polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition [1780], Koronacya cudownego obrazu Nayswiętszey Maryi Panny w Chełmskiey Katedrze obrządku greckiego od samego początku wiary chrzescianskiey, w kraiach naszych naboznie chowanego y od prawowiernych za cudowny zawsze mianego
Find objects similar to this one.
2.  Edition 1875, Dobrowolny powrót unitów podlaskich na łono kościoła prawosławnego
Find objects similar to this one.
3.  Edition 1894, Otcet" Prichodskago Popecitelstva Ljublinskoj Krestovozdvizenskoj Sobornoj Cerkvi za 1886-1893 g.g.
Find objects similar to this one.
4.  Edition 1913, Kratkoe skazanie o cholmskoj cudotwornoj ikon" Božiej Materi byvsich" ot" neja cudesach"
Find objects similar to this one.
5.  Edition 1930, Cholmskaja cudotvornaja ikona Božiej Materi
Find objects similar to this one.
6.  Edition 2007, W cieniu ośmioramiennego krzyża
Find objects similar to this one.
7.  Edition A.P.L.,Schyzma i jej apostołowie z okoliczności ostatnich prześladowań Unitów Dyecezyi Chełmskiej
Find objects similar to this one.
8.  Edition A.Polonis, Wyniki doświadczeń polowych Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Chełmie Lubelskim. Rok 1938 streszczenie
Find objects similar to this one.
9.  Edition Archipastyrskoe vozzvanie k" pastyrjam" Cholmsko-Varsavskoj pravoslavnoj pastvy
Find objects similar to this one.
10.  Group Publication Biblioteka Kameny
Find objects similar to this one.
11.  Edition Boratyński, Ludwik, Najdawniejsze relacye biskupów polskich o stanie dyecezyi (relationes status ecclesiarum) z archiwum Kongregacyi del Concilio w Rzymie
Find objects similar to this one.
12.  Edition Braniewski, Sławomir, Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu (1948-2010)
Find objects similar to this one.
13.  Edition B-s. Oprac, Z Ziemi Chełmskiej Wł.St.Reymonta
Find objects similar to this one.
14.  Edition Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dieciesis Lublinensis : pro anno Domini 1906
Find objects similar to this one.
15.  Edition Chełmianie : powieść historyczna
Find objects similar to this one.
16.  Edition Chełm nieznany : ludzie : miejsca : wydarzenia
Find objects similar to this one.
17.  Edition Chełm nieznany 2 : Tradycje kolejowe Chełma
Find objects similar to this one.
18.  Edition Chełmskie : obraz etnograficzny : tom 1
Find objects similar to this one.
19.  Edition Chodynicki, Kazimierz (1890-1942), 1927, Stosunek władz Królestwa Kongresowego do Towarzystwa Hrubieszowskiego
Find objects similar to this one.
20.  Edition Cholmskaja Gubernija 1914 g
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>