polski   English  

Informacje

Biblioteka

Projekt Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Chełmska Biblioteka Publiczna jako największe centrum zbiorów czasopiśmienniczych na wschodzie woj. lubelskiego, promujące historię naszego regionu, posiada w swoich zasobach unikatowe egzemplarze czasopism, książek i zbiorów specjalnych odzwierciedlających wielokulturowość Chełma. Ze względu na zagrożenie zniszczeniem z powodu wielokrotnego ich użytkowania, utworzona została przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Chełmska Biblioteka Cyfrowa. Dzięki zastosowaniu nowej technologii, zbiory naszej książnicy dostępne są nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Cyfrowa baza danych zawiera rekordy wprowadzone według obowiązujących formatów i standardów, połączone z plikami będącymi wynikiem digitalizacji poszczególnych zasobów bibliotecznych. Digitalizacji poddane zostały regionalne zasoby biblioteczne, począwszy od starych wydań czasopism z okresu XVIII i XIX wieku, poprzez pocztówki i zdjęcia przedstawiające Chełm i okolice z początku XX wieku, aż do współczesnych publikacji.

Uruchomienie procesu digitalizacji i zastosowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwia sukcesywne tworzenie kolejnych kolekcji cyfrowych związanych z propagowaniem regionalnego dorobku kulturowego na szeroką skalę.

Zapraszamy do korzystania z zasobów Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej.