucha Jacek 478 
Zawieyski J. 97, *174 
Zawirski Z. 373 
Zawistowski F. inż. 145 
Zawisza T. 139 
Zawisza-Krasucka J. 289 
Zawodzińska M., ob. Spra- 
wozdanie 475 
Zawodziński K. W., ob. Rocz. 
Lit. 323 
Zażalenia 472 
Z badań nad dyluwjum Śląska 
90 
Zbierzchowski H. 332 
Zbiory Wilanowskie 374 
Zbiór dokumentów urzędo- 
wych dotyczących stosunku 
Gdańska do Rzeczypospo- 
litej Polskiej 472 


Zbiór godzinek kościelnych 
232 
Zbiór orzeczeń Izby Cyw 
93, 93, 236, 328 ., 
Zbiór orzeczeń Sądu Najw. y Karnej R. 934, z. 6 
Zbiór orzeczeń Sądu Najwyż- 
szego
 orzeczenia Izby Cy- 

lnej 1934 z 8, 473 
ZbIór prac poświęconych E 
Romerowi 467 . 
Zbiór przepisów podatko- 
wych 473 
Zbiór przepisów o uposaż 
funkc. państw. 39 . 
Zbi6r ustaw Archidiecezji 
Gnieżn. i Pozn. 321 
Zb!ór ustaw i rozp. drogo 377 
Z
lór. ustaw, rozp., okólników 
I ptsm okólnych w dziale 
zdrowia publ. 431 
Zdrojewski E. dr. 40 
Zdz!arska Zaleska M. 98 
Zdziechowski K. 44 
Zdziechowski M. 91 189 
*355 " 
Z dziennika żołnierza 470 
Zdzitowiecka-Jasieńska H. 42 
Zdzitowiecki J. dr. 237 
Zegadłowicz E. *175 
Zembrzuski K. dr. inż. 139 
Zemła J. 375 
Zenda P. 333 
Zenner F. 374 
Zerndt J. 434 
Zeszyt rys. z terenozn. 430 
Z
aco M. 333, 382, 480 
ZleJa J. ks. 95 
Zieleniewska Z., ob. Czas 
pracy 92 
Zieleniewski G. K., ob. Od 
morza na ocean 140 
Zieleniewski T 90 *210 
Zieleniewski Z., 
b. U sla- 
wodawstwo prasowe 472 
Zieliński Adam 467 485 
Zieliński S. *7, 137 
-1

' Od morza na ocean 
Zieliński T. * 114 234 289 
379 "", 
- ob. Przychocki 286 
- ob. Nauka Polska 319 
Zieliński W. J. 145, 242 
Ziembicki W. 231 
Ziemecki S., ob. Dmochow- 
ski A. 330 
Z!emia Częstochowska t. I 36 
ZI
'f2'
wicz M. 94, 94, *121, 
Ziętkiewicz W. 94 
Zineman J. 189 
Ziomek M. I. *214 
Ziomek M. dr., ob. Szkola 
Handlowa 424 
Ziółkowska J. 97 
Ziółkowski E. 232 
XIV Zjazd Lekarzy i Przyr 
Polskich w Poznaniu 193 
Zjednoczenie 145 
Złotowski J., ob. Rocz. Chem. 
321 
Zmaczyński A., ob. Roczn. 
Chem. 321 
Z murów św. Katarzyny 289, 
*452 
Znak przepisowy Stow. Elek- 
tryków Polskich 335 
Znamierowska-Prtifferowa M. 
285, 416, 429 
Znamierowski Cz. 328, 473 
Znamirowski A. 44 
Znaniecki FI. prof. 195 
Zobowiązania, ob. Balken- 
Neuman J. 470 
Zoli F. 39 
Zollschan Ignaz dr. 467 


XXIII 


Zori T. 232 
Z f

hłani nędzy i rozpaczy 
Z piśmien. ros. i ukraińsk. 91 
Zubrzycki T., ob. Przegl. 
Geogr. 415 
Zweig A. 481 
Zweig St. 240 
Związek Strzelecki 383 
- 9ddział Orlęta 98 
ZW1erzkowski R., ob. Rocz. 
Chem. 321 
Zwolakiewicz H. 374 
Zwoliński A. 322 
Zwoliński T. 90 
Zwo
ski B., ob Księga Pa- 
mtątkowa 324 
Zydler J. 331 
ZYNi
r T., ob. Kongres Ped., 
Zygmuntowicz Z. 187 
Zylber W. adw. 421 
Zylińska- W oyszyn J. 426 
Z zagadnień kulturalno-liter 
Wschodu i Zachodu 186 . 


Z 
Zabko-Potopowicz A. dr. 145 
328, 484 ' 
Zaki L. 478 
Zarnowski J., ob. Hist. sztuki 
429 
Zebrowska A., ob. Roczn. 
... Chem. t. 14, z. l, 233 
L.ebrowska Z. 88 
Zeglarski Hufiec Harcerzy 
289 
Zeglarstwo w zimie 141 
Zejmo-Zejmis St. 416 
Zelechowski Wł. 240, 481 
Zelenski T. (Boy) *10, *12, 
187, 291, *446, 468 
Zerański Tadeusz 482 
Zero Wł., ob. Prace Centr. 
Labor. 334 
Zirmunskij W. 91, *215 
Złobicki W., ob. Ga y ówna D 
330 . 
Zmichowskiej N. i W ęgier- 
skiej Z. Listy 417 
Zmigrodzki K., ob. Wiadom. 
Numizm. 418 
Zmigryder-Konopka Z., ob. 
Przychocki 286 
Zmudziński T. J. 419 
Zółtkowska G., ob. Dewitzo- 
wa W. 425 
Zórawski Kazimierz dr. P ro f 
414 . . 
Zukiewicz K. M. 466 
Zukowski Olgierd por. mar. 
482 
Zukowski O. 383 
Zukowski P., ob. Przeszłość 
141 
Zukowski St. 430 
Zulińska B. S. 95, 289 
Zurowska Marja 481 
Zurowski J., ob. Historia 
sztuki I 292; II 429 
Zychal K., ob. Kongres Ped. 
378 
Zychliński A. ks. *207 
Zycki-Maiachowski L. 331 
331, 426, 477 ' 
Zyczkowski J. dr. 44 
Zyczyński H. 36, *396, 287, 
379, 417, 468 
Zyczyński 1 adeusz, ob. Re- 
gulamin 473 
Zytkowicz L. 419 
Zytomirska X. 44 
Zytomirski E. 44 
Zywe słowo 88 
Zywot ks. Bronisława Mar- 
kiewicza 419