polski   English  

Metadata languages

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Z księgozbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie ex Libris
Results:
  • - Number of objects found:   2
    • Editions: 1
    • Publications: 1
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Z księgozbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie []
Accuracy: 96%
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie []
Accuracy: 56%
Find objects similar to this one.