polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Old prints

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition 1537, [Biblia]
Find objects similar to this one.
2.  Edition 1700/1800, [Modlitewnik]
Find objects similar to this one.
3.  Edition [1795?], Ordo Officii Divini pro Dioecesi premisliensi juxta Rubricas Breviarii et Missalis romani tam generales, quam particulares, ac Decreta S. R. Congregationis ad annum domini MDCCXCVI bissextilem et secundum embolis malem conscriptus Antonio Gołaszewski
Find objects similar to this one.
4.  Edition Abrogatio et Moderatio Abusuum & Sumptuum Quibus litigantes partes, tam apud Scabinale, qua advocatiale officium nimio antea gravabantur, necessario constituta & per Senatum Civitatis Cracoviae promulgata drukowane Roku Pańskiego 1629
Find objects similar to this one.
5.  Edition Alexandri ab Alexandro (ca 1461-1523), 1591, Alexandri ab Alexandro, Iurisperiti Neapolitani Genialium Dierum Libri Sex, Varia ac recondita eruditione referti: Nunc postremum infinitis mendis, guibus antes squallebat liber pulchrrimus, quanat fieri potuit diligentia perpurgati, atque in pristinum...
Find objects similar to this one.
6.  Edition Artykuły Prawa Maydeburskiego ktore zowią Speculum Saxonum z łacińskiego iezyka na Polski przełozone y znowu drukowane Roku Pańskiego 1629
Find objects similar to this one.
7.  Edition Enchiridion aligout locorum communium Iuris Maggeburgensis per Joannem Kirsteyn Cerasinum cjusdem Iuris in Arce Cracovien : advocatum, obiter explicatorum drukowane Roku Pańskiego 1629
Find objects similar to this one.
8.  Edition Epistolarum libri tres
Find objects similar to this one.
9.  Edition Hińcza, Marcin (1592-1668), 1641, Chwała z krzyza ktorey y sobie y nam nabył Jezus ukrzyżowany
Find objects similar to this one.
10.  Edition Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa : Panowanie Piastów. T.3
Find objects similar to this one.
11.  Edition Kochanowski, Jan (1530-1584), 1610, Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego
Find objects similar to this one.
12.  Edition Nadgroda Chwalebnego Zycia, Nieustanne po śmierci, przed Bogiem, y Oyczyzną, w wieczney Chwale, w wiekopomney Sławie Herbownego Pilawy wywyszszenie Na Solennym Pogrzebie J.W. Jmci Pana Jerzego na Podhaycach,
Find objects similar to this one.
13.  Edition Opera Omnia : quae supersunt
Find objects similar to this one.
14.  Edition Portret Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana z Siećina na Kraśniczynie Karola z Biberszteynow Hrabie Krasickiego, Kasztelana Chełmskiego, własnymi Rodowitości, Cnót Pańskich Kolorami Odmalowany, a Jasnie Wielmozney Jey Mosci Pani Eleonorze z Rzewuskich Hrabiney Krasickiey, Kasztelanowey Chełmskiey...
Find objects similar to this one.
15.  Edition Porządek sądowy spraw mieyskich Prawa Maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616
Find objects similar to this one.
16.  Edition Postępek wybrany iest z Praw Cesarskich, ktory Karolus V Cesarz, kazał wydać po wszystkichswoich Państwach, [...] Cum Gratia Privilegio S.R.M.w Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616
Find objects similar to this one.
17.  Edition Rejestr do Porządku y do Artykułow Prawa Maydeburskiego, y Cesarskiego Cum Gratia Privilegio S.R.M. w Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616
Find objects similar to this one.
18.  Edition Swirski, Kazimierz Tomasz ( herbu Saława; 1688-1750), 1747, Opera poetica
Find objects similar to this one.
19.  Edition Syrokomla, Władysław (1823-1862), [19-], Wybór pism. T. 1, Liryki i drobne gawędy
Find objects similar to this one.
20.  Edition Tytuły Prawa Maydeburskiego, do Porządku y do Artykułow, pierwey po Polsku wydanych. W sprawach tego czasu naywięcey kłopotnych, z tegoż Prawa Maydeburskiego przydane w Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>