polski   English  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

1919-01-11, Lirnik wioskowy : dodatek do „Drużyny", poświęcony chórom śpiewaczym, muzyce swojskiej i teatrom amatorskim 1919 nr 1

Opening only publication edition...