polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Magazines from 1945 r.

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition 1945-07-08, Zielony Sztandar : naczelny organ Stronnictwa Ludowego 1945 R.XIII nr 24 (37)
Find objects similar to this one.
2.  Edition 1996, Res Humana : humanizm, racjonalizm, kultura świecka 1996 R. VI nr 6 (25)
Find objects similar to this one.
3.  Group Publication 1997
Find objects similar to this one.
4.  Group Publication 1998
Find objects similar to this one.
5.  Group Publication 1998
Find objects similar to this one.
6.  Group Publication Arkona : miesięcznik poświęcony kulturze i sztuce
Find objects similar to this one.
7.  Edition Biuletyn InformacyjnyNSZZ Solidarność Regionu Chełmskiego 1989 R. IX nr 18/63
Find objects similar to this one.
8.  Edition Chłopi i Państwo : naczelny organ Polskiego Stronnictwa Ludowego 1947 R.I nr 44
Find objects similar to this one.
9.  Edition Chłopski Świat : miesięcznik poświęcony sprawom światopogladu i społecznej ideologii chłopskiej 1946 R. II nr 2-3 (8)
Find objects similar to this one.
10.  Edition Chłopski Zew : organ Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie 1945 R. I nr 1
Find objects similar to this one.
11.  Group Publication Dziennik Literacki
Find objects similar to this one.
12.  Group Publication Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie
Find objects similar to this one.
13.  Edition Echa Borów Nadbałtyckich : organ Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego w Gdańsku 1946 R.I nr 6
Find objects similar to this one.
14.  Group Publication Iskierki : pisemko dla najmłodszych
Find objects similar to this one.
15.  Edition Jutro Polski : tygodnik polityczno-literack 1946 R.3 nr 44 (98)i
Find objects similar to this one.
16.  Edition Kronika Polska : niezależny dziennik demokratyczny 1945 nr 418
Find objects similar to this one.
17.  Group Publication Kurier Codzienny : pismo Stronnictwa Demokratycznego
Find objects similar to this one.
18.  Group Publication Lubelski Dziennik Wojewódzki
Find objects similar to this one.
19.  Group Publication Mucha
Find objects similar to this one.
20.  Group Publication Nowe Życie : gazeta frontowa dla ludności Polski
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>