polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

2086.  Edition Laboulaye, Édouard (1811-1883), 1919, Królewicz - pudel
Find objects similar to this one.
2087.  Edition Lager B - Chełm
Find objects similar to this one.
2088.  Edition Lampe, Alfred (1900-1943), 1944, Miejsce Polski w Europie
Find objects similar to this one.
2089.  Edition Latopis Nestora : stary tekst mnicha Ławrentego z XIV wieku.
Find objects similar to this one.
2090.  Edition Lavisse, Ernest (1842-1922), [1896], Historya powszechna : starożytność, wieki średnie, dzieje współczesne : (dla dzieci od 11 do 13 lat)
Find objects similar to this one.
2091.  Group Publication Lechita
Find objects similar to this one.
2092.  Edition Legendy chełmskie
Find objects similar to this one.
2093.  Edition Legia Pracy : miesięcznik redagowany przez legjonistów i uczestników walk o niepodległość Polski 1935 R.II nr 8
Find objects similar to this one.
2094.  Edition Legion Młodych walczy
Find objects similar to this one.
2095.  Group Publication Legitymacja i kwitarjusz [Okręgowego Związku Kółek Rolniczych Powiatu Chełmskiego]
Find objects similar to this one.
2096.  Edition Lekcje i ewangelie na wszystkie niedziele i święta całego roku : podług przekładu X. Jakóba Wujka T. J. stosownie do mszału rzymskiego
Find objects similar to this one.
2097.  Edition Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego
Find objects similar to this one.
2098.  Edition Lelewel, Joachim (1786-1861), 1927, Joachima Lelewela bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke: Historja drukarń krakowskich - tudzież Historja Bibljoteki Uniw. Jagiell. w Krakowie, a przydany Katalog inkunabulow polskich. T. 1.
Find objects similar to this one.
2099.  Edition Lelewel, Joachim (1786-1861), 1927, Joachima Lelewela bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke: Historja drukarń krakowskich - tudzież Historja Bibljoteki Uniw. Jagiell. w Krakowie, a przydany Katalog inkunabulow polskich. T. 2.
Find objects similar to this one.
2100.  Edition Lemański, Jan, Tao
Find objects similar to this one.
2101.  Edition Lemański, Jan (1866-1933), 1905, Colloqvia albo Rozmowy
Find objects similar to this one.
2102.  Edition Lemański, Jan (1866-1933), 1911, Czyn : poezye satyry piosenki
Find objects similar to this one.
2103.  Edition Lenartowicz, Teofil (1822-1893), 1925, Wybór poezyj
Find objects similar to this one.
2104.  Edition Leonhardt (Lewandowski), Stefan, 2003, Herb mojego miasta : historia powstania Pawłowa i życia rodzin Lega-Legaszewskich i Leonhardt'ów
Find objects similar to this one.
2105.  Edition Leśmian, Bolesław (1877-1937), 1912, Sad rozstajny
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 190 Next >>>